bild
Skolan för
datavetenskap
och kommunikation
KTH / Skolan / Utbildning / Inriktningar / Programsystemteknik

Programsystemteknik

Det här är en bred kompetensinriktning för dig som uppskattar stora möjligheter till valfrihet såväl inom kursutbud som för examensarbete och framtida sysselsättning.

Inom industrin konstrueras allt större och mer komplicerade programvarusystem. Inom programsystemteknik studerar man teori, teknik och metoder för programkonstruktion, databasteknik, samt utbud och struktur på systemkomponenter och återanvändbar programvara.

Ett rikt kursutbud ger dig goda möjligheter att själv välja inriktning t.ex. mot databasteknik (2D1469, 2D1471, 2D1482 samt exjobb inom databasteknik) eller programspråk (2D1373, 2D1375, 2D1455, 2D1456 och 2G1117 samt exjobb inom artificiella språk)

Utbildningsmål

Kompetensinriktningens mål är att ge fördjupade kunskaper om programvarukonstruktion i ett tekniskt utvecklingssammanhang.

Kurser

Se lista över kurser.

Examensarbete

Examensarbeten av mycket varierande karaktär finns framför allt inom industrin men även någon gång vid Nada och vid utländska högskolor. Exempel: Designmönster för Enterprise Java Beans (Skandia Liv), Webbtjänster och XML -- ett nytt sätt att programmera webben (Newmedia), Generisk projektering av järnvägssignaler genom villkorsprogrammering (Industrilogik L4i AB), Bayesiansk inferens i schizofreniforskning (Nada), Komprimering av mobila Java-applikationer (Tmax Soft, Inc., Söul, Sydkorea).

Ansvarig

Stefan Arnborg är inriktningsansvarig.

Sidansvarig: Stefan Arnborg <stefan@nada.kth.se>
Uppdaterad 2009-03-10