bild
Skolan för
datavetenskap
och kommunikation
KTH / Skolan / Utbildning / Inriktningar / Människa-datorinteraktion

Människa-datorinteraktion

Ett framgångsrikt system känns lätt och naturligt att använda och är ett kraftfullt verktyg för det som användaren behöver hjälp med. Väljer du människa-datorinteraktion får du lära dig tankesätt och metoder för att göra sådana system.

De flesta människor i den industrialiserade världen använder dagligen datorer på arbetet, i skolan, inbäddade i hushållsapparater, på banken etc. I allmänhet är användarna mer intresserade av att utföra sin arbetsuppgift än av att lära sig ett komplicerat handhavande eller i grunden förstå hur datorn fungerar. Detta ställer höga krav på användargränssnitten - olika krav för olika typer av tillämpningar och användare. För att skapa bra användargränssnitt krävs att personer med kunskap från flera discipliner samverkar. Inom människa-datorinteraktionsområdet möts dataloger, psykologer, lingvister, designare, sociologer och socialantropologer.

Utbildningsmål

Kompetensinriktningens mål är att ge fördjupade kunskaper i teori och metoder för att utforma och konstruera avancerade interaktiva programsystem där mänskliga behov och kapaciteter tillvaratas.

Kurser

Se lista över kurser.

Examensarbete

Människa-datorinteraktion är ett eget examensarbetsämne. Examensarbeten finns inom CSC, speciellt MDI-gruppen (http://hci.csc.kth.se/), samt i industrin och vid utländska högskolor. Exempel på utförda examensarbeten: Att göra det tråkiga roligt - innovativ gränssnittsdesign i webbenkäter (CSC, KTH), Hyperinflation i en virtuell värld (CSC, KTH), Grafiskt användargränssnitt för att konfigurera en virtuell dator (Virtutech AB), Samarbete inom elektronisk ärendehantering (T-systems), The Image Retrieval System (IRS): Hur ska sökresultatet av anatomibilder presenteras? (Department of Biological Structure, University of Washington).

Platsbegränsning

Nej

Ansvarig

Kerstin Severinson Eklundh är inriktningsansvarig.

Sidansvarig: Kerstin Severinson Eklundh <kse@nada.kth.se>
Uppdaterad 2007-10-31