bild
Skolan för
datavetenskap
och kommunikation
KTH / CSC / KTHAK

KTHs Akademiska Kapell

KTHAK är en akademisk symfoniorkester vid KTH. Orkestern grundades år 2002 och leds sedan dess av KTHs Director Musices Gunnar Julin. Medlemmarna är huvudsakligen studenter och anställda vid KTH.
KTHAK medverkar med samlingsmusik och ceremonimusik vid KTHs akademiska högtidligheter (doktorspromoveringar och diplomeringar) i december och maj varje år. Orkestern gör också egna konserter med solister från bl a Operahögskolan.

Marschipangodis torsdag 12 maj 2016

Konsert på Musikaliska med KTHs akademiska kapell.
Solister Gabriella Varga Karlsson, fagott, och Markus Pettersson, tenor.
Dirigent Gunnar Julin, Director musices, KTH.

Marschipangodis konsertaffisch

Copyright © Sidansvarig: Gerd Eriksson <gerd@nada.kth.se>
Uppdaterad 2016-05-15