bild
Skolan för
datavetenskap
och kommunikation
KTH / CSC / Kurser / 2D1311 / prgs07 / LAB2:Provet

Prov

Kursens andra moment, LAB2, är ett individiellt skriftligt prov på grunderna i pythonprogrammering.

Tid och plats: tisdag 6 mars kl 8-10 i E31, E32, E33, E34

Hjälpmedel är en Pythonbok. För godkänt krävs 65% av den som gjort labbarna i tid (3% bonus per labb), 80% av den som inte labbat än.

En provfråga skulle t ex kunna se ut så här:

Vilken/vilka av följande satser skriver ut värdet av variabeln x?

  • print 'x'
  • show x
  • print x
  • x = raw_input()
  • ingen av ovanstående.

Det finns diagnostiska prov att öva på!

Provet är ett obligatoriskt moment, men det är också tänkt att fungera som ett diagnostiskt prov där man kan se om man har några kunskapsluckor som behöver fyllas igen innan man börjar med P-uppgiften.

Copyright © Sidansvarig: Linda Kann <linda@nada.kth.se>
Uppdaterad 2006-12-11