bild
Skolan för
datavetenskap
och kommunikation
KTH / CSC / KTHAK

KTH:s Akademiska Kapell

KTHAK är en akademisk symfoniorkester vid KTH. Orkestern grundades år 2002 och leds sedan dess av KTH:s Director Musices Gunnar Julin. Medlemmarna är huvudsakligen studenter och anställda vid KTH.
KTHAK medverkar med samlingsmusik och ceremonimusik vid KTH:s akademiska högtidligheter (doktorspromoveringar och diplomeringar) i december och maj varje år. Orkestern gör också egna konserter med solister från bl a Operahögskolan.

Japansk spelmusik med KTH AK och Teknologkören

Lördag 7 april 2018 kl 16.00 i Berwaldhallen.
Medverkande: KTH:s Akademiska Kapell och Kongl. Teknologkören.
Dirigent: Gunnar Julin
Presentatör: Orvar Säfström

Länk till biljettköp på Berwaldhallen.

Big In Japan 2018

Klockan 13.00 samma dag ges konserten för personal på KTH.

Copyright © Sidansvarig: Viggo Kann <viggo@csc.kth.se>
Uppdaterad 2018-03-31