bild
Skolan för
datavetenskap
och kommunikation
KTH / CSC / Kurser / 2D1311 / prgs07 / Betyg

Betyg

Eftersom kursen utvecklas från år till år och betygssytemen därmed justeras kan vi endast garantera betygssystemets giltighet i ett år framåt. Detta är vad som gäller för kurser som startar under läsåret 2006-2007:

För att bli godkänd på kursen måste man klara av de tre momenten LAB1 (inledande arbete med labbar), LAB2 (prov på grunderna) och LAB3 (P-delen). Kursen ger fyra högskolepoäng uppdelat på följande sätt (moment):

1p LAB1 Labbar och hemuppgifter gjorda och redovisade i tid.

1p LAB2 Det skriftliga provet godkänt.

2p LAB3 P-uppgiften (spec, granskning, redovisning) godkänd.

Betyget på kursen avgörs helt av P-uppgiften. De flesta uppgifterna kan byggas på för att ge högre betyg. I övrigt gäller följande:
E = Godkänd P-redovisning av uppgift som lösts tillräckligt bra (max tre påpekanden).

D = Godkänd P-redovisning med ett perfekt program, dvs inga anmärkningar i protokollet (väl uppdelat, ingen kodupprepning, vettigt dokumenterat mm).

För betyg högre än D krävs att grunduppgiften redovisas före kursomgångens slut. Kraven på ett perfekt program gäller hela programmet, inklusive extrauppgiften.

C = Kraven för D + en extrauppgift med betyg C (oftast korrekt hantering av felaktig inmatning).

B = Kraven för C + en extrauppgift med betyg B (svårare algoritm).

A = Kraven för B + en extrauppgift med betyg A (kan t ex vara grafik eller avancerad algoritm).

För den som vill ha ut ett betyg i det gamla siffersystemet finns det en mappning:
E eller D = 3.

C eller B = 4.

A = 5.

Om du är missnöjd med övningsassistentens beslut om betyg kan du skicka ett e-brev till kursledaren där du förklarar din syn på betyget och bifogar alla filer.

Plussa

På KTH finns av hävd en rätt att tenta om för att få högre betyg fast tentan redan är godkänd. I kurser med andra typer av examination (än tenta) måste vi av kostnadsskäl begränsa denna rätt. Följande regler gäller i denna kurs:
  • Den som har redovisat sin P-uppgift under kursens gång kan efter det höja sitt betyg, men bara inom ett år från kursstart.
  • Krav för betygen framgår av kursprogrammet. Man kan behöva förbättra programkvalitén eller göra vissa extrauppgifter. Man kan också göra en helt ny uppgift.
  • Redovisningen görs vid något av uppsamlingstillfällena för P-uppgifter.
  • Man har bara ett år från kursstart på sig att höja sitt betyg, sen är det försent. Om kursen började i period 3 år 2007 måste man alltså redovisa innan början av period 3 år 2008.
Copyright © Sidansvarig: Linda Kann <linda@nada.kth.se>
Uppdaterad 2008-01-04