bild
Skolan för
datavetenskap
och kommunikation
KTH / CSC / Kurser / DD1339 / inda12 / Föreläsningar

Introduktion till datalogi

Föreläsningar vt 2013

Föreläsningarna kommer att följa övningarna och du hittar länkar till allt undervisningsmaterial där.

Föreläsningar ht 2012

P är programmeringsboken (Barnes och Kölling).

 • F1: Introduktion.
 • F2 (P1) Objekt och klasser.
 • F3 (P2.1-2.9) Klassdefinitioner: fält, konstruktorer, metoder, parametrar, tilldelning.
 • F4 (P2.10-2.17) Klassdefinitioner: villkorssatser, lokala variabler.
 • F5 (P3) Abstraktion och modularisering.
 • F6 (P4.1-4.9) Datastrukturer: lista.
 • F7 (P4.10-4.12) Datastrukturer: vektor. Rekursiva algoritmer.
 • F8 (P5) Biblioteksklasser, dokumentation. Programkorrekthet.
 • F9 (P7, uppl 4: P6) Testning. Analys av algoritmer.
 • F10 (P6.1-7, uppl 4: P7.1-7) Assemblerporgrammering. Asymptotisk notation. Programdesign.
 • F11 (P6.8-16, uppl 4: P7.8-16) Programdesign.
 • F12: Reserv. Projekt.
Copyright © Sidansvarig: Stefan Nilsson <snilsson@nada.kth.se>
Uppdaterad 2013-01-10