bild
Skolan för
datavetenskap
och kommunikation
KTH / CSC / Kurser / 2D1320 / tilda06 / Tenta

Tenta

Kursens andra moment, TEN1, utgörs av en tentamen i datastrukturer och algoritmer, inte programmering.

Tentan 2006 och en lösningsskiss!

Regler för tentan finns i kursPM.

Ordinarie tentatillfälle är måndag 23 oktober kl 8-13 i salarna Q24-25, Q31-34.

Omtentan är 13 januari 2007 8-13 i E33 och E34.

Förbered dig inför tentamen med hjälp av kursmaterialet (glöm inte övningsmaterialet som inte hanns med på övningarna), tex extentorna i kursbunten och extentorna från webben.

Copyright © Sidansvarig: Magnus Rosell <rosell@csc.kth.se>
Uppdaterad 2006-11-01