bild
Skolan för
datavetenskap
och kommunikation
KTH / Skolan / Utbildning / Inriktningar / Internetteknik

Internetteknik

Internetteknik är en inriktning för Datateknikprogrammet vars fokus är tekniken kring uppbyggnad, utveckling och design av stora nät byggda på skalbar internetteknik och TCP/IP.

Området

Denna kompetensinriktning är avsedd att ge en stark grund för de teknologer som vill vara med och utveckla och forska om framtidens Internet.

Kompetensinriktningen fokuseras därför på frågor kring utbyggnaden av små och stora datornät samt även konstruktions- och dimensioneringsaspekter på framtidens Internet. Relevanta frågor handlar främst om datornät, tjänster för att Internet ska fungera exempelvis Domain Name System (DNS), intern och extern IP-routning, trafikmätningar och analys samt trafikstyrning.

Efterfrågan på civilingenjörer med goda kunskaper inom Internetteknik förväntas bli stor. Kompetensinriktningen öppnar för både forsknings- och utvecklingsjobb.

Mål

Syftet med kompetensinriktningen är att ge teknologerna grundläggande kunskaper och förståelse för metodik och vetenskapssyn inom Internetteknikområdet. Ett annat viktigt syfte är att förse teknologerna med praktiska färdigheter framför allt i igångsättning, konfigurering och drift av datornätverk.

Kurser

Kurser i kommunikationsprotokoll och routning på Internet är obligatoriska.

En förteckning över ingående kurser finns i studiehandboken.

Examensarbete

Examensarbetet kan göras såväl vid Nada som i industrin. Exempel: Grafisk visualisering av datanät -- dynamiskt genererade nätverkskartor (Skanova Networks), Analys av Netflowdata för att förstå globala dataflöden -- (Nordunet), Open source routing (KTH-Noc, Nada). Interaktiv belastningskarta över datornät (KTH-Noc, Nada).

Ansvarig

Olof Hagsand är inriktningsansvarig.

Sidansvarig: Olof Hagsand <olofh@nada.kth.se>
Uppdaterad 2007-10-31