bild
Skolan för
datavetenskap
och kommunikation
KTH / CSC / Kurser / DD1339 / inda12 / Kursanalys

Kursanalys: Introduktion till datalogi, inda12

Kursdata

Tid: period 1-4 läsåret 2012-2013

Poängantal: 19hp

Examination: inlämningsuppgifter, lappskrivning

Föreläsningar: 48 timmar

Kursledare och föreläsare: Stefan Nilsson

Övningsassistenter: Peter Boström, Jonas Carlsson, Stefan Nilsson, Marcus Dicander, Joakim Rasmuson, Oskar Segersvärd, Anders Ye, Ingemar Markström, Martin Frost, Lucas Taubert, Carl Björkman, Linus Enroth Hansson.

Antal registrerade på kursen: 199

Antal som gjort något synligt på kursen: 180

Godkända: 156 (2013-06-02)

Prestations- och examinationsgrad: 87% (88%)

Kurslitteratur

Mål

Efter fullgjord kurs ska kursdeltagare kunna

 • använda vanligt förekommande datorverktyg och då speciellt datormiljöerna på D,
 • designa och implementera enkla program,
 • lösa problem med hjälp av programmering,
 • analysera, välja, använda och implementera grundläggande algoritmer och datastrukturer,
 • delta i professionell programmeringsverksamhet och känna till programmerarens olika roller och uppgifter.

i syfte att

 • effektivt utnyttja datorer i sina fortsatta studier och i arbetslivet,
 • hitta och använda rätt teknik för ett givet problem,
 • gå fortsättningskurser inom datalogi och numerisk analys.

Förändringar denna kursomgång

Delvis omarbetade hemuppgifter och kursmaterial om algoritmer och datastrukturer. Ett helt nytt avsnitt bestående av tre veckor om parallellprogrammering i Go. Momentet gavs också som en egen kurs för D2.

Planerade förändringar inför nästa kursomgång

Jag planerar att förbättra avsnittet om parallellprogrammering och också ändra schemat i slutet så att momentet bättre ansluter till resten av kursen. I samband med det kommer jag också att behöva möblera om lite bland vårens senare inlämningsuppgifter.

Kursenkät

 • Fick du i början av kursen klart för dig vad kursens mål var?

  1. 89% (41 st) Ja.
  2. 11% (5 st) Tveksam.
  3. 0% (0 st) Nej.


 • Tycker du att kursen är intressant och meningsfull?

  1. 93% (43 st) Ja, mycket.
  2. 7% (3 st) Ja.
  3. 0% (0 st) Neutral.
  4. 0% (0 st) Inte särskilt.
  5. 0% (0 st) Nej.


 • Tycker du att dina förkunskaper var tillräckliga när kursen startade?

  1. 89% (41 st) Ja.
  2. 9% (4 st) Tveksam.
  3. 2% (1 st) Nej.


  Ev. kommentarer:

  Jag hade programmerat en del innan jag började.
  ---
  Programmerat mycket innan
  ---
  Kursen gick igenom allt från grunden, jag kände inget behov av förkunskaper.
  ---
  Det behövdes inga förkunskaper!
  ---
  Hade inga.
  ---
  Jag hade inga egentliga förkunskaper vid kursens start men har ändå inte haft några svårigheter med att tempot i kursen. Kursen startade på en väldigt lämplig nivå.
  ---
  programmering A, B, C från gymnasiet
  ---
  Jag hade inte förkunskaper, men kände inte att det var ett allt för stort problem att följa med i studierna.
  ---
  Jag startade helt utan kunskap inom programering men har klarat mig bra på kursen, bra planering!
  ---
  Hade programmerat i C# innan.
  ---
  Jag hade relativt mycket förkunskap, så kursen var inte egentligen utmanande förrän i slutet.
  ---
  Jag kunde en hel del programmering redan innan kursens start, men kursen har fortfarande varit lärorikt.
  ---
  Hade inga speciella förkunskaper men klarade mig ändå. Allt började från början och tempot var lagom.
  ---
  Visste inte riktigt vad som behövdes.
  ---
  Var helt ny egentligen till datalogei
  ---
  Har programmerat innan, dock aldrig Java eller Golang.
  ---
  Jag är osäker på om jag verkligen hade en bra bild av vad vi skulle lära oss, förutom att jag förstod att det skulle innebära mycket programmering!
  ---
  Eventuellt var min plusgrupp hade lite för hög nivå. Detta eftersom mycket tid spenderades på dataskämt som jag inte förstod istället för att lära ut mer information. Plusgruppsledarna kan bli bättre på att fånga upp alla i gruppen istället för att bara stimulera de ca 3 stycken som är allra bäst.
  ---
  Det var jättebra att man var tydlig med på programhemsidan att programmering var något en kunde lära sig under utbildningen, jag tror att det ökar spridningen på programmet och att fler vågar söka.
  Kanske man skulle kunna ha en frivillig introkurs för de som tyckte sig behöva det, som med matten, för att jämna ut kunskaperna?


 • Vad tycker du om kursboken Objects First with Java?

  1. 41% (19 st) Mycket bra.
  2. 39% (18 st) Bra.
  3. 11% (5 st) Hyfsad.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dålig.
  6. 9% (4 st) Har inte använt den.

  Ev. kommentar om boken:

  Har inte untyttjat den alltför mycket, men de delar jag har läst har varit bra.
  ---
  Även fast jag programmerat innan var det en bra bok och jag har lärt mig mycket.
  ---
  Lite jobbigt att läsa på engelska men boken är mycket givande.
  ---
  Typisk amerikansk bok med mycket babbel.
  Största nyttan var kanske uppgifterna.
  Å andra sidan tyckte jag uppgifterna som inte var relaterade till den här boken var bättre.

  ---
  Kursboken var lättlast ganska underhållande. Jag har använt boken varje vecka till inlämningsuppgifterna och tyckt att den varit jättebra.
  ---
  Tyckte att den var lite väl luddig ibland. Kändes som att det skulle gå att förklara vissa saker mer kortfattat.
  ---
  Många bra synpunkter, ibland utdragna exempel.
  ---
  Jag tycker snilssons uppgifter var roligare än bokens.
  ---
  Tyckte att boken var tydlig och hjälpsam, dock var det tråkigt ibland att uppgifterna i de olika upplagorna var annorlunda.
  ---
  Jag skulle gärna börja tidigare med projekt från grunden.
  ---
  Ganska meningslös i efterhand, men perfekt när man var nybörjare!
  ---
  Lite problem för dom som hade en äldre version
  ---
  Excellent
  ---
  läste inte texterna
  ---
  Tycker de ordbajsar för mycket.
  ---
  Boken är ganska långdragen ibland men jag tycker det är bra eftersom man i princip alltid förstår de koncept som presenteras. Det känns också som att övningarna eskalerar i svårighetsgrad i en bra takt utan för stora "hopp". Undantaget från detta är "bouncing balls". Det var väldigt många som stannade uppe hela natten inför övningen under den uppgiften. Var tydlig med nästa års kull att den uppgiften kräver mer tid!
  ---
  Troligen den bästa boken jag läst hittills om programmering. Andra böcker radar upp en massa kod som användaren får använda sig av. Den här boken lägger vikt vid hur man programmerar på ett bra sätt, vad man ska undvika och vad som är fördelaktig(Coupling, cohesion etc.). Mycket bra.


 • Vad tycker du om kursmaterialet om algoritmer?

  1. 33% (15 st) Mycket bra.
  2. 43% (20 st) Bra.
  3. 15% (7 st) Hyfsad.
  4. 2% (1 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dålig.
  6. 7% (3 st) Har inte använt det.

  Ev. kommentar:

  Tycker det är bra att det finns rekomenderade böcker för fördjupning (cormen et al)
  ---
  tydlig och konkret - som en lärobok ska vara.
  ---
  Bra förklaringar och man kan lätt ta till sig av innehållet.
  ---
  Jag tyckte det var väldigt svårt att förstå vissa texter, till exempel så var texten om matematisk induktion väldigt kort och förklarade väldigt lite.
  ---
  Lagom mycket information och bra med exempel.
  ---
  Det är viktigt att förstå algoritmen, fastän de ibland var väldigt knepiga.
  ---
  Tyvärr upplever jag dina texter lite svåra att läsa! Ofta fastnade jag på en mening eller på ett exempel och kunde verkligen inte förstå vad du menar. Det känns lite grann som att du kanske har förstor fokus på att skriva en estetiskt tilltalande text framför en pedagogisk? Du är väldigt pedagogisk som föreläsare så att jag hade lite problem med dina texter förvånade mig faktiskt.
  ---
  Mycket svårläsligt i början. Man blev bättre på att läsa algoritmtexterna med tiden, men inlärningskurvan var väldigt brant. Skulle vara bra med en aning mer mjukstart.
  ---
  Jag hade gärna sett ett extra avsnitt i kursmaterialet som introducerar Eclipse och hur man använder det.
  ---
  Bra, men texten är lite väl komprimerad. Jag vet att det var ett medvetet val att skriva på det sättet för att vi skulle vänja oss. Men det är dumt om elever missar så viktig och grundläggande kunskap på grund av att läraren har en idé om att texten ska vara "svår". Onödigt att kombinera ett svårt moment med en svårläst text.


 • Vad tycker du om kursmaterialet om parallellprogrammering?

  1. 43% (20 st) Mycket bra.
  2. 39% (18 st) Bra.
  3. 17% (8 st) Hyfsad.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dålig.
  6. 0% (0 st) Har inte använt det.

  Ev. kommentar:

  Dock kompletterade golang dokumentationen och föreläsningarna bra.
  ---
  Väldigt utförlig och heltäckande. Det var lite svårt i början, men det var nog för att jag försökte ta in allt på en gång.
  ---
  Grundläggande, bra och lättläst.
  ---
  Det var trevligt att få testa på Golang.
  ---
  Jag hade behövt mer material för att klara alla uppgifter.
  ---
  Väldigt lärorik men svår att greppa till en början.
  ---
  Det var mycket intressant och lärorikt att få programmera i Go.
  ---
  Kul med GO
  ---
  Bättre! Mer pedagogiska och bättre exempel.
  ---
  Skulle gärna kunnat vara längre med fler exempel


 • Vad tycker du om hemuppgifterna?

  1. 59% (27 st) Mycket bra.
  2. 37% (17 st) Bra.
  3. 0% (0 st) Hyfsade.
  4. 2% (1 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåliga.

  Ev. kommentar om hemuppgifterna:

  Visa deluppgifter ifrån boken var inte så givande, men annars var hemuppgifterna intressanta och lärorika.
  ---
  Mer uppgifter om algoritmer hade varit kul (vet inte vad man skulle ta bort i så fall)
  ---
  roligare/lärorikare var de uppgifter som inte var kopplade till boken (objects first with java).
  ---
  De har varit relativt krävande, men aldrig mer än vad man hinner med.
  ---
  Arbetsbördan kändes väldigt ojämn ibland. Vissa veckor var det extremt många uppgifter i boken, och vissa veckor var det inte många alls. Det gjorde att jag kände mig osäker på när jag skulle sätta igång med hemuppgiften för att hinna.
  ---
  Ibland kändes det lite som att uppgifterna var rätt utspridda över olika ämnen. T.ex. var det en vecka när vi skulle programmera några studsande bollar, de andra uppgifterna hade ingenting att göra med grafisk programmering och det kändes lite felplacerat.
  ---
  Roliga, varierande uppgifter. De flesta var tydliga så att man lätt kunde följa uppgiftens tanke/mål.
  ---
  Skulle vara intressant att lära sig ytterliggare om GUI men det kräver mer tid så jag förstår prioriteringen.
  ---
  Visst är det bra med hemuppgifter, men jag föredrar lite större uppgifter (projekt) som man sitter och jobbar med under en längre tid. Resultatet av sådana uppgifter brukar vara roligare att titta tillbaka på i efterhand, till skillnad än smågrejor som man ändå slänger bort när man har lämnat in dem.
  ---
  Det var trevligt med hemuppgifter som examinationsmoment.
  ---
  Vissa uppgifter som involverade att skapa tabeller var ofta dryga.
  ---
  Gillade formatet att man fick ett kodskelett. Alla uppgifter kändes relevanta. Den sista (java) hemupgiften kunde ha varit mindre. Det var ganska mycket att sätta sig in i under en vecka.
  ---
  Lärde mig enormt mycket med hjälp av dessa
  ---
  Ibland så kändes det som att de var lite för stora utan att faktiskt tillföra något nytt. Vissa uppgifter tog mig uppåt 20 timmar att slutföra. Kursen är visserligen på 19 hp men är ju utspridd över ett helt år.
  ---
  På vårterminen var det inte helt lyckat att slå ihop de två uppgifterna som låg som grund för hemuppgift 10. Det hade varit jättebra om de låg på två olika veckor.


 • Vad tycker du om hemuppgifterna i parallellprogrammering?

  1. 48% (22 st) Mycket bra.
  2. 39% (18 st) Bra.
  3. 13% (6 st) Hyfsade.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåliga.

  Ev. kommentar om hemuppgifterna:

  Första uppgiften var lite fört kort.
  ---
  Riktigt roligt med nytt språk och annorlunda uppgifter
  ---
  Det var ibland lite för stor skillnad på uppgifterna och kursmaterialet på så vis att kursmaterialet gav en ganska övergripande kunskap medan uppgifterna ofta krävde mer specifik kunskap.
  ---
  Kul att testa andra språk än java och parallellprogrammering i Go var väldigt intressant!
  ---
  Utöka uppgiften om Mandelbrot och Juliamängder. Fraktaler är roligt.
  ---
  Den sista uppgiften var väldigt svår i jämförelse med de andra
  ---
  Jag klarade inte den sista uppgiften med mina kunskaper, hade behövt mer material, exempel etc. att kunna göra det.
  ---
  Lite klurig svårighetsgrad med tanke på att man skulle lära sig ett nytt språk också.
  ---
  1
  ---
  De gav en bra introduktion till parallellprogrammering precis som var avsett. Jag är fortfarande inte helt klar med vad en tråd är men det kanske är något som kommer mer i senare kurser som datortekniken?
  ---
  Det blev också tydligt att de erfarenheter exempelvis tvåorna hade av databaser låg oss ettor i fatet när det gällde att förstå en uppgift. Kanske inte helt enkelt att ge en kurs som ska fungera för så många nivåer.


 • Vad tycker du om projektet?

  1. 57% (26 st) Mycket bra.
  2. 39% (18 st) Bra.
  3. 4% (2 st) Hyfsat.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.

  Ev. kommentar om projektet:

  Dock är projektet inte klart ännu.
  ---
  Kul att vi får pröva på att jobba i grupp med ett större projekt. Nyttigt för framtiden
  ---
  Väldigt kul att få välja så fritt.
  ---
  kul!
  ---
  Detta var det roligaste på kursen, trots att man måste lära sig mycket.
  ---
  Tycker det är lite konstigt att projektet är P/F och inte betygsätts.
  ---
  Väldigt kul att det inte fanns för små ramar att jobba inom och att man får följa de andra gruppernas arbete en aning.
  ---
  Banta ner rapporten eller ändra upplägget. Det var urtråkigt att skriva rapporten! Det vore roligare att t ex göra en användarmanual i stället eller ta upp specifika kodproblem som man stötte på.
  ---
  Bra att ni låter oss välja fritt vad vi ska jobba med! Kraven för att bli godkänd på projektet skulle dock kunna beskrivas tydligare.
  ---
  Det var bra att kunna jobba med en programmerings projekt från grunden, t ex att tänka och bestämma vilka klasser det behövs osv.
  ---
  Roligt om man fick göra ett webbaserat GUI med backend i Go.
  ---
  Väldigt roligt att jobba i stort projekt, men hade en lite dålig upplevelse angående arbetfördelningen.
  ---
  Rätt trevligt projekt!
  ---
  Bra att det är pass/fail. Bra med tid. Upplägget på rapporten kändes dock onödigt nitiskt utformat. Min grupps rapport slutade på 15 sidor.
  ---
  Jag tycker det är bra att projektet inte ger slutbetyget, så att man våra testa lite nya grejer. Jag tror också man lär sig mycket mer av en löpande examination.
  ---
  Passade riktigt bra som en avslutande tillämpningsuppgift.


 • Hur stor del av föreläsningarna har du varit på?

  1. 4% (2 st) Mindre än 20%.
  2. 13% (6 st) 20-40%.
  3. 9% (4 st) 40-60%.
  4. 17% (8 st) 60-80%.
  5. 54% (25 st) Mer än 80%.


 • Vad tycker du om föreläsningarna pedagogiskt sett?

  1. 65% (30 st) Mycket bra.
  2. 24% (11 st) Bra.
  3. 9% (4 st) Acceptabelt.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 2% (1 st) Har inte deltagit.

  Ev. kommentar (gärna konstruktiv):

  Innehållet verkar alltid väl genomtänkt och vi hinner gå igenom så väldigt mycket. Det är delvis underhållande och alltid ett bra sätt för mig att komma igång med veckans uppgift.
  ---
  gick igenom samma sak som stod på hemsidan och då läste jag hellre. inte menat som något negativt, det är bra att allt material finns på internet.
  ---
  Ibland kändes det inte som att man fick så mycket hjälp till den kommande uppgiften.
  ---
  snilsson och tomas ekholm är de bästa föreläsarna. Nästa gång du har assembler kan du börja med att förklara hur man räknar binärt och hexadecimalt.
  ---
  Går varken för snabbt eller för långsamt, och det är tydligt vad som kommer gås igenom.
  ---
  Jag tycker att man fick relevant information för uppgifterna oftast.
  ---
  Stor eloge till dig Stefan Nilsson! Du hjälper många blivande ingenjörer att fortsätta på rätt väg.
  ---
  Jag skulle gått på samtliga föreläsningar om jag inte känt att jag redan kunde det som skulle föreläsas om. Snillsson är den bästa föreläsaren vi haft.
  ---
  Snilsson är den bästa föreläsaren jag haft.
  ---
  Jag ångrar att jag inte gick på fler föreläsningar! Jag tycker verkligen om avstickarna om t.ex. hur en processor hanterar ord av olika storlek eller om Donald Knuth. De väcker intresse för ämnet och ger en bättre helhetsbild. Kanske kunde du varit tydligare med grundläggande saker om objektorientering, kompilering/interpretering i början av kursen.
  ---
  Bra struktur och upplägg. Bra att sluta tidigare istället för att försöka fördriva tiden med onödigt. Det gjorde antagligen att fler gick på föreläsningarna.
  ---
  Det är väldigt intressant när föreläsaren berättar om allt möjligt inom mjukvara, men försök att signalera åhöraren mer tydligt när det allra viktigaste tas upp i anknytning till uppgiften.
  ---
  Jag tycker nivån på föreläsningarna ofta kan vara ogenomtänkt. Det är tydligt att det finns en vilja att fånga in alla, även de som inte har så bra förkunskaper, men det görs på ett sätt som inte hjälper. Exempelvis kunde föreläsningar inför inlämningsuppgifter som uppfattades som ganska komplicerade under hösten innehålla långa beskrivningar av hur en skulle öppna programmet. Välvilligt, men det hjälper inte långt för att lösa uppgiften. Mycket bättre att prata om det som kan vara svårt eller ge extra information om de viktigaste bitarna för att hjälpa de mindre erfarna, istället för att förklara det mest elementära. Personligen var det ofta som jag inte fick ut något alls av föreläsningarna, trots att jag hade minimala förkunskaper och ett stort intresse för kursen.


 • Förbereder du dig till föreläsningarna (läser igenom relevanta avsnitt i boken etc)?

  1. 7% (3 st) Ja, alltid.
  2. 20% (9 st) Ofta.
  3. 30% (14 st) Ibland.
  4. 26% (12 st) Sällan.
  5. 15% (7 st) Aldrig.


 • Vad tycker du om övningarna pedagogiskt sett?

  1. 41% (19 st) Mycket bra.
  2. 41% (19 st) Bra.
  3. 15% (7 st) Acceptabelt.
  4. 2% (1 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.

  Ev. kommentar (gärna konstruktiv):

  Övningarna ger mer möjligheter än föreläsningar att diskutera och fråga vilket är lärorikt.
  ---
  Jag tror att övningarna skulle bli bättre av en mer avslappnad miljö. Jag tror att det skulle leda till att vi lär oss att vara mindre "protective" av vår kod.
  ---
  Om man redan förstått allt var de inte jättegivande. Det var kul att presentera sin lösning men inte jätteroligt att titta på de andras i de flesta fall, för de flesta hade gjort likadant. Men ibland fick man några bra tips.
  ---
  Jag ogillar att presentera saker muntligt så det var ett stressmoment för mig varje vecka. Som tur var hade jag en jättebra asse, som inte stressade mig när jag presenterade min lösning.
  ---
  Vår övningsasse hade inte förberett så mycket utöver själva övningsuppgifterna. Gick i en plusgrupp och det var ofta veckans läxa kunde redovisas på första timmen och då hade vi inget att göra andra timmen utan fick gå tidigare. Bättre om det funnits något mer för plusgrupper som kunde tas upp och diskuteras.
  ---
  Vår assistent gick kort igenom vad nästa veckan lektion skulle handla om vilket jag tycker var väldigt skönt.(X)
  ---
  Ibland lär man sig nya saker, men oftast blir det "jaha, idag har jag inte så mycket att säga så ni får skriva er kod på tavlan och sedan kan ni gå hem." :(
  ---
  Ibland, särskilt på de sista övningarna, har det varit väldigt lite att göra. Ofta är det enda vi gör är att skriva upp lite kod på tavlan. Detta är varken lärorikt eller roligt.
  ---
  Det var kanske det mest givande i hela kursen, just att kunna gå genom uppgifterna och få höra tips och instruktioner för nästa veckans uppgifter.
  ---
  Assistenten X borde få någon form av medalj. Han är rättvis, mycket trevlig att ha att göra med och en utmärkt pedagog!
  ---
  Det var lite svårt att ta till sig andras lösningar då övningsassistenten inte väntade in att alla skulle förstå, utan nöjde sig när han själv hade gjort det. Det kändes inte heller som en miljö att ställa frågor i.
  Och annars som jag skrev ovan:
  Eventuellt var min plusgrupp hade lite för hög nivå. Detta eftersom mycket tid spenderades på dataskämt som jag inte förstod istället för att lära ut mer information. Plusgruppsledarna kan bli bättre på att fånga upp alla i gruppen istället för att bara stimulera de ca 3 stycken som är allra bäst.

  ---
  Jag tycker det känns som övningarna är lite för fritt upplagda. Vår övning är beroende av att vi deltagare är aktiva och har mycket frågor. Men om deltagarna inte har några frågor vet inte riktigt övningsledaren vad han ska gå igenom.
  ---
  Jag tycker själva upplägget att använda kursassistenter för övningar är genialt. Man får tid att reflektera över detaljer i inlämningarna och vänjer sig vid att förklara hur man tänkt och se förbättringsmöjligheter. Jag lärde mig dessutom mycket teori på övningarna. Vår asse X var otroligt engagerad och sånt smittar av sig, tror inte jag hade varit lika motiverad att kämpa på med de svårare uppgifterna utan det här upplägget.


 • Får du den hjälp du behöver på labbarna (är handledarna kunniga, lättillgängliga, vänliga)?

  1. 17% (8 st) Javisst.
  2. 15% (7 st) Javars.
  3. 9% (4 st) Acceptabelt.
  4. 2% (1 st) Sällan.
  5. 0% (0 st) Aldrig.
  6. 54% (25 st) Har inte deltagit.

  Ev. kommentar:

  Deltog i en labb, när vi skulle beräkna tidskomplexiteten för en rekursiv funktion. (Uppgift 1 VT) Just den behövde labassarna tid på sig att sätta sig in i uppgiften/komma ihåg hur mästarsatsen fimgerade. Den delen skulle behöva mer introduktion under föreläsningen.
  ---
  Var bara där en gång men då fick jag bra hjälp.
  ---
  Man får mer hjälp av sina kompisar. De kommer med konkreta tips och man får se deras lösningar. Assarna bara säger att "det där får jag inte hjälpa dig med, klura lite till så kommer du snart att lista ut hur du skall göra". Så man kan lika gärna stanna hemma och koda.
  ---
  De labbar jag varit på så har det varit 50/50. Vissa gånger hade handledarna ingen koll alls, men när de erfarna är där (ex. X) så är det jättegivande!
  ---
  Jag var på en labb i början. Datorsalarna var helt överfulla. Efter det har det inte blivit att jag gått dit. Jag ångrar att jag inte tagit mig iväg på något mer!
  ---
  Handledarna är vänliga men inte alltid kunniga. Förvånansvärt ofta var labbassarna inte insatta i det som faktiskt var svårigheterna i veckans uppgift, till skillnad från övningsledarna. Exempelvis NIC och quicksort, två av de svåraste uppgifterna, var svåra att få hjälp med på labben. Jag tycker också att labbarna låg väldigt sent på veckan, om jag hade en fråga ville jag inte chansa med att jag kanske skulle få hjälp med den på torsdagen. Därför gick jag på allmänhandledningen istället när jag hade frågor, det fungerade jättebra.
  ---
  Kan vara svårt att få tag på en handledare, men i övrigt bra.


 • Hur stor del av din totala studietid har du ägnat åt den här kursen?

  1. 0% (0 st) Mindre än 10%.
  2. 22% (10 st) 10-30%.
  3. 43% (20 st) 30-50%.
  4. 33% (15 st) 50-70%.
  5. 0% (0 st) Mer än 70%.


 • Kursen är på 19hp. Vad tycker du om det jämfört med andra kursers poängantal?

  1. 87% (40 st) Lagom med 19hp.
  2. 7% (3 st) Borde vara mindre.
  3. 4% (2 st) Borde vara mer.


 • Förslag till förbättringar av kursen:

  Svårighetsgraden på uppgifterna är lagom, men kraven för att få höga betyg är löjligt låga. Eftersom kompletteringar tillåts, bör det inte vara möjligt att få ett A utan att bli godkänd på *alla* uppgifter och moment.
  ---
  Klassarv, interface och andra objektorienterade begrepp borde introduceras innan World of Zuul projektet, vilket är ett bra exempel där objektorienterad är bra.
  ---
  Jag hade gärna haft mer teoretisk bakgrund, men jag tror att det inte skulle få plats i kursen. Jag tycker att upplägget är väldigt bra som det är.

  Jag tror dock att just tidskomplexitet för rekursiva funktioner behöver en mer tydlig genomgång. Glöm inte heller att ta med det under föreläsningen om binära sökträd!

  ---
  Mer algoitmer skulle vara kul.
  ---
  Den enda jag kan tänka mig är "mer fördjupning" (eftersom jag programmerat förut) och allmänt "mer/längre" (programmering är ju kul).
  Å andra sidan är det kanske inte vad kursen ska uppnå: *introduktion* till datalogi.

  ---
  Det var otydligt i början hur övningarna fungerade, jag var under uttrycket att om man misslyckades med en övning skulle man få F på höstmomentet.
  ---
  Se ovan.
  ---
  Uppgifterna behöver utformas för att ge mer utrymme för alternativa lösningar. Detta för att skapa möjlighet för diskussioner kring uppgifterna under övningarna.
  ---
  Mer material för parallelprogrammering eller samma format att man behövde inte lämna in en av de tre uppgifterna. Minska den sista java inlämningen eller dela upp den till två.
  ---
  Inga åsikter
  ---
  När man skall söka sommarutbildningar i datalogi är gränserna alltid på 20 HP i datalogi, och därför vore det väldigt skönt om INDA kunde vara på 20; det är väldigt irriterande om man saknar en HP kan man tro.
  ---
  Ser inget behov av förbättring.
  ---
  Mer trolleri!
  ---
  Som nämnt ovan, bättre arbetsmiljö på övningarna. Annars var allt bra!
  ---
  Jag tror kursassarna har bra koll på vad eleverna tycker är knepigt med respektive uppgift och vad som behöver gås igenom för att även de med mindre erfarenhet ska ha en chans. Kolla med dem!
  Jag skulle också önska en mer övergripande diskussion om programmering i början. Ex - "det här är objektorienterad programmering, det här är vad som kännetecknar det. Det finns annan programmering som funktionell programmering, det kan vara användbart för det och det". Många har ju väldigt liten koll i början och i alla fall jag skulle uppskattat att få en liten överblick.


 • Ytterligare kommentarer om kursen:

  Mycket bra kurs överlag. Ger bra introduktion till olika områden inom datalogin.
  ---
  Det har varit en extremt lärorik och underhållande kurs. Jag är väldigt tacksam för allt, och jag tror att det här kommer vara en av de kurser som jag ser tillbaka på som en av de bästa om några år.
  ---
  Jag gillar att kursen är väldigt öppen. Det är lätt att fördjupa sig i ämnen man är intresserad i.
  ---
  Tycker det är superbra med en uppgift i veckan, det är precis lagom och man håller igång bra. Det var kul att få prova på Go också.
  ---
  Varit kul och intressant. Det är kurser som den här som gör mig glad att ha valt datateknik.
  ---
  tyckte bluej verkade som ett väldigt bra verktyg för nybörjare.
  ---
  Gillade uppgifterna där man fick ett interface och testkod bäst.
  ---
  Rolig och intressant, go-delen var väldigt bra men jag skulle vilja att den låg absolut sist.
  ---
  Väldigt rolig kurs som visade både java och Go på ett inspirerande vis.
  ---
  Väldigt bra kurs som tar hand om både de som har programmerings erfarenhet och de utan.
  ---
  Det var en bra planering med föreläsning måndag, labb torsdag och övning fredag. Sammanfattningsvis tycker jag kursen var givande och mycket rolig!
  ---
  En bra kurs som har varit trevlig att deltaga i.
  ---
  Den bästa kursen i år!
  ---
  Den absolut mest givande kursen jag varit med om. Hemmauppgifterna varje vecka är perfekt för att lära sig kontinuerligt!
  ---
  En memorabel kurs som gett mig en bra inblick i datalogi, och som genom hela året varit underhållande och trevlig.
  ---
  Viktigt att vara tydlig med att uppgifterna eskalerar i omfattning väldigt fort. Första veckorna tar de kanske fem timmar, sedan tio, sedan femton. På några av uppgifterna lade jag ner uppåt tjugo timmar.
  ---
  Överlag är jag väldigt nöjd med kursen och lärt mig otroligt mycket.

 • Copyright © Sidansvarig: Stefan Nilsson <snilsson@nada.kth.se>
  Uppdaterad 2013-06-02