bild
Skolan för
datavetenskap
och kommunikation
KTH / CSC / Kurser / DD1301 / datintro10

Datorintroduktion

Senaste nytt

2010-09-17
Efter att ha gjort alla tre labbarna, gå in på kursutvärderingen och ge oss dina åsikter på kursen.
2010-09-14
Då vi har haft ont om platser på de tidigare två labbarna för datastudenter kommer ni få arbeta med och redovisa LaTeX-labben i grupper om två. Det går självklart bra att arbeta ensam om man hellre vill det.
2010-09-11
Om det är någon som försöker arbeta med labb 3 via s-shell/my och saknar program som behövs så behöver man lägga till modulerna tex och xpdf vilket man kan göra med kommandot module add tex xpdf. Använd sedan xpdf istället för evince för att läsa PDF-dokumenten. Observera att du behöver en grafisk anslutning med X-forwarding för att xpdf ska fungera.
2010-09-10
Nu finns även LaTeX-labben tillgänglig på labbsidan.
2010-09-06
Hemsideslabben är nu publicerad.
2010-09-02
Den första labben är uppdaterad efter att jag igår fick reda på några fel och missar. Den nya versionen är tillgänglig via labbsidan.
2010-08-30
Nu finns den första labben publicerad på labbsidan.
2010-08-26
Nu finns kursprogrammet och information om labbarna, se länkar till vänster. Labbeskrivningarna kommer senare.
Copyright © Sidansvarig: Jonas Sundberg <josundb@kth.se>
Uppdaterad 2010-09-17