Specifikation av grammatiska feltyper i Granska

 

Här följer en uppräkning av de grammatiska feltyper inom vilka vi vill att Granska ska kunna detektera fel. I nuläget fungerar vissa regler bättre andra sämre, men vi hoppas att reglerna ska kunna fungera tillfredsställande vid projektets slut. Denna specifikation är ett komplement till de ortografiska och stilistiska felgrupper som finns specificerade i rapporten Granskaprojektet: Rapport från arbetet med granskningsregler och kommentarer (Domeij & Knutsson, 1998).

1. Felaktiga sammansättningar enligt Svenska skrivregler

varsin

2. Felaktig särskrivning av sammansättningar

a) Ord som alltid skall sammanskrivas enligt Svenska skrivregler

härom veckan

b) egennamn i genitiv + substantiv i bestämd form

Klövbergs grottan

c) substantiv i genitiv + substantiv i bestämd form

storstads smeten

d) substantiv i obestämd form + substantiv i bestämd form

sten bumlingarna

e) substantiv i obestämd form + substantiv i obestämd form

fotogen kök

f) substantiv i obestämd form & genitiv + substantiv i obestämd form

hängglidnings klubb

g) substantiv + adjetiv/particip

maskin oberoende

färg glada

i) egennamn/akronym i nominativ + substativ

City terminalen

j) adjektiv + substantiv

snabb maten

k) osjälvständigt förled + innehållsord

äppel juice

l) innehållsord + osjälvständigt efterled

evig heten

3. Kontamination

signalerar för sammanblandning av uttryck

tillhör en av (ska vara är en av eller bara tillhör)

4. Felaktig preposition

signalerar för fel i fasta uttryck enligt Svensk handordbok.

med utgångspunkt från (bör vara med utgångspunkt i).

5. Objektsform efter preposition

Felaktig pronomenform efter preposition

Han skickade en rad vänliga brev till de

6. Böjningsfel i substantivfras

Inkongruenta substantivfraser

a) Bestämd determinerare + obestämt adjektiv + nomen (t.ex. vid final position i satser)

de gröna villor

b) determinerare + felaktigt adjektiv + substantiv

den gult villan

c) Felaktig determinerare + felaktigt adjektiv + substantiv

ett stort villa

d) felaktigt adjektivt + substantiv

stor hus

e) (felaktigt) adjektiv + konjunktion + (felaktigt) adjektiv + substantiv

gult och röd hus

f) felaktigt pronomen + "av"? + NP.case=gen + NP

ett av världens högsta alptoppar

7. Inkongruens i predikativ

a) Nominalfras + Optionell prepositionsfras + Kopula + Felaktigt adjektiv

Äktenskapet är baserad på kärlek mellan man och kvinna

b) NP + relativ bisats + kopula + felaktigt adjektiv

Mannen som står därborta är onda.

c) Pronomen + kopula + felaktigt adjektiv

Han är magert.

8. Böjningsfel vid främmande ord

Främmande ord och konstruktioner som ofta böjs fel

ett data

9. Tautologi

Tautologiska uttryck

orsaken till anledningen

10. Böjningsfel i verbfras

a) kommer utan att

Vi kommer spela en låt av Ebba Grön

b) Felaktig supinumform

t.ex. dubbelsupinum och supinum utan "ha"

kunnat kommit

c) dubbelpassivum

Saken har försökts att tystas ned.

d) infinitiv efter preposition

Vi kommer till att spela en gammal polska.

e) Satsen saknar finit verb

Att vara eller att inte vara.

f) Satsen saknar verb

Ingen koll.

g) tempusharmoni saknas

Jag höll mig inne, tills stormen har bedarrat.

11. Ordföljdsfel

  1. adverb i bisats
  2. Han sa att han sparkade inte bollen

  3. ledföljd i indirekt frågesats

Hon frågade varför sparkade han bollen