bild
Skolan för
datavetenskap
och kommunikation
KTH / CSC / Kurser / 2D1311 / prgs07 / LAB1:Labbar

Labbar

Kursens första moment, LAB1, består av laborationer som görs i grupper om två personer.

Varje laboration består av utmaningar (challenges) från kursboken, samt ett antal teoriuppgifter (instuderingsfrågor). Utmaningarna finns sist i varje kapitel i boken.

  • Första labben: En valfri utmaning från kapitel ett samt utmaning 1 och 3 från kapitel två (teoriuppgifterna redovisas skriftligt 25 jan).
  • Andra labben: Minst en valfri utmaning från kapitel tre samt en från kapitel fyra (teoriuppgifterna redovisas 1 februari).
  • Tredje labben: Utmaning 2 eller 3 från kapitel fem samt två valfria från kapitel 6 (teoriuppgifterna redovisas 8 februari).
  • Fjärde labben: Utmaning 1 och 4 från kapitel sju samt utmaning 2 från kapitel åtta (teoriuppgifterna redovisas 15 februari).
  • Femte labben: En valfri utmaning från kapitel nio (teoriuppgifterna redovisas 22 februari).

För godkänt resultat på LAB1 krävs att du gör labbarna och redovisar teoriuppgifterna. Om du gör arbetet enligt tidsplanen blir det skriftliga provet mindre omfattande. För läsåret 2006-2007 gäller att det finns fem laborationer som vardera ger max 3% bonus till det skriftliga provet, under förutsättning att laborationerna redovisas på ett tillfredsställande sätt och i tid. Sammanlagt kan detta alltså ge 15% i bonus till det skriftliga provet.

Copyright © Sidansvarig: Linda Kann <linda@nada.kth.se>
Uppdaterad 2006-12-06