Nada

Texten är vanlig löptext. Den taggade filen ska innehålla en token och en tagg på varje rad åtskilda med en tab (\t).

Text att tagga

Tokyobörsen vände uppåt i dag, efter fyra dagars nedgång. Sjunkande yenkurs, som väntas öka exportföretagens vinster, fick Nikkeiindex att stiga med 0,6 procent. I Hongkong hade kurserna på eftermiddagen stigit med 0,1 procent.

Taggad text

Tokyobörsen nn.utr.sin.def.nom
vände vb.prt.akt
uppåt ab
i pp
dag nn.utr.sin.ind.nom
, mid
efter pp
fyra rg.utr/neu.plu.ind/def.nom
dagars nn.utr.plu.ind.gen
nedgång nn.utr.sin.ind.nom
. mad
Sjunkande pc.prs.utr/neu.sin/plu.ind/def.nom
yenkurs nn.utr.sin.ind.nom
, mid
som hp
väntas vb.prs.sfo
öka vb.inf.akt
exportföretagens nn.utr.plu.def.gen
vinster nn.utr.plu.ind.nom
, mid
fick vb.prt.akt
Nikkeiindex pm.nom
att ie
stiga vb.inf.akt
med pp
0,6 rg.utr/neu.plu.ind/def.nom
procent nn.utr.plu.ind.nom
. mad
I pp
Hongkong pm.nom
hade vb.prt.akt.aux
kurserna nn.utr.plu.def.nom
på pp
eftermiddagen nn.utr.sin.def.nom
stigit vb.sup.akt
med pp
0,1 rg.utr/neu.plu.ind/def.nom
procent nn.utr.plu.ind.nom
. mad

^ Upp till Tagger-tävling.


Sidansvarig: Johan Carlberger <jfc@nada.kth.se>
Senast ändrad 16 december 1998
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>