bild
Skolan för
datavetenskap
och kommunikation
KTH / Skolan / Utbildning / Inriktningar / Autonoma system

Autonoma system

En hushållsrobot som kan röra sig fritt på egen hand i ett vardagsrum och t ex städa är ett exempel på den typ av autonoma system som man forskar om på KTH.

Ett autonomt system är ett avancerad tekniskt system som helt eller delvis självständigt (autonomt) kan lösa vissa uppgifter. Hushållsroboten ovan är ett exempel. Ett annat är en ogräsrensare som tar bort ogräset mellan planterade julgranar. På CAS (Centrum för Autonoma System) och CBN (Computational Biology and Neurocomputing) forskar man om sådana system. För att konstruera dem kräs ett systemorienterat angreppssätt och kunskap från flera discipliner såsom datorperception, robotik, reglerteknik, maskininlärning, signalbehandling, informationsbehandling, matematisk modellering och neurovetenskap.

Läs vad en av studenterna som valde inriktningen säger

Utbildningsmål

Kursdelen syftar till att ge studenten en bred bas för ett systemorienterat angreppssätt samt mer specialiserade kunskaper inom ett eller flera av områdena datorseende, robotik, artificiell intelligens och neuroinformatik. Utbildningen ger den teoretiska grund och praktiska färdighet som behövs för att konstruera produkter och system som behandlar olika typer av sensordata.

Examensarbete

Examensarbeten finns såväl vid KTH och andra forskningsinstitutioner som i industrin och vid utländska högskolor. Exempel: Video i grafiskt användargränssnitt för fjärrkontroll av mobil robot (CAS/CVAP, CSC), Objektigenkänning med en differentialvariant metod (FOI), Att lära en robot beteenden baserade på kontexten (Shibaura Institute of Technology, Japan), Informationsspridning i dynamiska och otillförlitliga miljöer (Australian National University).

Kurser

Kompetensinriktningens kursdel består av 37.5 högskolepoäng. Inom varje grupp anges kurserna i nummerordning, utan prioritering. Observera att varje kurs har vissa förkunskapskrav och att vissa kurser bara ges vartannat år.

Se vidare lista med aktuella kurser.

Ansvariga

Danica Kragic är inriktningsansvarig.

Sidansvarig: Danica Kragic <danik@nada.kth.se>
Uppdaterad 2009-10-01