bild
School of
Computer Science
and Communication
KTH / CSC / TCS / Education
^ Up to Education Page.

Old Courses

Courses given 2010/2011

Courses given 2009/2010

Courses given 2008/2009

Courses given 2007/2008

Courses given 2006/2007

2D1440 Avancerade algoritmer, 4p (per. 2)
2D1441 Seminariekurs i teoretisk datalogi, 4p (ges 06/07 i per. 4)
2D1447 Statistiska metoder i datalogin, 4p (per. 3-4)
2D1449 Kryptografins grunder, 4p (per. 3)
2D1452 Formella metoder, 5p (per. 3)
2D1453 Avancerade formella metoder, 5p (per. 4)
2D1454 Semantik för programspråk, 4p (per. 2)
2D1371 Automatteori, 4p (per 4)
2D1395 Datasäkerhet, 4p,
2D1455 Teoretiska grunder för objektorientering, 4p (per. 4)
2D1458 Problemlösn. & progr. under press, 6p (per. 1-2)
2D1381 Industriella tillämpningar av AI, 4p (per. 1-2)
2D1456 Avancerad funktionell programmering, 4p (per. 4)
2D1486 Systemprogrammering och operativsystem, 5p (per. 2)
2D1375 Programspråksimplementation, 4p (per. 1-2)
2D1418 Språkteknologi, 4p (per. 1)

Courses given 2005/2006

Courses given 2004/2005

Courses given 2003/2004

Courses given 2002/2003

Courses given 2001/2002

Courses given 2000/2001

Courses given 1999/2000

Courses given 1998/1999

Courses given 1997/1998

Courses given 1996/1997

Courses given last time 1995/1996

Courses given last time 1994/1995

Published by: Marc Vinyals <vinyals@csc.kth.se>
Updated 2013-10-02