Några interna dokument och manus

TCS faculty meeting 2014-10-06

TCS arbetsplatsmöte 2011-09-26

TCS arbetsplatsmöte 2010-02-15

Presentation för rektor, nov 2009

TCS arbetsplatsmöte 090818

Security Award Nominations

Utvecklningsplan, TCS, 28/5 2009

These slides can make quality assessors silent:

Utvecklningsplan, TCS, 28/4 2009

Mot CSC uvplan

Mot CSC uvplan

Utbildningsplan, datalogi, 20/3 2009

Utbildningsplan, datalogi, MSWord/track changes 20 mars 2009

TCS arbetsplatsmöte 090306

Utbildningsplan, datalogi, 11 november 2008 som MS Word

TCS arbetsplatsmöte 080905

Rapport från panelbesöket
raetcs

TCS development plan, MS Word, June 23, 2008

TCS development plan, standard file, June 23, 2008

TCS arbetsplatsmöte 080505

TCS Fact Sheet, MS word april 29

TCS rae, svenska ppt-fil A1-3, april 30 2008

TCS rae, ppt-fil A1-3, april 29 2008

TCS development plan, april 2008

Utbildningsplan, datalogi, 28 februari 2008 som text

Research studies in Computer Science, Feb 28, 2008 as text

Arbetsplatsmöte 6/12 2007

Arbetsplatsmöte 13/9 2007

Bibliometrisk utvärdering på KTH? Nov 2007

Exjobb: Mål och bedömningskriterier

Research studies in Computer Science (translation of formal Swedish text)

Learning Goals: master's project

learning Goals, project course

Biträdande Lektor

Assistant Lecturer

Bolognajox, SU

Utvecklingsplan TCS(uppdaterad)

Arbetsplatsmöte 13/12 2006

Arbetsplatsmöte 9/2 2006

Arbetsplatsmöte 14/10 2005

Så undviker man MSword och Acrobat