bild
Skolan för
datavetenskap
och kommunikation
KTH / Skolan / Utbildning / Inriktningar / Människa-datorinteraktion för Medieteknik

Människa-datorinteraktion för Medieteknik

Information för den som startar våren 2006. Äldre information finner du här.

Området

De flesta människor i den industrialiserade världen använder dagligen datorer på arbetet, i skolan, inbäddade i hushållsapparater, på banken etc. I allmänhet är användarna mer intresserade av att utföra sin arbetsuppgift än av att lära sig ett komplicerat handhavande eller i grunden förstå hur datorn fungerar. Detta ställer höga krav på användargränssnitten — olika krav för olika typer av tillämp-ningar och användare. För att göra ett bra användargränssnitt krävs att personer med kunskap från flera discipliner samverkar. Inom människa-datorinteraktions-området möts bl.a. dataloger, grafiker, industridesigners, etnografer, psykologer, lingvister och sociologer, också i en av våra kurser.

Mål

Kompetensinriktningens mål är att ge fördjupade kunskaper i teori, teknik och metoder för att utforma och konstruera avancerade interaktiva programsystem där mänskliga behov och kapaciteter tillvaratas.

Examensarbete

Examensarbeten finns bl.a. på Nada:s MDI-grupp, i industrin och vid andra svenska och utländska högskolor. Exempel: Videokonferenser som alternativa mötesplatser: en utvärdering av gränssnitt och funktionalitet. (MDI-gruppen), Olika metoder för trafikanalys och utvärdering av användbarheten på en webbplats (Mandator), Känsel-gränssnitt i virtuella samarbets-applikationer (MDI-gruppen), Söksystem för bilddatabaser (Univ. of Washington, USA).

Ansvarig

Ynve Sundblad är inriktningsansvarig.

Sidansvarig: Ynve Sundblad <yngve@kth.se>
Uppdaterad 2006-08-16