bild
Skolan för
datavetenskap
och kommunikation
KTH / CSC / TCS / Seminars & Events / Graduate Seminars / Practical Info

Praktisk information (in Swedish only)

Upplägg och/eller programförklaring

Tanken med seminarierna är att få bekanta sig med olika områden inom teoretisk datalogi och vad som händer där. På seminarierna kan vi presentera viktiga artiklar inom olika områden. Resultat som vi själva har visat är förstås särskilt intressanta, men det kan också (och kanske oftare) vara aktuellt att berätta om intressanta artiklar i största allmänhet oavsett vem som har skrivit dem.

Seminarierna är tänkta att vara mycket informella och interaktiva. Eftersom målgruppen främst är doktorander torde det som främst är av intresse vara att få höra om roliga tekniker och idéer. Speciellt hoppas vi ha möjlighet att få gå in på resultat och bevis i mer detalj än vad som hinns med på vanliga seminarier.

Att förbereda föredrag tar tid, och det är något som vi alla har ont om. För att det inte skall bli ett oöverstigligt hinder är tanken att vi kan presentera sådant som vi ändå har anledning att läsa i vår forskning. På så sätt minskas arbetet till att bara strukturera sina anteckningar litet (och kanske tvingas tänka igenom definitioner och satser ordentligt, vilket kanske t.o.m. kan vara nyttigt ;-). Någon gång kan det dock förmodligen bli aktuellt att läsa in artiklar utanför det egna området bara för att de verkar oemotståndligt intressanta. Alternativt kan vi försöka bjuda in föreläsare (från teorigruppen eller utifrån) att berätta om sina forskningsområden.

Doktorander i teorigruppen kan få kurspoäng för att hålla seminarier. De konkreta detaljerna är en förhandlingsfråga med handledaren, men man bör kunna få en poäng för att hålla ett seminarium och närvara på två andra. Sedan skulle man t.ex. kunna baka ihop fyra seminarier till en doktorandseminariekurs om fyra poäng.

Praktiska detaljer

Ansvarig för seminarieserien är Jakob Nordström. Planen är att försöka ha seminarierna de veckor då det inte är officiella TCS-seminarier (dvs. ungefär varannan vecka eller så). För enkelhetens skull försöker vi ha samma tid och plats.

Säg gärna till om du vill hålla ett seminarium i doktorandseminarieserien!

Du kan också höra av dig till Jakob Nordström om du vill komma med på sändlistan där seminarierna utannonseras.

Sidansvarig: Jakob Nordström <jakobn~at~kth.se>
Uppdaterad 2006-02-02