Info för lärare

Här finns all information du behöver för att arrangera PO lokalt på din skola, oavsett om du har arrangerat programmeringsolympiaden förut eller gör det för första gången.

Om du anordnat tävlingen förut kommer du att känna igen konceptet. Tävlingen består av två omgångar: en kvalificeringsomgång öppen för alla gymnasieelever och en finalomgång för de 20-40 bästa. Uppgifterna är av algoritmisk karaktär, du kan få en god uppfattning av typen genom att studera tidigare års uppgifter. Du väljer själv ett datum för arrangemanget, någon gång under vecka 5, alltså mellan 30 januari och 3 februari.

För fem år sedan infördes parallellt med den traditionella kvaltävlingen ett ytterligare sätt att kvala in till finalomgången, det s.k. online-kvalet. Detta sker genom att eleverna på egen hand skickar in lösningar till ett alternativt problemset som kommer att finnas tillgängligt på Internet. Tävlandet kan därför göras helt utan skolans medverkan. Finalomgången kommer dock endast att arrangeras på berörda skolor. Datumen för finalen är 2 eller 6 mars (beroende på sportlovet).

En befogad fråga är då förstås: Varför ska du arrangera tävlingen på skolan när eleverna lika gärna kan sitta hemma och tävla? Här är några av våra argument:

 • I den traditionella kvaltävlingen tillåter vi alla programmeringsspråk som skolan eller den enskilda eleven har tillgång till. I online-kvalet kan vi endast erbjuda C, C++, Pascal och Java.
 • I den traditionella kvaltävlingen tillåter vi alla slags kompilatorer och utvecklingsmiljöer. Eftersom du sköter rättningen räcker det att programmet går att köra just på den dator där det är utvecklat. I online-kvalet är det från början fastslaget vilka kompileringsverktyg och flaggor som används. Detta kan tyckas som en teknisk detalj men vi har under årens lopp iakttagit att många elever skriver kod som inte följer standarden för programmeringsspråket men som fungerar i den utvecklingsmiljö där han/hon normalt programmerar. Att byta miljö kan därför skapa osäkerhet och i värsta fall leda till buggar i programmen.
 • Online-domaren som används i online-kvalet kräver en lite annorlunda hantering av in- och utdata. Tillsammans med ovanstående två punkter gör detta att det för att lyckas krävs mer ansträngning från elevens sida. Han/hon måste sätta sig in i systemet och träna på att använda online-domaren (det finns träningsuppgifter av olika svårighetsgrad). Detta kan vara en tröskel som gör att många inte ställer upp.
 • Ett arrangemang på skolan kan göra att eleverna får kontakt med andra programmeringsintresserade som går på samma skola.
 • Sist men inte minst: chansen att komma till final ökar förstås om man är med i båda kvalificeringstävlingarna.

Resten av denna sida kommer att behandla vad du ska tänka på när du arrangerar den traditionella kvaltävlingen. För information om online-kvalet kan du bara hänvisa eleverna till vår hemsida: http://www.csc.kth.se/contest/ioi.

För att undvika kollision med lokala aktiviteter, kan tävlingen kan gå av stapeln vilken dag som helst under vecka 5 (30/1-3/2). Sök reda på de elever i din skola som är intresserade av datorer och programmering. Använd gärna vår affisch i PDF-format som du skriver ut och kompletterar med datum och kontaktperson. Det är viktigt att elever även från åk 1 deltar. I en allt tuffare internationell konkurrens gäller det att starta tidigt. Varje vår hålls en träningstävling, BOI, med länderna runt Östersjön. Här finns extra platser för elever som går i åk 1 eller åk 2.

Checklista

 • Registrera dig som kontaktperson för din skola här. Detta gör att du får tävlingsmaterial och annan information utsänd.
 • Ta emot så många anmälningar som du tycker att du har möjlighet att administrera.
 • Skriv ut och dela ut ett exemplar av tävlingsreglerna till varje deltagare, helst några dagar innan tävlingen.
 • Skriv ut tävlingsuppgifterna i lämpligt antal. Se upp med att skilja Tävlingsuppgifterna från Svar och Rättningsanvisningar.
 • Boka in datorer så att varje tävlande får disponera en var under hela tävlingstiden (6 timmar effektiv tid, uppehåll får göras för lunch).
 • Se till att de programspråk som eleverna önskar använda finns installerade på de inbokade datorerna.
 • Se till att det i datorsalen finns minst ett exemplar av gällande manualer för aktuella programspråk eller att hjälpfilerna är installerade.
 • Lösningarna, i form av källkod, kan lämnas på diskett (ordna en till varje tävlande) eller i en speciell katalog på hårddisken så att det inte är någon tvekan om vilken version av filerna som gäller. I det första fallet tar du helt enkelt hand om disketten efter tävlingstidens slut, i det senare fallet ser du till att göra en kopia av elevernas bidrag direkt efter tävlingstidens slut.
 • Du eller någon annan lärare på skolan rättar sedan med hjälp av Svar och Rättningsanvisningar de inlämnade bidragen. Svar och rättningsanvisningar är utformade på ett sätt som ska göra det möjligt att granska en elevs lösningar på mindre än 15 min. Rätta gärna tillsammans med eleven!
 • I mailet med tävlingsmaterialet finns en länk för att lämna resultaten online. Observera att inga lösningar behöver skickas in.

Så fort resultaten sammanställts kommer de att publiceras på vår hemsida. Ett epost-meddelande kommer också att skickas till alla deltagare som kvalificerat sig till finalen och berörda lärare. Det är därför viktigt att korrekta epost-adresser anges.

Har du frågor rörande tävlingen är du välkommen att kontakta

Pär Söderhjelm
hem 0370-41040, mobil 073-0831269
par.soderhjelm@teokem.lu.se

Sidansvarig: Pär Söderhjelm < par.soderhjelm@teokem.lu.se >
Uppdaterad 2012-01-25