bild
Skolan för
elektroteknik
och datavetenskap
KTH / CSC / Kurser / DA2210

Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik för dataloger, 6 hp

Aktuell kursomgång: vettig14

Copyright © Sidansvarig: Johan Karlander <johank@nada.kth.se>
Uppdaterad 2014-08-27