bild
Skolan för
datavetenskap
och kommunikation
KTH / CSC / KTHAK / Bildarkiv

Bildarkiv

KTHAKs Ålandsturné våren 2012

KTHAK i konserthuset Alandicas trappa vid Ålandsturnén våren 2012.
KTHAK Åland 2012

KTHAKs Ålandsturné februari 2011

KTHAK i Alandicas trappa vid Ålandsturnén våren 2011.
KTHAK Åland 2011

På Lemböte kursgård blev det kvällsmusik av våra egna KTHAKare.

[001Hornkvartett.jpg] [002JesperGunnar.jpg] [003.KattisGitarrjpg] [004VigCharmai.jpg] [005KnappKarin.jpg] [006MaxDirmus.jpg]

Genrep av Mendelssohns tvåa (Lobgesang) i Alandicas konsertsal, först symfonidelen under DirMus Gunnar, sedan kantaten med kör och solister under Kaj-Gustav Sandholm.

[010Vi1Rep.jpg] [011Vi2Rep.jpg] [012FlObTrumpRep.jpg] [013FagottRep.jpg] [014PukRep.jpg]

[015RepsymfU.jpg] [016Rep_m_solister.jpg] [017OrkKorU1.jpg] [018OrkKorU2.jpg]

Dags för omklädning till frack och långklänning och uppställning för fotografering.

[020Samlingsrum1.jpg] [021Violin1bild.jpg] [022Violin1grupp.jpg] [023Violin2grupp.jpg] [024Violagrupp.jpg] [025Trombongrupp.jpg] [026Cellogrupp.jpg] [027Dir2solist3.jpg] [028Jill_mfl.jpg] [029Karl_mfl.jpg] [030KTHAKgrupp.jpg] [KTHAKgrupp2.JPG]

Nu är det LOBGESANG-konsert i Alandica!
Bilder från Symfonin:

[040Violin1Symf.jpg] [041Violin2symf.jpg] [042ViolaSymf.jpg] [043ViolaVi2Symf.jpg] [044TrablasSymf.jpg] [045TrumpetSymf.jpg] [046PukaKlarinSymf.jpg] [047PukaSymf.jpg] [048DirCello.jpg] [049BrassSymf.jpg] [050HornSymf.jpg] [051CelloBas.jpg] [052OrkStaende.jpg]

Bilder från Kantaten med KTHAK och solisterna Therese Karlsson, Frida Österberg, Christian Juslin och en stor kör från Åland:

[060Solisttrio.jpg] [062OrkKor.jpg] [063SopranTherese.jpg] [064TenorSopran.jpg] [065TvaSopran.jpg]

[061KorOrkester.jpg] [068AppladTack.jpg]

=====================================================================

Fyrverkerikonsertbilder

Kjell Elenius 284 bilder från Fyrverkerikonserten 9 september 2009 på borggården KTH.

Kjell Elenius 144 bilder från Leroy Anderson-konserten 20 april 2008 på Nybrokajen 11.

Kjell Elenius 250 bilder från Fyrverkerikonserten 8 september 2007.

Diplomering i Blå hallen

Jarl Jonssons bilder från diplomeringen i Stadshuset december 2005.

Några bilder från Stadshuset december 2004 och Musikmuseet februari 2005.

Copyright © Sidansvarig: Gerd Eriksson <gerd@nada.kth.se>
Uppdaterad 2016-02-15