bild
Skolan för
datavetenskap
och kommunikation
KTH / Skolan / Utbildning / Inriktningar / Programvarudesign och industriell ekonomi / 2006

Programvarudesign och industriell ekonomi för I

För dig som påbörjar programmet 2006

Obligatoriska kurser specifika för inriktningen

Kravet på kurser kan komma att ändras beroende på institutionernas kursutbud. Listorna baseras på nu känd planering.

Åk 2
2D1320 Tillämpad datalogi, 4 p, per 1-2
2D1334 Databasteknik, 4 p, per 3
2D1377 Maskinnära programmering och datorarkitektur, 5 p, per 3
2D1385 Programutvecklingsteknik, 4 p, per 4

Åk 3
2I1228 Verksamhets- och affärssystem, 5 p, per 1
2D1620 Människa-datorinteaktion, inledande kurs, 4 p, per 1
2D1622 Människa-datorinteraktion, fk, 4 p, per 2
2D1363 Mjukvarukonstruktion och projektarbete, 8 p, per 2-4
2D1640 Grafik- och interaktionsprogrammering, 6 p, per 3-4

Åk 4
4D1144 Ekonomi och ledarskap i teknikintensiv verksamhet, 4 p, per 2
2D1460 Programvarutveckling-ekonomi-ledarskap, 8 p, per 3-4

Förslag till kompletterande kurser:

2D1354 Algoritmer och komplexitet, 4 p
2D1378 Text- och bildbehandling, 4 p
2D1381 Industriella tillämpningar av artificiell intelligens, 4 p
2D1390 Internetprogrammering, 4 p
2D1408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion, 4 p
2D1413 Avancerad grafik och interaktion, 6 p
2D1416 Datorstöd för samarbete, 6 p
2I1273 Principer för datasäkerhet, 4 p
5B1302 Algebra och kombinatorik, grundkurs, 6 p

Sidansvarig: Ynve Sundblad <yngve@nada.kth.se>
Uppdaterad 2006-02-22