bild
School of
Computer Science
and Communication

Cerise - Computer Science Education Research

Cerise är en grupp datalogilärare och doktorander som är intresserade av datalogididaktik (Computer Science Education Research). Vi deltar i internationella konferenser som ITiCSE, SIGCSE, Koli och FiE och svenska konferenser som NU och Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar. Vi läser och diskuterar artiklar i tidskrifter som Inroads.

Vi vill använda uppslag och resultat från datalogididaktisk forskning för att förbättra våra egna kurser. Vi vill också utvärdera våra egna didaktiska idéer som vi prövar i våra kurser och publicera resultaten nationellt och internationellt.

Cerise har egna möten där vi diskuterar aktuella artiklar och egna idéer.

Ett aktuellt tema för Cerise är parprogrammering.

Om du vill veta mer om Cerise eller själv vara med i Cerise kan du kontakta Linda Kann.

Short description in English

Cerise is a group of computer science teachers and Ph.D. students who are interested in Computer Science Education Research. We take part in international conferences, such as Iticse, Sigcse, Koli and Fie, and Swedish conferences such as NU and Utvecklingskonferensen. We read and discuss papers and articles from journals, such as ACM Inroads.

We want to use ideas and results from educational research to improve our courses and education. We also want to evaluate our own educational ideas that we try out in our courses, and publish the results in national and international conferences.

Members of Cerise

 • Linda Kann
 • Sten Andersson
 • Per Austrin
 • Alexander Baltatzis
 • Joel Brynielsson
 • Olle Bälter
 • Ninni Carlsund
 • Emma Enström
 • Ylva Fernaeus
 • Richard Glassey
 • Dilian Gurov
 • Viggo Kann
 • Vahid Mosavat
 • Fredrik Niemelä
 • Stefan Nilsson
 • Emma Riese
 • Maria Svedin

Some publications

Iteratively Intervening with the 'Most Difficult' Topics of an Algorithms and Complexity Course
E. Enström, V. Kann
ACM Transactions on Computing Education, Vol. 17, No. 1, Article 4, 2017.
DOI: http://dx.doi.org/10.1145/3018109
ACM Digital Library
Analyzing KTH's course syllabuses from a pedagogical perspective
J. Lindberg
Examensarbete/Master's thesis, Teoretisk datalogi, CSC, KTH, May 2017.
DiVA, PDF
Educational Improvement Ideas From All Students
V. Kann, Ö Ekeberg
Poster at Scholarship of Teaching and Learning 2017, KTH, 2017.
Abstract,
Poster.
KTH Teachers' Perceptions and Attitudes on Pedagogical Aspects in Relation to the Faculty Training
A-K. Högfeldt, V. Kann
Poster at Scholarship of Teaching and Learning 2017, KTH, 2017.
Poster.
Effects of a Program Integrating Course for Students of Computer Science and Engineering
V. Kann, A-K. Högfeldt
Presented at SIGCSE 2016, 47th ACM Technical Symposium on Computing Science Education, Memphis, USA, page 510-515, March 2016.
Lärstrategier på längden och tvären
O. Bälter, M. Colareti Tosti, V. Kann, M. Svedin
Presented at 5:e utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar, Uppsala, November 2015.
PDF.
En jämförelse mellan programsammanhållande kurser vid KTH och LiU
F. Heintz, A. Berglund, B. Hedin, V. Kann
Presented at 5:e utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar, Uppsala, November 2015.
PDF.
Vem styr egentligen grundutbildningen?
M. Grimsberg, F. Heintz, V. Kann, I. Erlander Klein, L. Öhrström
Presented at 5:e utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar, Uppsala, November 2015.
PDF.
Experiences from different program integrating courses
V. Kann, K. Almgren, M. Bengtsson,
Round table at Scholarship of Teaching and Learning 2015, KTH, 2015.
Abstract,
On Difficult Topics in Theoretical Computer Science Education
Emma Enström
Doktorsavhandling, 17 oktober 2014
PDF.
Hur kan en språkpolicy bli verklighet?
V. Kann, R. Nordberg
Poster at NU2014, Umeå, 2014.
Abstract, Poster.
Using Reflections in a Program Integrating Course
V. Kann
Poster at ITiCSE 2014, Proceedings of the 19th ACM conference on Innovation and technology in computer science education, Uppsala.
Poster.
Dynamic programming - structure, difficulties and teaching E. Enström
Frontiers in Education (FIE) 2013
Reflektionsseminarier som håller ihop och utvecklar programmet (in Swedish)
V. Kann, M. Magnell
4:e utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar, November 2013
Ett representativt urval av exjobb? (in Swedish)
V. Kann,
4:e utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar, November 2013
From Theory to Practice: NP-completeness for every student
P. Crescenzi, E. Enström, V. Kann
Presented at ITiCSE 2013, Canterbury.
The effect of short formative diagnostic web quizzes with minimal feedback
O. Bälter, E. Enström, B. Klingenberg
Computers and education, Elsevier; 2013;60(1):234-242.
Lärosalsgruppen fixar salarna åt lärarna! (in Swedish)
V. Kann
Poster, Nu2012 Dialog för lärande (Göteborgs), October 17-19, 2012.
Abstract.
Poster.
Five Years With Kattis - Using an Automated Assessment System in Teaching
E. Enström, G. Kreitz, F. Niemelä, V. Kann, P. Söderman
Presented at Frontiers in Education in October, 2011.
Sociala medier som stöd för lärande (in Swedish)
O. Bälter, J. Thorbiörnsson
In: Mer om nätbaserad utbildning: Fördjupning och exempel. 1:1 Lund: Studentlitteratur; 2011. p. 127-145.
Liberal arts education i praktiken (in Swedish)
O. Bälter
In: Det goda lärandet: En antologi om liberal arts education. Lund: Studentlitteratur; 2011. p. 167-180.
Erfarenheter från Davidson College, hösten 2010 (in Swedish)
M. Goldmann
PDF
En programsammanhållande kurs med många funktioner (in Swedish)
V. Kann
Presented at 3:e utvecklingskonferensen, Norrköping, in December, 2011
PDF
Att utvärderas och utvecklas: om datalogi och medieteknik i ljuset av EAE på KTH (in Swedish)
K. Frenckner, B. Hedin, V. Kann, S. Nilsson
Presented at 3:e utvecklingskonferensen, Norrköping, in December, 2011
PDF
Information assurance education in two- and four-year institutions
L. C. Pérez, S. Cooper, E. K. Hawthorne, S. Wetzel, J. Brynielsson, A. G. Gökce, J. Impagliazzo, Y. Khmelevsky, K. J. Klee, M. Leary, A. Philips, N. Pohlmann, B. Taylor, S. Upadhyaya
Proceedings of the 2011 ITiCSE Working Group Reports (ITiCSE-WGR-11), pages 39-53, Darmstadt, Germany, June 2011.
DOI
Kan kvalitet på ett elitcollege föras över till svenska förhållanden? (in Swedish)
V. Kann
Presented at Nu2010 Dialog för lärande (SU), October 13-15, 2010.
Abstract.
Handouts.
PDF
Testdriven utbildning - strukturerad formativ examination
E. Enström, G. Kreitz, F. Niemelä, V. Kann, P. Söderman
Presented at Nu2010 Dialog för lärande (SU), October 13-15, 2010.
Proceedings.
Inside Information on Williams College from the Outside
O. Bälter
Technical report, December 2008.
PDF
Enjoying Python, Processing, and Java in CS1.
O. Bälter, D. Bailey. (2010)
ACM Inroads, ISSN 2153-2184, Vol:1, No:4, pp :28-32
Ideas for Engineering Education Inspired by Liberal Arts Colleges, Part One.
O. Bälter (2009)
Proceedings of 2:a Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar, Lund December 2-3.
PDF
Diagnostic Web-based Monitoring in CS1.
O. Bälter (2009)
Proceedings of Koli Calling-09, October 29-November 1, 2009.
PDF
Computer lab work on theory
E. Enström, V. Kann
Presentation at ITiCSE 2010, Ankara, June 26-30, 2010.
PDF
Towards information assurance (IA) curricular guidelines
S. Cooper, C. Nickell, L. C. Pérez, B. Oldfield, J. Brynielsson, A. G. Gökce, E. K. Hawthorne, K. J. Klee, A. Lawrence, S. Wetzel
Proceedings of the 2010 ITiCSE Working Group Reports (ITiCSE-WGR-10), pages 49-64, Ankara, Turkey, June 2010.
DOI
An exploration of the current state of information assurance education
S. Cooper, C. Nickell, V. Piotrowski, B. Oldfield, A. Abdallah, M. Bishop, B. Caelli, M. Dark, E. K. Hawthorne, L. Hoffman, L. C. Pérez, C. Pfleeger, R. Raines, C. Schou, J. Brynielsson
ACM SIGCSE Bulletin, 41(4):109-125, December 2009.
DOI
An information assurance curriculum for commanding officers using hands-on experiments
J. Brynielsson
ACM SIGCSE Bulletin, 41(1):236-240, March 2009.
DOI
Lärarbemanning för kvalitet (in Swedish)
V. Kann
Presentation at Kvalitetskonferensen 2009 (HSV), May 14.
Abstract.
Powerpoint.
Application for Centre of Excellence in Higher Education Award 2009
V. Kann, O. Bälter, B. Hedin, I. Melinder
Technical report, April 2009.
PDF.
Effektiv, formativ och målrelaterad sluttenta (Efficient, formative and criterion-referenced final exam, in Swedish)
V. Kann
Utvecklingskonferensen 2008 (KTH), November 26-27, 2008.
PDF.
Målrelaterade betygskriterier kräver modifierad examination - examination efter betygskriterier i en algoritmkurs på KTH (in Swedish)
V. Kann
Presentation at Kvalitetskonferensen 2007 (HSV), October 11.
Abstract.
Handouts.
Powerpoint.
Erfarenheter från Amherst College (in Swedish)
V. Kann
Presentation at KTH Learning Lab, September 10, 2007.
Powerpoint.
Report from my visit at Amherst College August-December 2006
V. Kann
Technical report, 2007.
HTML.

Några användbara länkar till litteratur

Published by: Viggo Kann <viggo@nada.kth.se>
Updated 2017-06-13