Information om Programmeringsolympiaden 2012

Programmeringsolympiaden består av två omgångar: en kvalificeringsomgång öppen för alla gymnasieelever och en finalserie med två deltävlingar för de 20-40 bästa i kvalet. De fyra med högst sammanlagd poäng i finaltävlingarna får representera Sverige i årets International Olympiad in Informatics (IOI) som avgörs i norra Italien i september. Men redan i april åker de (förutsatt att tävlingen blir av) till Baltic Olympiad in Informatics (BOI), en motsvarande tävling för länderna runt Östersjön, vilken även fungerar som träningsläger. I BOI finns dessutom två extraplatser reserverad för elever från årskurs 1 eller 2.

Uppgifterna i programmeringsolympiaden är av algoritmisk karaktär. Du kan få en god uppfattning av typen genom att studera tidigare års uppgifter. Lösningarna poängsätts genom att programmen testkörs med på förhand utvalda indata, för vilka de måste producera det korrekta svaret inom en given tid. Ingen närmare bedömning av själva programkoden görs.

Kvalomgågen

Det finns två olika sätt att kvalificera sig till finalen. Antingen genom att tävla i den traditionella kvaltävlingen som genomförs på landets gymnasieskolor under vecka 5. Eller genom att delta i Online-kvalet, där man löser en liknande uppsättning problem på sin fritid och skickar in lösningarna via Internet med hjälp av den automatiska rättningsdomaren Kattis. Syftet med detta Online-kval är förstås att ge även de elever vars skola inte anordnar en egen tävling en chans att delta i programmeringsolympiaden. Finalen kommer endast att genomföras på skolorna (2 eller 6 mars), men vi ska försöka se till att alla kvalificerade får en plats att tävla på. Liksom tidigare år anordnas även en svårare internettävling, och det sammanlagda resultatet av denna och finaltävlingen på skolorna används vid uttagningen till de internationella tävingarna

Här ges fakta om de två kvalificeringstävlingarna. Det är fullt tillåtet att delta i båda tävlingarna.

Traditionellt kvalOnline-kvalet
Var?På alla gymnasieskolor där det finns en intresserad lärare.På Internet
När?Varje skola bestämmer ett datum mellan 30/1-3/2Tävlingen pågår 1-5/2 .
Anmälan?Till ansvarig lärareOnline-kvalets hemsida
Tävlingstid6 timmarObegränsad (inom tävlingens ramar)
ProgrammeringsspråkValfritt så länge det är tillgängligt på skolan.Endast C, C++, Pascal eller Java
KompilatorerValfrittgcc (3.4.4), g++ (3.4.4), Sun JDK (1.5.0_01-b08), FreePascal 2.1.1
In- och utdataDialog med användarenWhitespace-separerad, läsning från standard input, skrivning till standard output
InlämningTill ansvarig lärare (t.ex. diskett)Via Kattis, som gör viss automatisk kontroll
RättningManuell, görs av ansvarig lärareAutomatisk, efter tävlingens slut
Antal till finalCa 20Beror på deltagarantal och resultat

Är du lärare och vill arrangera PO på din skola? Läs mer här.

Finalomgågen

Se vidare här.
Sidansvarig: Pär Söderhjelm < par.soderhjelm@teokem.lu.se >
Uppdaterad 2012-01-29