bild
Skolan för
datavetenskap
och kommunikation
KTH / CSC / Kurser / DD1340 / inda07 / Etikmomentet

Introduktion till datalogi

Etikmomentet (1,5hp)

Hemuppgifterna är nu rättade och de allra flesta är godkända. Svaren var varierade och övervägande kloka. Uppgifterna kan hämtas ut hos Kalle på Teknikringen 78 B, bv, måndag 19/5 14-16 och sedan på expeditionen för avdelningen för filosofi, samma adress, 2tr (öppet måndag, onsdag, torsdag 13.30-15).

Etikmomentet består av tre föreläsningar, en övning, samt en hemuppgift. Huvudlärare är Kalle Grill från avdelningen för filosofi, kgrill[at]kth.se.

Föreläsningar

 • Onsdag 30/4 kl. 15-17 i D1: Teknik och etik, information och integritet.
 • Måndag 5/5 kl. 15-17 i D1: Äganderätt och rättvisa.
 • Fredag 9/5 kl. 13-15 i D1: Moraliskt ansvar, etiska koder och policys.

Övning

Övningen är i form av ett rollspel där ett etiskt råd undersöker argument i fildelningsfrågan med hjälp av ett antal inbjudna deltagare. Deltagande är obligatoriskt. På första föreläsningen sker gruppindelning och material delas ut. Efter första föreläsningen finns material och gruppschema hos Kalle eller på expeditionen på avdelningen för filosofi, Teknikringen 78B.

GRUPP 1  TID: 6/5 13-16  LOKAL: 1537 (E-huset plan 5)
GRUPP 2  TID: 6/5 13-16  LOKAL: 4523 (D-huset plan 5)
GRUPP 3  TID: 7/5 9-12   LOKAL: 1537 (E-huset plan 5)
GRUPP 4  TID: 7/5 9-12   LOKAL: 4523 (D-huset plan 5)
GRUPP 5  TID: 7/5 15-18  LOKAL: 1537 (E-huset plan 5)
GRUPP 6  TID: 7/5 15-18  LOKAL: 1625 (E-huset plan 6)
GRUPP 7  TID: 9/5 9-12   LOKAL: 1537 (E-huset plan 5)
GRUPP 8  TID: 9/5 9-12   LOKAL: 1625 (E-huset plan 6)

Om du inte kan komma på övningen får du istället göra ytterliggare en hemuppgift. Kontakta Kalle per mail angående detta.

Hemuppgift

Uppgiften ska lämnas till läraren på sista föreläsningen den 9/5. Glöm inte försättsbladet (pdf) och att alla papper ska häftas samman eller lämnas in i en plastficka.

Kurslitteraturen för etikmomentet är kompendiet Teknik och Etik, av Sven Ove Hansson, modifierat av Kalle Grill. Det kommer att finnas till försäljning vid första föreläsningen och sedan på avdelningen för filosofi, Teknikringen 78B, 2 tr, kontorstid.

Den skriftliga uppgiften består av att besvara övningsuppgifterna 2, 10, 12 och 17 i kompendiet. Varje övningsuppgift ska besvaras med 50-250 ord. Det är alltså inte fråga om uppsatser utan relativt korta svar. Diskutera gärna uppgifterna tillsammans, men författa svaren enskilt.

Copyright © Sidansvarig: Stefan Nilsson <snilsson@nada.kth.se>
Uppdaterad 2010-06-01