bild
Skolan för
datavetenskap
och kommunikation
KTH / CSC / Kurser / 2D1345 / inda06 / Höstens uppgifter

Introduktion till datalogi

Höstens uppgifter

- Alla uppgifter på den här kursen måste lämnas in med följande försättsblad (pdf).
- Uppgifterna ska lämnas in på papper. E-post accepteras ej.
- Samtliga papper ska häftas samman eller lämnas in i en plastficka.
- Handskriven text accepteras ej.

Copyright © Sidansvarig: Stefan Nilsson <snilsson@nada.kth.se>
Uppdaterad 2006-10-17