bild
Skolan för
datavetenskap
och kommunikation
KTH / Skolan / Utbildning / Inriktningar / Människa-datorinteraktion för Medieteknik / 2006

Människa-datorinteraktion för Medieteknik

Kurser

Obligatoriska kurser läsåren 2004/2005 och 2005/2006 (20 poäng)

2D1622 Människa-datorinteraktion fk, 4p, period 2
2D1385 Programutvecklingsteknik, 4p, period 3
2D1640 Grafik- och interaktionsprogrammering, 6p, period 3
2D1410 Användarcentrerad programutveckling, 6p, period 3-4

Tips på valbara kurser Observera förkunskapskraven för kurserna och att vissa kurser bara ges vartannat läsår.

2D1625 IT-design för funktionshindrade, 5p, period 4
2D1400 Interaktiva medier, 5p, när tillfälle ges tillsammans med design-/mediahögskola
2D1416 Datorstöd för samarbete, 6p, period 3-4
2F1112 Talteknologi, 5p, period 3
2F1212 Musikakustik, 4p, period 4
2D1413 Avancerad grafik och interaktion, 6p, period 1-2
2D1408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion, 4p, period 3-4
2D1418 Språkteknologi, 4p, period 1
2D1631 Mjukvarustöd för prototypning, 4p, period 1-2
2D1650 Datorspelsdesign, 4p, period 2
2D1390 Internetprogrammering, 4p, period 2

Ansvarig

Ynve Sundblad är inriktningsansvarig.

Sidansvarig: Ynve Sundblad <yngve@nada.kth.se>
Uppdaterad 2005-09-29