bild
Skolan för
datavetenskap
och kommunikation
KTH / CSC / Programming contests / About us

Om oss

På KTH har vi en programmeringstävlingsverksamhet som satsar både på spets och bredd. Verksamheten satte igång 2002 och har varit väldigt framgångsrik. Vi anordnar regelbundna träningar som är öppna för alla. Verksamheten har två delar, vi både deltar och arrangerar tävlingar.

Att programmeringstävla är väldigt roligt, och också väldigt lärorikt. Man övar sig på att lösa problem i lag under tidspress, och sedan omsätta de lösningarna i fungerande programkod. Problemen har ofta en knep-och-knåp-karaktär. Även om man inte vinner VM så är det otroligt bra programmeringsträning, de som har varit med och tränat blir snabbare och säkrare på att skriva program och bygger upp ett självförtroende på att programmera som även visar sig när de programmerar andra saker.

Sidansvarig: Joseph Swernofsky <prog-contest@csc.kth.se>
Uppdaterad 2018-01-29