bild
Skolan för
datavetenskap
och kommunikation
KTH / CSC / Kurser / DD1339 / inda13 / Höstens uppgifter

Introduktion till datalogi

Höstens uppgifter

För samtliga hemuppgifter gäller att du kan bli godkänd även om du gör enstaka fel eller misstag. Du måste dock alltid försöka lösa samtliga deluppgifter och du måste vara beredd att muntligt redovisa lösningen/lösningsförslaget på den obligatoriska övningen.

Det går inte att lämna in uppgifter i efterhand. Om du någon gång har förhinder att närvara så meddela din övningsassistent i förväg så att ni kan komma överens om en alternativ examination.

- Alla uppgifter på den här kursen måste lämnas in med följande försättsblad (pdf, tex).
- Uppgifterna ska lämnas in på papper. E-post accepteras ej.
- Samtliga papper ska häftas samman eller lämnas in i en plastficka.
- Handskriven text accepteras ej.

Checklista för inlämningsuppgifter

Helhet

Formalia / assistentvänlighet

 • Finns ett standardomslag med namn, grupp och uppgiftsnummer?
 • Är det en datorutskrift?
 • Framgår det ur texten vilken uppgift som lösts?
 • Består svaren av kompletta meningar och inte bara stödord?
 • Presenteras diagram och tabeller med minst en mening text?
 • Finns storhet och enhet samt rubriker i diagram, tabeller och redovisade resultat?

Kod

 • Är koden skriven med kodlayout och inte bara löpande text?
 • Är all kod korrekt indenterad? (inte bara copy-pastead in i ett word-dokument)
 • Inleds alla metoder med en dokumentationskommentar som förklarar vad metoden gör?
 • Är namnen på variabler, metoder och klasser valda för att göra koden lättare att förstå?
 • Är programmet fritt från onödig kodupprepning?

Struktur

 • Är programmet indelat i lagom många, lagom stora klasser och metoder?
 • Verkar klasserna och metoderna lätta att återanvända?
 • Verkar klasserna och metoderna lätta att testa isolerat?
 • Pratar olika delar av programmet med varandra genom väldefinierade interface?

Matematik / datalogi

 • Går det att följa tankegången?
 • Är varje steg motiverat med bevis eller referens till tidigare kända satser?
Copyright © Sidansvarig: Stefan Nilsson <snilsson@nada.kth.se>
Uppdaterad 2013-11-29