bild
Skolan för
elektroteknik
och datavetenskap
KTH / CSC / Kurser / DD1320

Tillämpad datalogi, 6 poäng

Aktuell kursomgång:tildav14

Förra kursomgången: tilda13.

Tillämpad datalogi (Tilda) är en fortsättning på kursen DD1310/DD1311/DD1312/DD1314/DD1315 Programmeringsteknik.

Kursens mål

I den här kursen bygger du på dina kunskaper om algoritmer, datastrukturer och programmering. Programspråk i kursen är Python. Efter genomförd kurs ska du kunna följande:
 • systematiskt testa program för att upptäcka fel,
 • använda abstraktion som ett verktyg för att förenkla programmeringen,
 • välja lämplig algoritm till ett givet problem,
 • jämföra algoritmer med avseende på tids- och minnesåtgång,
 • beskriva olika algoritmer för sökning och sortering och deras egenskaper,
 • formulera och implementera rekursiva algoritmer,
 • skriva en liten BNF-syntax för ett formellt språk och skriva ett program som undersöker om ett uttryck följer en BNF-syntax,
 • modellera verkliga problem som sökproblem och implementera algoritmer för breddenförstsökning, djupetförstsökning och bästaförstsökning,
 • beskriva grundläggande komprimeringsalgoritmer och i vilka typer av komprimering dom används,
 • konstruera en automat för textsökning och beskriva hur den fungerar,
 • implementera och använda stackar och köer,
 • implementera insättnings-, genomgångs- och sökoperationer i binära sökträd och allmänna träd samt använda dessa,
 • implementera och använda hashtabeller och hashfunktioner,
 • använda prioritetsköer,
 • identifiera problem där datastrukturerna ovan är användbara och konstruera enkla algoritmer med dessa,
för att du ska:
 • bli bra på att lösa problem med programmering,
 • kunna använda datalogiska metoder i tillämpningsprojekt och
 • få tillräckliga förkunskaper för att kunna läsa fortsättningskurser i datalogi.

Fortsättningskurser är bland annat DD2385 Programutvecklingsteknik, DD1352 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet, DH2418 Språkteknologi, DD1334 Databasteknik, DD2377 Maskinnära programmering och datorarkitektur, DD2392 Internets protokoll och principer, DD2431 Maskininlärning, DH2323 Datorgrafik med interaktion, DH2640 Grafik- och interaktionsprogrammering

Kursen är obligatorisk för CLMDA2, FMI(I2), KSI(I3), MEDIA2, MEI(I3), PDI(I2), TL(S3), CMEDT3 och rekommenderad för KETI(K4), MOLE(K4), TKETM1 och den kan läsas som valfri av alla som har gått någon av kurserna i Programmeringsteknik (2D1310, 2D1311, 2D1312).

Copyright © Sidansvarig: Linda Kann <lk@csc.kth.se>
Uppdaterad 2014-03-07