NadaTemadag om datorstödd språkgranskning för andraspråksinlärare

Många nya svenska språkbrukare har ett annat modersmål än svenska. Att behärska det språk som talas i det land man bor i är en viktig nyckel för att komma in i samhället. Undervisning och inlärning av svenska som andraspråk blir allt viktigare. Den moderna informationsteknologin har potential att underlätta såväl undervisning som inlärning om den utvecklas i samverkan med lärare, inlärare och forskare.

Syftet med temadagen är att knyta kontakter mellan forskare, inlärare och lärare i ett tidigt skede i ett nystartat projekt om språkliga datorstöd för andraspråksinlärning som finansieras av Vinnova. Exempel på frågor som behandlas i föredragen är: Hur skall ett datorprogram för skrivande utformas för att passa andraspråksinlärare? Vilka språkliga problem är viktiga att upptäcka för en elev som lär sig svenska? Vilka krav på ett program måste uppfyllas för att det skall fungera i en inlärningssituation? Hur kan svenska som andraspråk studeras med datorns hjälp? Hur kan befintliga språkgranskningsprogram anpassas till andraspråksinlärare?

Vi vänder oss till dig som arbetar som lärare eller som forskar inom området. Vi vänder oss också till specialintresserade användare och till er som utvecklar program för datorstödd språkinlärning. Kanske är du intresserad av språkteknik och andraspråksinlärning som företrädare för en tidning, förlag eller skola, kanske är du något helt annat men ändå intresserad. Alla är välkomna!

Preliminärt program

13.30   Välkomsthälsning med bakgrund. Viggo Kann, Nada, KTH.

13.45   Svenska som andraspråk. Inger Lindberg, Göteborgs universitet.

14.15   Datorstödd språkgranskning och andraspråksinlärning. Tessy Cerratto,

Kerstin Severinson Eklundh och Ola Knutsson, Nada, KTH.

14.45   Datorstödd språkinlärning och andraspråkskorpusar. Lars Borin och Beb Lindberg, Stockholms universitet.

15.15   Kaffe.

15.45   Svenskan och språkriktigheten i ett mångspråkigt Sverige.

Olle Josephson, Svenska språknämnden.

16.15   CrossCheck - nya utmaningar och metoder inom automatisk

språkgranskning. Viggo Kann, Johnny Bigert och Jonas Sjöbergh, Nada, KTH

16.45   Öppen slutdiskussion - Hur kan språkliga datorstöd hjälpa

språkbrukare med svenska som andraspråk? Diskussionen leds av

Rickard Domeij, Nada, KTH.

17.15   Prova på-stund i datorsal, demonstrationer av program och

korpusar.

Tid och plats

Tid: måndagen den 15 april 2002 kl. 13.30-17.15

Plats: Kungliga tekniska högskolan i Stockholm, Lindstedtsvägen 5, sal D2.

Anmälan

Föranmälan: Anmäl dig senast den 8 april via e-post ubl@nada.kth.se eller vanlig post.
Postadress: Nada, KTH, 100 44 Stockholm
Kontaktperson: Ulla-Britt Lindqvist, tfn 08-790 62 80
Webbadress: www.nada.kth.se/theory/projects/xcheck/temadag.html

Om du vill visa upp program eller andraspråkskorpusar ange detta vid anmälan.

Karta över KTH Campus

 

Sidan för utskrift i pdf


Upp till projektets ingångssida.

Sidansvarig: Ola Knutsson <knutsson@nada.kth.se>
Senast ändrad 2 mars 2002.
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>