bild
Skolan för
datavetenskap
och kommunikation
KTH / CSC / KTHAK / Director musices

Director musices

Gunnar Julin är director musices vid KTH. Han leder KTHs akademiska kapell och är ansvarig för att KTHs akademiska högtider får en passande musikalisk inramning. Gunnar har varit verksam i Stockholms musikliv i mer än trettio år som kyrkomusiker och som ledare för körer och orkestrar med höga musikaliska ambitioner.

Gunnar Julin är värd för KTHs populära lunchkonserter som äger rum ungefär varannan onsdag från september till maj i Sing-Sing, Lindstedtsvägen 30.

Gunnar Julin Gunnar Julin Gunnar Julin

Copyright © Sidansvarig: Gunnar Julin <dirmus@kth.se>
Uppdaterad 2012-09-19