bild
Skolan för
datavetenskap
och kommunikation
KTH / CSC / KTHAK

KTHs Akademiska Kapell

KTHAK är en akademisk symfoniorkester vid KTH. Orkestern grundades år 2002 och leds sedan dess av KTHs Director Musices Gunnar Julin. Medlemmarna är huvudsakligen studenter och anställda vid KTH.
KTHAK medverkar med samlingsmusik och ceremonimusik vid KTHs akademiska högtidligheter (doktorspromoveringar och diplomeringar) i december och maj varje år. Orkestern gör också egna konserter med solister från bl a Operahögskolan.

Julkonsert

Torsdag 1 december 2016 kl 17.00 och 19.30, Julkonsert i Engelbrektskyrkan med KTHs Akademiska Kapell, Kongl Teknologkören och sångsolister Sofie Asplund och Gunnar Lundberg, dirigent Gunnar Julin.
Kl 17.00 för KTH-anställda och kl 19.30 för allmänheten.
Konsertaffisch.
Copyright © Sidansvarig: Viggo Kann <viggo@csc.kth.se>
Uppdaterad 2016-11-13