bild
Skolan för
elektroteknik
och datavetenskap
KTH / CSC / Kurser / DD1316 / prge14 / Referenser

För Windows användare

 • Emacs är ett textredigeringsprogram som är mycket bättre lämpad för programmering än till exempel Notepad. Emacs v21.2 för Windows kan hämtas från ftp://ftp.sunet.se/pub/os/Win32/ntEmacs/ (sunet i Sverige) alternativt ftp://ftp.gnu.org/gnu/windows/emacs/ (gnu i USA). Ladda hem en av de som avslutas med "-bin-i386.zip" filerna. För att kunna packa upp filen behövs WinZip eller liknande. WinZip kan laddas hem från http://www.winzip.com/. Packa upp Emacs i till exempel C:\Programs\, vilket ger en underkatalog emacs-2x.x . Emacs startas genom att köra programmet runemacs som finns i underkatalogen bin. För att få roligare färger och PC-tangenthantering, se "Roligare färger i Emacs...".
 • Några användbara DOS-kommando:
  UNIX DOS Beskrivning
  ls dir list directory
  cd
  cd ..
  cd /
  cd prgi09/lab1
  cd
  cd..
  cd\
  cd prgi09\lab1
  change directory
  Byt aktuell katalog till "katalogen ovanför"
  Byt till högsta katalogen
  Byt aktuell katalog till underkatalogen lab1 i prgi09-katalogen
    d: Byt till "d"-hårdisken
  mkdir mkdir eller
  md
  make directory
  cp copy copy
  mv move move
  rm del remove/delete
  rm -r lab2 rmdir lab2 Ta bort katalogen lab2
Copyright © Sidansvarig: Mikael Djurfeldt <mdj@kth.se>
Uppdaterad 2014-09-02