bild
Skolan för
datavetenskap
och kommunikation
KTH / CSC / Kurser / 2D1310 / uppsamling

Programmeringsteknik för L, M, T, V, S, K, I, Bio, Media, CL, Öppen ingång -
Resterande moment från avslutade kursomgångar

Kurserna i programmeringsteknik (2D1310/11/12, DD1310/11/12/14) har/har haft följande moment:
 • LAB1 1.5 hp (ett antal mindre labbar i Pascal, Java eller Python)
 • LAB1 2 hp (labbar Java eller Python + Matlab)
 • TEN1 3 hp (femtimmarstentamen, endast Pascal)
 • TEN2 1.5 hp (tretimmarstentamen, Pascal eller Java)
 • LAB2 1.5 hp (Pascalkursen:individuell uppgift, Java/Pythonkurs:datorprov)
 • LAB3 3 hp (individuell uppgift, Pascal, Java eller Python)
 • MAT1 1.5 hp (lab & hemtal i Matlab)
 • LAB4 2 hp (webblaborationer)
Nedan finns alla moment uppräknade tillsammans med information, hjälp och kontaktpersoner.

REDOVISNINGSTID

  .
 • Se till att du har blivit terminsregistrerad hos din studievägledare (annars kan vi inte rapportera dina högskolepoäng).
 • Läs igenom kursens hederskodexen innan du redovisar.
 • Har du inte datorkonto på NADA så ta med programmet på minnespinne (usb) eller maila programmet till dig själv.

Numera har vi drop-in istället för tidsbokning!

KURSMOMENT  
LAB1:

Vill du redovisa restlabbar i pascal, klicka här.

Vill du redovisa restlabbar i java, kom till restlabbstiden

Här finns labblydelser för Javalabbar från läsåret 1999-2000: lab.pdf och lab.ps.
Här finns labblydelser för Javalabbar från läsåret 2000-2001: labbar.pdf och labbar.ps.

TEN1: Om du läste 2D1310 före 1997 och bara har tvåpoängstentan i Pascal kvar, kontakta Linda Kann, linda@nada.kth.se
TEN2: Om du har enpoängstentan i Java kvar, klicka här. Vill du göra enpoängstentan i Pascal, kontakta Linda Kann, linda@nada.kth.se
LAB2: Följer du inte någon aktuell kursomgång och vill göra datorprovet, klicka här.
LAB3: Pascal: Om du vill redovisa din I-uppgift i Pascal, klicka här.

Java: Behöver du en lydelse för din J-uppgift i Java finns här en lista. Om en hjälpfil finns angiven i lydelsen kan du hitta den bland hjälpfiler till J-uppgiften.

Python: Här finns hjälpfiler till P-uppgiften.

MAT1:
 • Kontakta Sten Andersson (stene@csc.kth.se) om du vill redovisa Matlab-momentet i prgi-kursen.
 • Kontakta Mikael Vejdemo Johansson (mvj@kth.se) om du vill redovisa Matlab-momentet i prgmed-kursen.
LAB4: Kontakta Sten (stene@nada.kth.se) om du vill redovisa webb-labben i prgmed-kursen.
Restlabbar på Inda-kursen

Om du vill redovisa I-uppgift på gamla Inda-kursen så har du kommit fel. Kontakta Henrik Eriksson, henrik@nada.kth.se

GRANSKNING AV P- och J-UPPGIFTER

Har du bara granskningen kvar?

Om du är klar med allt utom granskningen kan du granska följande uppgift. Nedan finns alla filer du behöver.
JavaPython 2Python 3
Programmet: FiktivJupg.java FiktivPupg.py FiktivPupg.py
Datafilen:KodBok.txt KodBok.txt KodBok.txt
Klass för inläsning från fil: SimpleTextFileReader.java----
Klass för utskrift på fil: SimpleTextFileWriter.java----
Instruktioner: Instruktioner Instruktioner Instruktioner
Granskningsprotokoll: Granskningsprotokoll Granskningsprotokoll Granskningsprotokoll

 

HANDLEDNING PÅ NADA

Allmänhandledningen kan hjälpa dig att komma vidare när du kört fast.

Copyright © Sidansvarig: Linda Kann <linda@nada.kth.se>
Uppdaterad 2016-06-01