bild
Skolan för
datavetenskap
och kommunikation
KTH / Skolan / Utbildning / Inriktningar / Datasäkerhet

Datasäkerhet

Skydd mot förlust, otillbörlig förändring eller okontrollerad spridning av data är centralt inom datasäkerhet, men begreppet omfattar även datasystems tillgänglighet och tillförlitlighet. Centrala verktyg för att uppnå säkerhet är bland annat kryptografi och formella metoder.

Datasäkerhet är ett mycket brett område eftersom hoten mot ett system har så olika karaktär. Det kan röra sig om medvetna attacker som virus, maskar och intrång, om dåligt konstruerad programvara eller om naturkatastrofer. Denna inriktining fokuserar på risker som beror på dåligt konstruerade program och protokoll som används av "slarviga" eller illasinnade användare, samt på risker förknippade med program som utvecklats för att orsaka skada, såsom virus, maskar och trojaner. Några kurser inom inriktningen är nyutvecklade, men de flesta ges redan inom andra inriktningar.

Utbildningsmål

Kompetensinriktningens mål är att ge en orientering om datasäkerhet, grunderna för teknisk datasäkerhet, samt en fördjupning inom något eller ett par områden med avseende på tekniska aspekter av datasäkerhet.

Examensarbete

Inriktigningen är ny från VT 2007, men åtskilliga studenter har tidigare gjort examensarbeten inom till exempel routing eller kryptografi.

Centrala kurser

Kurser i datsäkerhet, nätverkssäkerhet och kommunikationsprotokoll på Internet är obligatoriska. Kurser i kryptografi, operativsystem och formella metoder rekommenderas.

En förteckning över ingående kurser finner du i studiehandboken.

Platsbegränsning

DD2458 är platsbegränsad.

Ansvarig

Mads Dam är inriktningsansvarig.

Sidansvarig: Mads Dam <mfd@nada.kth.se>
Uppdaterad 2009-08-24