bild
Skolan för
datavetenskap
och kommunikation
KTH / CSC / Kurser / DD1301 / datintro10 / Kursprogram

Kursprogram

Datorintroduktionen ger en introduktion till undervisningsdatorerna på skolan och vanligt förekommande verktyg på civilingenjörsprogrammen Datateknik och Teknisk Fysik.
Kursen ingår som den första delen av kursen Introduktion till datalogi (DD1341) för D och är en fristående valbar kurs för F.

Kursupplägg

v. 35 Föreläsning och laboration: Unix och skolans datormiljö
v. 36 Föreläsning och laboration: Webbsida
v. 37 Föreläsning och laboration: LaTeX

Föreläsningarna kommer hållas av Stefan Nilsson där laborationerna och andra nyttigheter kommer tas upp.

Laborationerna utförs enskilt på D och i par på F och utgör examination på kursen. Examination sker genom muntlig redovisning för assistent i datorsal.

Kursen syftar till att ge studenten tillräcklig kunskap om skolans Unixsystem för att skapa en god grund för vidare datalogiundervisning och allmän användning av skolans datorsystem.

Kursmaterial

Allt material kommer finnas här att ladda ner men det kommer även gå att köpa kompendierna i pappersformat på studentexpeditionen.

Terminalövningar

Två timmar i veckan har du schemalagd tid i datorsal då du har möjlighet att ställa frågor och redovisa. I slutet av laboration 1 kommer du får lära dig kösystemet SimaManager som du kommer använda vid redovisningar och när du behöver hjälp, om du inte lyckas är det självklart så att du bara kan räcka upp handen eller rycka tag i en övningsasse.

Examination

Godkänd labbkurs ger 1,5 hp med betyget G. Laborationerna skall göras enskilt på D och i par på F. Laborationerna är tänkta att redovisas den vecka de är schemalagda. Vid kö prioriteras redovisningar av laborationen som hör till det aktuella laborationstillfället. För att få redovisa din sista laboration måste du först ha kursutvärderat.

Möjlighet till redovisning av laborationer som inte hunnits med ges vid ett restredovisningstillfälle i omtentaperioden efter period ett. Observera att hela laborationskursen måste genomföras under innevarande läsår och att enstaka godkända laborationer ej kan tillgodoräknas i ny kursomgång eller i annan kurs.

Studenter och lärare förutsätts följa skolans hederskodex.

Synpunkter på kursen

Vi är tacksamma för alla synpunkter på kursen, och då helst under kursens gång så vi hinner göra ändringar innan det är för sent. Synpunkter lämnas direkt till kursledaren.

En datorstödd kursutvärdering kommer att genomföras i samband med kursens slut. För att försäkra oss om en hög svarsfrekvens kräver vi att du har kursutvärderat innan du redovisar den sista laborationen. Kursutvärderingen ligger sedan till grund för en kursanalys som används för att förbättra framtida kursomgångar.

Copyright © Sidansvarig: Jonas Sundberg <josundb@kth.se>
Uppdaterad 2011-09-15