bild
Skolan för
datavetenskap
och kommunikation
KTH / CSC / Kurser / DD1339 / inda13 / Kursanalys

Kursanalys: Introduktion till datalogi, inda13

Kursdata

Tid: period 1-4 läsåret 2013-2014

Poängantal: 19hp

Examination: inlämningsuppgifter, lappskrivning

Föreläsningar: 48 timmar

Kursledare och föreläsare: Stefan Nilsson

Övningsassistenter: Stefan Nilsson, Mattias Folke, Peter Boström (ht), Patrik Ackland, Marcus Dicander, Max Roth, Vladan Nikolic, Mikael Eriksson, Linus Hansson, Jo Tryti, Amelia Andersson, Ingemar Markström.

Antal registrerade på kursen: 214 (199)

Antal som gjort något synligt på kursen: 200 (180)

Godkända 2014-06-10: 160 (156)

Prestations- och examinationsgrad: 80% (87%)

Kurslitteratur

Mål

Efter fullgjord kurs ska kursdeltagare kunna

 • använda vanligt förekommande datorverktyg och då speciellt datormiljöerna på D,
 • designa och implementera enkla program,
 • lösa problem med hjälp av programmering,
 • analysera, välja, använda och implementera grundläggande algoritmer och datastrukturer,
 • delta i professionell programmeringsverksamhet och känna till programmerarens olika roller och uppgifter.

i syfte att

 • effektivt utnyttja datorer i sina fortsatta studier och i arbetslivet,
 • hitta och använda rätt teknik för ett givet problem,
 • gå fortsättningskurser inom datalogi och numerisk analys.

Förändringar denna kursomgång

Inga större förändringar gjordes inför den här kursomgången.

Planerade förändringar inför nästa kursomgång

På sikt planeras kursen att delas upp i flera fristående kurser. Detta gör det enklare att hantera tillgodoräkningar för studenter som läst kurser med motsvarande innehåll på andra utbildningar. Det innebär också att studenterna på D-linjen får mer än bara ett betyg i ämnet datalogi under utbildningens första år.

Kursenkät

 • Fick du i början av kursen klart för dig vad kursens mål var?

  1. 81% (38 st) Ja.
  2. 15% (7 st) Tveksam.
  3. 2% (1 st) Nej.


 • Tycker du att kursen är intressant och meningsfull?

  1. 87% (41 st) Ja, mycket.
  2. 9% (4 st) Ja.
  3. 0% (0 st) Neutral.
  4. 2% (1 st) Inte särskilt.
  5. 0% (0 st) Nej.


 • Tycker du att dina förkunskaper var tillräckliga när kursen startade?

  1. 87% (41 st) Ja.
  2. 6% (3 st) Tveksam.
  3. 4% (2 st) Nej.


  Ev. kommentarer:

  Kursen i sig var inte intressant eller meningsfull, det enda som gjorde den lite intressant var övningsledaren.
  ---
  Har tidigare läst 6hp datalogi och inget under gymnasiset. Vissa moment upplevde jag att det var underförstått att vi hade kunskap om sedan innan. Interface och exceptions gick vi igenom för snabbt för mig.
  ---
  hade last programmering på gymnasiet
  ---
  Men jag har redan kunnat koda en del
  ---
  Jag hade läst programmering A, B och C på gymnasiet och hållt på med en del småprojekt på fritiden. Det var därför aldrig speciellt svårt att hänga med i kursplanen eftersom att jag stött på det mesta tidigare. Ändå så lärde jag mig en hel del.
  ---
  Ja, det tycker jag absolut. Jag har stött på väldigt lite hinder i kursen och det känns som att det skulle kunna finnas lite svårare eller mer djupgående uppgifter för dem som redan har bra koll på programmering. Speciellt de första uppgifterna var väldigt enkla och det känns som att det hade gjort större nytta om man kunda fått lite svårare uppgifter då.
  ---
  Det krävdes inga förkunskaper för att klara av kursen, den var bra utformad för nybörjare i programmering.
  ---
  Love this course!
  ---
  Little to no pre-course knowledge regarding Java or GO.
  ---
  Hade ingen tidigare erfarenhet av programmering. Kursen gav oss en väldigt bra introduktion så att jag snabbt och enkelt kunde komma ikapp dem som programmerat tidigare.
  ---
  Tycker dock att kursen hjälpte mig att snabbt komma ikapp och att mina bristande förkunskaper inte påverkade särskilt mycket.
  ---
  Jag tycker att kursen har varit mycket bra på att anpassa sig till studenternas kunskaper, och konstant utmana dem allteftersom vi blev bättre.
  ---
  Inga förkunskaper. :) Det gick bra i alla fall.
  ---
  Jag hade programmerat lite i java innan.


 • Vad tycker du om kursboken Objects First with Java?

  1. 38% (18 st) Mycket bra.
  2. 36% (17 st) Bra.
  3. 15% (7 st) Hyfsad.
  4. 6% (3 st) Mindre bra.
  5. 2% (1 st) Dålig.
  6. 0% (0 st) Har inte använt den.

  Ev. kommentar om boken:

  Det vore intressant om det fanns mer djupgående kursmaterial för de som önskar mer information. Boken var ibland lite ytlig.
  ---
  Använde gammal version, tyckte den fungerade bra överlag.
  ---
  Mycket bra 'intro' bok.
  ---
  Boken var ganska bra och lätt att hänga med i. Tyvärr var det väldigt trögt att behöva använda BlueJ efter att ha använt andra textredigerare. Funktionerna var bra men ingenting verkade flyta ihop.
  ---
  Bra, men mycket text för lite innehåll, så att säga. Skulle nog kunna göras kompaktare.
  ---
  Otroligt pedagogisk bok som börjar "omvänt" med objekten först och klasser sedan, vilket underlättare lärandet i början av kursen. Då jag själv nästan helt saknade förkunskaper i programmering var den här boken otroligt hjälpsam.
  ---
  Boken var väldigt bra, men jag tror inte att den egentligen är nödväntig för kursen. Jag tror att det skulle funka ännu bättre med skriftila texter som ligger på hemsidan, exempelvis som några av texterna vi hade under senare delen i kursen. Övningarna i boken är jätte bra för personer som är helt nya i java och/eller programmering, men om man redan har bra koll på programmering så ger dem uppgifterna väldigt lite, dessutom är det oerhört många småuppgifter. Hade varit bättre att ha 5 lite större uppgifter där man även kan gradera uppgifterna efter svårighet och på så sätt göra att det krävs lite mer för ett A, dvs. att man klarar den 5:e (svåraste) uppgiften vid varje eller de flesta seminarierna.
  ---
  Känns inte som en traditionell programmeringsbok. En bok utan Hello world som första exempel är inte en programmeringsbok.
  ---
  Som nybörjare i programmering så förstod jag boken väl. Den lär ut Java (och programmering) genom olika slags exempel vilket jag tycker är bra, det ger ett sammanhang till den teori man läser.
  ---
  Jag hade i princip aldrig programmerat innan denna kurs och boken tyckte jag gav en mycket bra start på programmeringen.
  ---
  Great book, great coverage and explanations.
  ---
  Boken ger en bra introduktion till objektorienterad programmering. BlueJ är ett bra verktyg för att få en förståelse för klasser, instanser, metoder etc.
  ---
  Tyckte att det var för många exempel på hur man INTE skulle skriva kod vilket gjorde det förvirrande för mig då jag började blanda ihop vad man inte skulle göra med vad man skulle göra. Att börja med att gå igenom hur man ska göra och sedan vilka fallgropar som finns skulle kunna passa bättre i vissa situationer.
  ---
  Väldigt pedagogisk bok!
  ---
  Boken gav en fördjupande förståelse för objektprogrammering med java men kunde vara missledande och diffus ibland.
  ---
  En bok som förklarar koncepten inom java-programmering väldigt bra och pedagogiskt.


 • Vad tycker du om kursmaterialet om algoritmer?

  1. 34% (16 st) Mycket bra.
  2. 47% (22 st) Bra.
  3. 13% (6 st) Hyfsad.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 2% (1 st) Dålig.
  6. 2% (1 st) Har inte använt det.

  Ev. kommentar:

  Speciellt bra med de delar som hade grafik som pedagogiskt instrument.
  ---
  materialet var lite svår att förstå i början
  ---
  Jag tycker nog att det skulle vara lite mer fokus på algoritmer.
  ---
  Det var väldigt lärande att följa när du gick igenom steg för steg.
  ---
  Kompakt och bra. Grymt!
  ---
  Mestadels är detta kursmaterial bra, ibland kan dock förklaringarna bli lite flummiga och tvetydiga. Detta kan dock bli svårt att lösa då vi saknar en djupförståelse för ämnet som kanske krävs för att förklara ingående hur saker och ting fungerar.
  ---
  Vissa betydande termer är ganska svåra att förstå. Tex avsnittet om grafer. Många nya begrepp beskrivs i samma mening.
  ---
  Det var väldigt intressant. Trots att jag redan hade koll på det så kände jag ändå att jag fick nyttig repetition av detta och dessutom kunde räta ut eventuella små funderingar som jag inte tänkt på innan.
  ---
  Svårformulerat material som ofta krävde flera gångers omläsning för att förstå allt.
  ---
  Den beskriver precis det man behöver veta, alltså är den kort och koncis. Ibland krävs det att man läser ett eller flera avsnitt flera gånger för att erhålla förståelse över innehållet. Det kan tolkas både som positivt och negativt.

  Ur positiv synvinkel kan man se det hela som en träning i att läsa noggrant och försöka ta till sig (någorlunda) svårläst information,vilket man säkerligen kommer behöva göra senare i yrkeslivet.

  Ur ett negativt synsätt kan texten uppfattas som opedagogiskt, vilket var mitt synsätt i början. Dock ändrade jag min uppfattning i takt med att jag började förstå upplägget och innehållet. Just upplägget, där ens egna lärare skriver kursmaterialet, var för mig ovant. I början väckte det skepticism hos mig; vad händer om det fattas kunskap som läraren missar att ta med i kursmaterialet? Denna skepticism försvann dock senare, mestadels för att jag insåg att detta kursmaterial om algoritmer troligtvis är smakprov på det som kommer i senare kurser inom Datateknikprogrammet; jag började se INDAN just som den är, en INTRODUKTION till datalogi...

  ---
  Väldigt bra och lärorik! Och viktigast, det var inte tråkigt!
  ---
  Informatonen var bra, men vissa saker kunde ha gjorts tydligare och lättare att förstå.
  ---
  Kunde vara längre och ta upp mer.
  ---
  Jag fick en grund med mig men det var klurigt att förstå hur jag skulle använda den i uppgifterna ibland.
  ---
  Lite svår att förstå runt tidskomplexitet då det kändes oklart runt vissa saker.


 • Vad tycker du om kursmaterialet om parallellprogrammering?

  1. 51% (24 st) Mycket bra.
  2. 32% (15 st) Bra.
  3. 11% (5 st) Hyfsad.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 4% (2 st) Dålig.
  6. 0% (0 st) Har inte använt det.

  Ev. kommentar:

  Kunde ha varit bra med bitvis lite längre texter eller fler exempel. Detta på grund av att konceptet var helt nytt. I övrigt bra.
  ---
  Detta var spännande och väldigt bra 'intro' till concurrency och trådar.
  ---
  Hade varit intressant att gå igenom mutual exclusion lock då detta är använt i Java.
  ---
  Att introducera mer en ett språk var strålande, speciellt då ganska mycket skiljer dem åt. Tror inte att jag kommit igång lika snabbt med Go om jag bara följt tutorialen på hemsidan.
  ---
  Samma som ovanstående.
  ---
  Vädigt intressant kursmaterial, men jag hade väldigt gärna velat se att det låg mer fokus kring trådning i mer populära språk, t.ex. C , C# eller Java. Trådning i GO är så pass "överdrivet" enkelt att trots att vi gott igenom trådning så har jag fortfarande ingen koll på hur man trådar i ett större språk, t.ex. C .
  ---
  Svårformulerat material som ofta krävde flera gångers omläsning för att förstå allt.
  ---
  Kursmaterialet var fördelat mellan lärarens egna texter samt Googles egna introduktionsavsnitt till språket Go. Introduktionsavsnittet från Google var bra uppbyggd, man fick steg för steg gå igenom grunderna för Go. Lärarens egna texter gick aningen mer i djupet och specifikt på vissa delar av språket Go, särskilt beskrevs fallgropar att undvika.

  Jag tycker det var en rolig omväxling att lära sig ett nytt språk. Grunderna i Go är lätta att ta till sig. Go verkar vara ett bra språk för att förstå konceptet om "concurrency".

  ---
  kul med ngt nytt lite då och då
  ---
  Informatonen var bra, men vissa saker kunde ha gjorts tydligare och lättare att förstå.
  ---
  Mer material skulle inte skada.
  ---
  Utförligt och på en lagom nivå. Roligt att få lära sig om nåt annorlunda.
  ---
  Materialet gav en bra grund inför uppgifterna men det var föreläsningarna som gjorde materialet förståeligt.
  ---
  Bra pedagogiska exempel som gjorde det intressant och relativt enkelt att lära sig koncepten.


 • Vad tycker du om hemuppgifterna?

  1. 53% (25 st) Mycket bra.
  2. 40% (19 st) Bra.
  3. 4% (2 st) Hyfsade.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåliga.

  Ev. kommentar om hemuppgifterna:

  Har lite svårt för veckoupplägget. Då jag inte känner till koncepten sedan innan och behöver föreläsningsformatet för att greppa grunderna så kan det vara svårt att hinna med att bygga en grundversion av programmet innan labben. Utan en sådan kan det vara svårt att ställa relevanta frågor. Å andra sidan vet jag inte om vi skulle hinna med alla momenten vid ett annat format så jag har tyvärr inget konstruktivt exempel gällande detta. Uppgifterna gav en bra grund som jag hade svårt att ta till mig på egen hand.
  ---
  En del veckor var det väldigt mycket att göra och en del mindre. Kanske lite jämnare vore bra.
  ---
  BlueJ borde vara ett alternativ och inte det givna programmet. Uppgifterna i sig var bra och täckte väldigt många olika delar. Tyvärr känner jag att vi ofta fick en mall att fylla i. Abstraktion var en väldigt viktig del av kursen men det var inte förren i slutet som vi fick en chans att riktigt testa på det själva.
  ---
  Hemuppgifterna var väldigt lärorika, jag tycker dock attr det var väldigt många miniuppgifter, speciellt i början. Enligt mig hade det varit bättre att enbart köra 5 uppgifter per vecka där uppgift 1 motsvarar E, uppgift 2 motsvarar D, uppgift 3 motsvarar C, uppgift 4 motsvarar B och uppgift 5 motsvarar A. Då hade det även varit enklare att ge ett mer rättvist betyg, i dagsläget så får man A om man bara gör det man måste.
  ---
  Jag tycker om upplägget med hemuppgifter istället för stora tentor. Det känns som detta upplägg lämpar sig särskilt väl för programmering. Den enda uppgiften jag inte förstod nyttan med var uppgiften om assemblerspråk, alla andra uppgifter var stimulerande och givande.
  ---
  Uppgifterna har för det mesta varit lärorika. Somliga har varit mindre tuffa, och mindre givande, än andra. Överlag har jag dock lärt mig väldigt mycket under kursens gång.
  ---
  Uppgifterna var väldigt varierande, allt från enkla, utmanande, tidskrävande och utmattande. Men den stegrande svårighetsgraden gav senare en känsla av progression och det som en gång varit svårt blev plötsligt lätt.
  ---
  Bra bredd på uppgifterna. Det kunde däremot vara lite mer strukturerar så att man inte missar uppgifter som stod sist i uppgiftstexten.


 • Vad tycker du om hemuppgifterna i parallellprogrammering?

  1. 64% (30 st) Mycket bra.
  2. 23% (11 st) Bra.
  3. 4% (2 st) Hyfsade.
  4. 4% (2 st) Mindre bra.
  5. 2% (1 st) Dåliga.

  Ev. kommentar om hemuppgifterna:

  De var väldigt intressanta, speciellt när vi skulle hitta de två buggarna.
  ---
  Både roliga och lärorika uppgifter som jag gärna hade sett mer av!
  ---
  Parallellprogrammering i sig är väldigt intressant, men jag tycker samtidigt att det var väldigt tråkigt att behöva göra det i GO. Jag tror att vi hade lärt oss mycket mer om vi fick prova på trådning i ett "mer populärt" språk, exempelvis C , C# eller Java. Enligt mig så är GO inte så väldigt populärt och det största problemet är att dem gjort trådningen så pass enkel i GO att det istället blir skadligt. Anledningen är att visst, vi har gott igenom hur man trådar, men hur många kan egentligen programmera med flera trådar i ett "riktigt" språk där trådning inte är så överdrivet enkelt?
  ---
  Som alla andra hemuppgifter så var dessa givande. Jag tyckte mig se ett mönster i just dessa uppgifter och det var nämligen att man skulle försöka förstå redan färdigskriven kod. Det mesta handlade om att göra små, men viktiga, ändringar. Efter parallellprogrammeringen anser jag mig förbättrat i att läsa koder skrivna av andra personer.
  ---
  Uppgifterna har gett mig en god förståelse för parallellprogrammering och trådar.
  ---
  Det skulle underlätta med tydligare instruktioner ibland och vilken del av koden som det är tänkt att man ska fokusera på.
  ---
  De var ganska knepiga emellanåt, men det är visserligen parallellprogrammering i sin natur.
  ---
  Man lärde sig mer om parallell programmering genom att utnyttja kursmaterialets grundteori.


 • Vad tycker du om projektet?

  1. 60% (28 st) Mycket bra.
  2. 28% (13 st) Bra.
  3. 9% (4 st) Hyfsat.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.

  Ev. kommentar om projektet:

  Info om vad den muntliga lägesrapporten skulle innehålla på projektsidan vore bra.
  ---
  Jag tycker det behöver bli klarare i vilket stadie projektet ska vara i efter de 3 veckor som gått. D.v.s. t.ex. om man ska ha en komplett produkt som är redo för användning av slutanvändare, eller om det räcker med att man har något att visa.
  ---
  Riktigt kul att få testa sina kunskaper väldigt fritt. Det blir lätt som så att man låter dem vila på hyllan för länge.
  ---
  Lite otydligt vad övningarna under projektarbetets gång skall vara till för. Vår asse verkade inte heller veta exakt vad vi skulle göra under dessa mer än att se så att alla följde sina planeringar.
  ---
  Detta var utan trekan det roligaste i hela kursen. Jag hr dock två kommentarer:
  1. Det är jätte synd att man inte får välja vilket språk man vill. Det känns ändå som att projektet fokuserar kring programmering i sig, samt att sammanställa någon form av program, och då borde programmeringsspråket spela mindre roll, så länge övningsassistenten kan språket.
  2. Jag tycker att det var för kort tid på projektet. Det hade varit mycket roligare om vi fick göra detta under 4-5 veckor istället.

  ---
  Att programmera ensam och att programmera i grupp har jag lärt mig är (nästan) två helt skilda ting. Att programmera tillsammans kräver struktur. Det underlättar oerhört om det sker en tydlig uppdelning över vem som ska göra vad OCH hur man ska synka samtliga delar; allt detta helst innan den första raden av kod skrivits. Jag tycker att projektet var det roligaste momentet under hela den här kursen. Den var lärorik och stimulerande. Lärorik var den dels för att man fick lära sig att programmera i grupp, dels för att projektet krävde kunskap i GUI. Stimulerande var den på grund av valfriheten över själv bestämma över vad man vill göra.
  ---
  Det var jätte roligt att få köra på ett eget projekt
  ---
  Det var bland det roligaste och mest lärorika under kursen. Vi fick dock inte så mycket instruktioner, så jag vet inte hur mycket av detta själva uppgiften bidrog till.
  ---
  Det var roligt och lärorikt.
  ---
  Skulle kunnat hjälpa att haft klarare riktlinjer för vad som MÅSTE ingå och var som var valfritt
  ---
  Kunde ha varit lite mer specifikt i vilken nivå det skulle ligga på, och var fokuset låg. Många i vår grupp fick kommentarer att det var väldigt mycket att göra. Annars väldigt roligt, med möjlighet att fördjupa sig i något.
  ---
  Det gav en bra bild av hur man kan lösa större programmerings uppgifter tillsammans med andra men också hur man handskades med verktyg och formalia som underlättade ett sådant grupparbete.
  ---
  Bra med frihet runt projektet.


 • Hur stor del av föreläsningarna har du varit på?

  1. 21% (10 st) Mindre än 20%.
  2. 6% (3 st) 20-40%.
  3. 11% (5 st) 40-60%.
  4. 9% (4 st) 60-80%.
  5. 51% (24 st) Mer än 80%.


 • Vad tycker du om föreläsningarna pedagogiskt sett?

  1. 70% (33 st) Mycket bra.
  2. 17% (8 st) Bra.
  3. 4% (2 st) Acceptabelt.
  4. 2% (1 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 4% (2 st) Har inte deltagit.

  Ev. kommentar (gärna konstruktiv):

  Har iofs endast deltagit i den första föreläsningen men den var pedagogisk och bra.
  ---
  De gånger då Stefan tagit upp yttligare saker, kanske inte ens knytna till veckans ämne, har varit bland de mest givande.
  ---
  Vore fint med en till omformulering av konceptet som gås igenom. Studenten kan då jämka dessa för att få ut syntes. Du brukar göra detta bra men med flera omformuleringar så blir syntesen bättre.
  ---
  föreläsningarna har legat på måndag morgon vilket gör att jag (som många andra) missar förelänsningen ibland
  ---
  Det togs under hösten inte upp något jag inte visste sen tidigare men det var ändå väl spenderad tid. Stefans leende räcker som ursäkt för att gå, inte mycket klarar av att göra en mer motiverad. Den ständiga strömmen av javaanekdoter var också givande. Jag tycker att det är intressant att höra om hur det har varit och inte bara om hur det är just nu.

  Vi har haft en hel del föreläsare under första året på KTH och efter att ha granskat dem alla väldigt noga så har vi kommit överens om att det är Stefan som är den bästa tavelsuddaren. Han har en ofantlig mängd olika tekniker i bakfickan men vår favorit är när han kör två sudd samtidigt.

  ---
  Bra, men om man läser kursmaterialet och känner att man förstår det så ger de inte så mycket mer.
  ---
  Det enda jag saknade från föreläsningarna var en genomgång om exceptions och felhantering, detta fick man ta reda på helt själv varför man blev lite ställd när sådant dök upp i hemuppgifterna.
  ---
  Jätte bra föreläsningar, här kan jag inte säga något mer, dem är jätte bra, fortsätt så :)
  ---
  Jag har försökt alltid att läsa kursmaterialet innan föreläsningar. Om jag inte förstår kursmaterialet så har föreläsningar alltid gjort det tydligare för mig.

  Ibland när klasskamrat ställer, för tillfället avancerade frågor, tycker jag det är bra att Stefan väljer att skjuta upp svaren på de frågorna. För mig som nybörjare i programmering bidrar detta till mindre förvirring och ökad ro.

  ---
  Det har varit bra. För mig personligen har dock kursmaterialet varit tillräckligt, för att kunna ta till mig kursinnehållet.
  ---
  Ibland kan jag dock tycka att det skulle vara roligt att få andra exempel än de i boken då man ändå kollar på dem. Dock är det skönt att få en snabbgenomgång av det viktiga.
  ---
  Föreläsningarna var extremt givande!
  ---
  Jag tycker att de jag gick på var mycket bra, väldigt pedagogiska och intressanta. Jag kände dock att det var mer eller mindre samma som stod i boken, så jag hade ofta svårt att bli motiverad att gå dit, då jag ändå lär mig bättre från boken.
  ---
  De gav en bra grund för att kunna klara av varje veckas uppgift.
  ---
  De mest pedagogiska och intressanta föreläsningarna hitintills. Bra med historia runt varför saker är och hur de är.


 • Förbereder du dig till föreläsningarna (läser igenom relevanta avsnitt i boken etc)?

  1. 2% (1 st) Ja, alltid.
  2. 19% (9 st) Ofta.
  3. 30% (14 st) Ibland.
  4. 17% (8 st) Sällan.
  5. 28% (13 st) Aldrig.


 • Vad tycker du om övningarna pedagogiskt sett?

  1. 38% (18 st) Mycket bra.
  2. 36% (17 st) Bra.
  3. 11% (5 st) Acceptabelt.
  4. 4% (2 st) Mindre bra.
  5. 9% (4 st) Dåligt.

  Ev. kommentar (gärna konstruktiv):

  Man måste få mer feedback från övningsledaren så att man kan förbättra sig. Jag har inte fått någon feedback på det jag gjort annat än att få veta om jag blivit godkänd eller inte. Jag har fiskat efter feedback men inget har jag fått.

  Övningsledaren var kunnig, det råder det ingen tvekan om, men hen kunde fastna i diskussioner med andra studenter vilket höll lite eller ingen relevans till resten av studenterna. Det är sant att dessa diskussioner ibland var intressanta, men oftast var det inte så. Detta gjorde så att de 2 timmar som man satt på övningen kändes bortkastade.

  Jag skulle gärna se att det var mindre grupper. Detta tror jag skulle leda till en mer "mentor" relation mellan student och övningsledare. Jag har dock förståelse för att detta kan vara svårt att implementera p.g.a. resursbrist.

  ---
  Extremt kunnig asse som gjorde att de blev väldigt bra.
  ---
  Vore bra om övningspassen fylldes ut fullt. T.ex. genom att ha mer genomgång av nästa veckas koncept. Att fråga om mer genomgång under passen kan uppfattas som jobbigt av personer som vill gå tidigt.
  ---
  Vår övningsassistent var inte alls pedagogisk, någonsin, han visste i vissa fall själv inte ämnet vi pratade och frågade oss då istället.
  Ibland slutade vi lektionerna 30 min 1.5 timme för tidigt för att vi rushade igenom lektionen.

  ---
  Jag har haft X och tycker att han har varit strålande!
  ---
  Det blev inte alltid mycket tid över och vi fick alltid en sal där projektorn inte fungerade. Annars hade vår övningsasse gärna velat visa alternativa lösningar.
  ---
  Övningarna är också jätte bra, dem fungerar dels som någon sorts "knyffare" till att man ska hålla upp pluggtempot och få färdigt alla uppgifter varje vecka. Dessutom är det jätte bra med en återkoppling varje vecka där man får chans att både förklara (för att både lära sig och bli mer säker själv), och även diskutera (för att lära sig mer).
  ---
  Nästan ingen av övningarna fyllde ut de två timmarna som stod i våra scheman. Min önskan är att en övning delas in i två delar; i ena delen redovisar vi veckans hemuppgifter, i andra delen får övningsassisten själv programmerar och vi tittar på. Jag tror att en viktig del i en programmerares karriärutveckling är att lära sig av andra. Därför tror jag det vore givande om vi får se hur andra gör.

  Exempel på vad övningsledaren kan göra är att till exempel skriva felaktig kod medvetet, för att låta oss upptäcka felet/felen. Jag är medveten om att skriva fel och sedan rätta sig själv är en del av kunskapsutvecklingen, men jag tror inte det skadar att tillsammans upptäcka lömska buggar. Exempel på sådan buggar/fel som övningsledaren skulle kunna gå igenom är de "veckans problem" vi fick mot slutet av kursen.

  Att övningsledaren skriver felaktig kod är bara ett exempel på vad som kan göras. Det viktiga, tror jag, är bara att få se hur andra personer kodar.Självfallet finns det olika sätt att angripa ett specifikt problem, därför bör övningsledaren vara tydlig med just det och sedan gärna visa de olika perspektiven i vilket man kan lösa ett problem.

  ---

  ---
  Övningarna har hållit en oerhört låg nivå. Detta tror jag dock beror väldigt mycket på övningsassistenten. Upplägget i sig skulle nog ha fungerat bra med en mer kvalificerad asse.
  ---
  Speciellt att efter redovisningar få en snabbgenomgång inför nästa vecka. Men också att kunna ställa frågor som dök upp under hemuppgiften.
  ---
  Hade en mycket bra asse i grupp X :)
  ---
  De gav perspektiv på övningarna, och många olika lösningar kunde presenteras. Samtidigt la de inte onödig press på studenterna.
  ---
  Det märktes att det var första gången min asse assade, men det är inget jag har några problem med.
  ---
  Man fick lära sig alternativa lösningar till sin egna av sina kurskamrater och assistenten kunde alltid svara på ens frågor.
  ---
  Bra att få se andras kod och hur de resonerat för att lära sig bättre. Det hade varit intressant om man gick igenom lite mer programmering runt dem.


 • Får du den hjälp du behöver på labbarna (är handledarna kunniga, lättillgängliga, vänliga)?

  1. 13% (6 st) Javisst.
  2. 13% (6 st) Javars.
  3. 6% (3 st) Acceptabelt.
  4. 4% (2 st) Sällan.
  5. 0% (0 st) Aldrig.
  6. 62% (29 st) Har inte deltagit.

  Ev. kommentar:

  Koncepten är nya trots att jag har gått på föreläsning och läst kursmaterialet innan. Mina frågor kan därför vara oprecisa. Vissa av labbassistenterna kan ibland vara otåliga då konceptet är självklart för dem. Detta upplever jag som stressande och kan därför inte ta till mig informationen fullt ut. Andra assistenter förklarar kring konceptet och då klickar det.
  ---
  Var där en gång och övertalade min övningsledare med en vänlig labbassistenten att jag faktiskt hade gjort rätt på en hemuppgift som han ansåg vara fel.
  ---
  Det kan ta ett tag innan man får svar på Mail men annars har det inte varit några problem!
  ---
  Jo, det tycker jag. Sen varierar det lite på olika handledare. Vissa handledare är väldigt pedagogiska och vill hjälpa och förklara, sen har jag även upplevt (1) handledare som såg ut missnöjd över att han behövde komma och det kändes som han bara ville gå så fort som möjligt, och hjälpen var inte heller till så stor nytta då det var väldigt korta och okunniga svar. Men som sagt, det var bara 1 handledare som uppträdde så, resten var väldigt duktiga.
  ---
  Har inte sökt mycket hjälp, därav har jag endast träffat två olika handledare...
  ---
  Ofta ligger de dåligt till och det är först på slutet man skulle kunna behöva hjälp om problem uppstått. Bättre med fler föreläsningar i mitt fall.
  ---
  var bara på en labb och kändes inte som att den handledaren som fanns hjälpte mig komma in på rätt spår utan bara repeterade det jag sade.
  ---
  Handledarna var inte lättillgängliga men deras hjälp var, då man fick den, tillräcklig för att förbättra min förståelse för uppgifterna.


 • Hur stor del av din totala studietid har du ägnat åt den här kursen?

  1. 4% (2 st) Mindre än 10%.
  2. 19% (9 st) 10-30%.
  3. 45% (21 st) 30-50%.
  4. 23% (11 st) 50-70%.
  5. 2% (1 st) Mer än 70%.


 • Kursen är på 19hp. Vad tycker du om det jämfört med andra kursers poängantal?

  1. 83% (39 st) Lagom med 19hp.
  2. 4% (2 st) Borde vara mindre.
  3. 11% (5 st) Borde vara mer.


 • Förslag till förbättringar av kursen:

  Det enda jag tycker har varit mindre bra är upplägget med övningarna. Jag skulle önska att det blev mer diskussion om uppgifterna istället för en snabb redovisning på tavlan.
  ---
  Själva kursupplägget är väldigt bra som det är, om möjligt skulle jag vilja ha lite mer material och tips till vad man skulle kunna göra utöver kursen(som plusgruppare). Förstår dock att detta går utöver kursens innehåll.
  ---
  Just nu finns det "standardgrupper" och "plusgrupper". Jag skulle gärna se att en tredje sorts grupp lades till, vars kunskapsnivå ligger över den av plusgruppers. Plusgrupper är till för alla de som redan är kunniga inom programmering; detta är en god idé. Jag tror dock att man även behöver skilja på de som bara är kunniga inom programmering och de som även är kunniga inom datalogi i allmänhet, de som redan är bekanta med hela "andan" som är datalogi. Detta skulle göra kursen faktiskt lärorik för de som redan är kunniga inom datalogi.
  ---
  Mer möjligheter att läsa djupare och lära sig ännu mer.
  ---
  Hade gärna sett under en föreläsning en snabb genomgång av Eclipse. Blev lite förvirrande om man inte har använt sig av det tidigare att gå från BluJ till Eclipse.
  ---
  Då jag har programmerat tidigare så kan jag inte säga hur det var för nybörjare i programmering fast för mig så var kursen för lätt och långsam.
  ---
  Jag skulle vilja se föreläsarens lösningar på veckouppgifterna. Det känns som att jag i nuläget gör om samma misstag varje gång jag programmerar och det skulle nog därför hjälpa att se hur en van programmerare handskas med samma problem.
  ---
  Jag tycker att 19 HP känns lagom, men jag tycker att man borde "öka kvaliten" i dessa 19 HP. Några förslag:
  - Kör med C istället för Java och Go. Det är visserligen svårare men bara i början, och man lär sig så mycket mer på det.
  - I parallellprogrammeringen, skippa Go och kör med C , C# eller Java istället, det blir mycket mer lärorikt eftersom dessa språk använder trådning på ett mer "vanligt" sätt, och inte så överdrivet enkelt som Go gör (man lär sig inget på det).
  - Projektet borde vara längre, kanske 4-5 veckor, med mer fokus på programmeringen i sig och mycket mindre fokus på rapporter och liknande. Det kommer vi lära oss när vi börjar jobba ;)

  ---
  De första veckorna inleddes med labbar. Jag önskar, nu i efterhand, att dessa hade behandlat Github istället för basala kunskaper i HTML. Github var inte det lättaste att sätta upp inför vårt projekt.
  ---
  Trots att jag har läst java tidigare och hade väldigt grundläggande förkunskaper innan jag började kursen tycker jag att det borde finnas mer verktyg för att lösa hemuppgift tillgänglig.
  ---
  -----
  ---
  Ställ högre krav på övningsassistenterna! Assar som varken kan besvara eller ställa frågor, driva på diskussioner eller lära ut någonting fyller ingen funktion. Dåliga, omotiverade assar gör övningarna outhärdliga. Deras brist på motivation och driv smittar av sig på studenterna, och försämrar kursen drastiskt.
  ---
  Go-programmeringen gjorde så att man halvt glömde bort vissa java kunskaper som behövdes för de sista uppgifterna, börja med Eclipse tidigare (kanske som en del av en hemuppgift).
  ---
  Kanske att försöka vara lite tydligare med vad exakt som ska göras för varje uppgift. Ibland var det lite oklart. Annars var det mesta bra!
  ---
  Varför krävs inlämning på papper? Jag vet att många (eller åtminstone vissa) assar körde elektroniskt i alla fall, men det känns onödigt att skriva ut. Framför allt i P4 samtidigt som kursen i hållbar utveckling...
  ---
  Förbjud pappersutskrifter, KTH ska vara en ledande teknisk högskola och självklart utnyttja alla (tekniska) sätt som kan minska materialförbrukning.
  ---
  Vissa hemuppgifter borde delas upp på flera veckor.


 • Ytterligare kommentarer om kursen:

  Det var ett väldigt bra upplägg, jag har lärt mig så mycket mer än om man endast haft en tenta i slutet av kursen.
  ---
  Superbra föreläsningar. Stefan var mycket bra föreläsare och svarade gärna på frågor, även om saker som låg utanför kursen.
  ---
  Jättebra introduktionskurs! Mycket bra föreläsningar och en riktigt bra kursbok som fick mig att inte hoppa av kursen! Tack för kunskapen!
  ---
  Till Stefan Nilsson: Jag tycker att du är en oerhört bra och pedagogisk lärare som har förmågan att bryta ner svåra saker i något som kan förklaras lätt och som kanske viktigast av all blir lätt för eleverna att förstå. Jag förstår att det finns vissa problem på programmet, men jag önskar i allt att dessa går att lösa och att du stannar kvar på KTH och Data. Vi kommer läsa fler programmeringskurser och jag skulle väldigt gärna vilja ha dig som lärare igen :)
  ---
  --------
  ---
  En av de roligaste och ibland mest ansträngde kurserna under året. Det är svårt att uppskatta tiden det tar att lösa en uppgift.
  ---
  Läraren var toppen! Bra jobbat :)
  ---
  Min absoluta favoritkurs hittills.
  ---
  Jättebra med en rejäl, enorm lär-dig-programmera-från-grunden-om-du-inte-redan-kan-det-kurs, och det känns som om jag faktiskt kan lite programmering nu. Mycket givande kurs.
  ---
  Otroligt rolig och givande kurs!
  ---
  Man ville verkligen gå på föreläsningarna i den här kursen eftersom de gav så mycket mer än endast bättre förståelse för kursteorin.
  ---
  Intressant kurs som fick mig att förstå programmering mycket bättre än vad en enskild bok eller internetguide skulle ha gjort.

 • Copyright © Sidansvarig: Stefan Nilsson <snilsson@nada.kth.se>
  Uppdaterad 2014-06-11