bild
Skolan för
datavetenskap
och kommunikation
KTH / CSC / Utbildning / Språkteknologi / Kurslista

Kurser i Datateknik med inriktning mot språkteknologi (STEK)

Inriktningen är speciell eftersom den väljs redan på våren i årskurs 1 och innehåller 19,5 hp språkvetenskap på SU under höstterminen i årskurs 2. Övriga kurser i inriktningen ges av KTH under årskurs 4 och 5. Jämfört med det normala D-programmet utgår tre kurser för den som läser inriktningen: Logik, Operativsystem och Organisationer och kunskapsintensivt arbete. Se vidare allmän information om D-programmet.

Årskurs 1

samma som vanliga D-programmet.

Årskurs 2

Under höstterminen läses två kurser i lingvistik på SU. Kurserna ges av lingvistikinstitutionen på SU i Frescati: Utöver detta läses IS1500 Datorteknik och komponenter, 9 hp, DD1393 Mjukvarukonstruktion (1,5 hp) och DD1390 Programsammanhållande kurs (0,4 hp) tillsammans med resten av årskurs 2 i period 1-2. Anmälning till lingvistikkurserna görs automatiskt för den som valt inriktningen.

Under vårterminen läses samma kurser som vanliga D-programmet.

Årskurs 3

Kurserna Algoritmer, datastrukturer och komplexitet, Diskret matematik, Hållbar utveckling och Prosam läses tillsammans med ordinarie D-programmet.

Kursen Operativsystem utgår och ersätts av DD1361 Programmeringsparadigm (för kull 2016) eller DD1368 Databasteknik (för kull 2017 och senare) som övriga läser på hösten i årskurs 2. Den som vill kan plocka in specialiseringskurser från listan som en valfri kurs på våren i årskurs 3.

Årskurs 4-5

Fördjupning mot språkteknologi inom masterprogrammet i datalogi. Från och med läsåret 2016/2017 genomförs denna fördjupning inom det nya spåret dataanalys. Totalt är spåret på 30 hp. I den avslutande projektkursen i spåret bygger man i grupp en större avancerad språkteknologisk tillämpning. I masterprogrammet i datalogi finns utöver detta 32 hp obligatoriska kurser, 28 hp valfria kurser och 30 hp exjobb inom språkteknologi. Se vidare allmän information om masterprogrammet i datalogi.

För mer information om kurserna i språkteknologiinriktningen, kontakta Johan Boye (jboye@csc.kth.se) eller Viggo Kann (viggo@csc.kth.se).

Sidansvarig: Viggo Kann <viggo@nada.kth.se>
Uppdaterad 2018-04-23