bild
Skolan för
datavetenskap
och kommunikation
KTH / CSC / Kurser / DD1340 / inda07 / Kursanalys

Kursanalys: Introduktion till datalogi, inda07

Kursdata

Tid: period 1-4 läsåret 2007-2008

Poängantal: 18hp

Examination: inlämningsuppgifter, lappskrivning och rollspel

Föreläsningar: 48 timmar

Kursledare och föreläsare: Stefan Nilsson, Kalle Grill

Övningsassistenter: Leo Giertz, Pontus Stenetorp, Joel Borggren-Franck, Marcus Dicander, Martin Frost, Stefan Nilsson, Per-Anders Legeryd, Pärham Fazelzadeh Sardari, Andreas Lundblad.

Antal elever som gjort något synligt på kursen: 172

Godkända:115 (2007-06-08)

Prestations- och examinationsgrad: 67%

Kurslitteratur

 • David J. Barnes and Michael Kölling: Objects First with Java, third edition, Pearson Education, 2006.
 • Michael T. Goodrich and Roberto Tamassia: Algorithm Design, Wiley, 2002.

Mål

Efter fullgjord kurs ska kursdeltagare kunna

 • använda vanligt förekommande datorverktyg och då speciellt datormiljöerna på D,
 • designa och implementera enkla program,
 • lösa problem med hjälp av programmering,
 • analysera, välja, använda och implementera grundläggande algoritmer och datastrukturer,
 • delta i professionell programmeringsverksamhet och känna till programmerarens olika roller och uppgifter,
 • analysera och ta ställning till samhälleliga och etiska konsekvenser av datatekniska tillämpningar

i syfte att

 • effektivt utnyttja datorer i sina fortsatta studier och i arbetslivet,
 • hitta och använda rätt teknik för ett givet problem,
 • gå fortsättningskurser inom datalogi och numerisk analys.

Förändringar inför denna kursomgång

Ny kursbok för algoritmdelen. Omarbetade hemuppgifter. Ny etikdel.

Resultat av kursenkäten


  Några frågor om INDA.


 1. Fick du i början av kursen klart för dig vad kursens mål var?

  1. 85% (34 st) Ja.
  2. 15% (6 st) Tveksam.
  3. 0% (0 st) Nej.


 2. Tycker du att kursen är intressant och meningsfull?

  1. 73% (29 st) Ja, mycket.
  2. 20% (8 st) Ja.
  3. 3% (1 st) Neutral.
  4. 3% (1 st) Inte särskilt.
  5. 0% (0 st) Nej.


 3. Tycker du att dina förkunskaper var tillräckliga när kursen startade?

  1. 83% (33 st) Ja.
  2. 10% (4 st) Tveksam.
  3. 8% (3 st) Nej.


  Ev. kommentarer:

  Trots ganska ringa förkunskaper upplevde jag inga problem med att hänga med...
  ---
  Programmering A och B på gymnasiet. Båda i Java, dock bara snudd på objektorienteringen.
  ---
  Hade programmerat en hel del innan så kursen hann inte ifatt mig förräns nån gung under våren.
  ---
  Jag hade i princip inga förkunskaper, men kursen har överlag gått bra ändå.
  ---
  Det krävdes inga direkt förkunskaper eftersom allt gick var så grundligt i början av kursen
  ---
  Jag hade inga förkunskaper. Men det gick bra iaf!
  ---
  Bör dock noteras att jag sysslat lite med programmering innan, vilket underlättade enormt. Det var väldigt lite förkunskap, men det var grundläggande om if-satser, kanske någon for-loop, variabeldeklaration och så vidare.
  ---
  Hade arbetat lite med java innan
  ---
  Har aldrig sysslat med programmering av någon sort tidigare.
  ---
  hade läst Programmering A, B , C på gymnasiet och fick mvg i dem, så det kanske inte var så konstigt.
  ---
  Det hade varit bra med en bättre förståelse för övergången till algoritmmomentet, t.ex. att redan i början av kursen, ex. på föreläsningarna, hänvisa/relatera mer till algoritmdelen. Det är ju en förhållandevis abstrakt del och kan ta tid att smälta, så ju längre tid man har på sig att inhämta/konkretisera sådan kunskap, desto bättre! Väldigt nyttigt dock! :)
  ---
  Det borde finnas en grupp för extraavancerade
  ---
  Mycket av det intressanta och meningsfulla kom tack vare min asse, X.
  ---
  Hade aldrig programmerat förut, och hade inga problem alls att hänga med i kursen.
  ---
  Då jag pysslat en del med programmering en hel del tidigare, och en hel del med java så tycker jag att mina förkunskaper var mycket tillräckliga.


 4. Vad tycker du om kursboken Objects First with Java?

  1. 33% (13 st) Mycket bra.
  2. 35% (14 st) Bra.
  3. 25% (10 st) Hyfsad.
  4. 3% (1 st) Mindre bra.
  5. 3% (1 st) Dålig.
  6. 3% (1 st) Har inte använt den.

  Ev. kommentar om boken:

  Skön approach till objektorientering, alla andra programmeringsböcker verkar bara gå igenom syntaxen...
  ---
  Lättförstådd och bra upplagd. Bra exempel.
  ---
  Den är nog bra om man inte programmerat innan. Själv blev jag lite förvirrad när jag började använda BlueJ eftersom den gjorde vissa saker automatiskt men inte andra. Tex så gör man ingen main{}
  ---
  För mycket utfyllnadstext. Onödigt mycket "förklarande" text (läs: gjorde det tråkigare att läsa och bidrog inte med någon bättre förklaring).
  ---
  Lättläst med bra förklaringar
  ---
  Bra för oss nybörjare att den var lättläst och inte för djupgående. Dock så gillar jag inte att deras exempel nästan uteslutande hade dåliga lösningar på problemen.
  ---
  Pedagogisk och ordnad.
  ---
  Mycket pedagogisk.
  ---
  Boken är bra, men övningarna kan vara lite "flummigt" formulerade ibland.
  ---
  Vissa frågor var fruktansvärt dåligt formulerade.
  ---
  Har bara kollat upp uppgifter i boken inte läst kaptilerna så kan inte bedöma boken.
  ---
  Gillade illustrationerna och förklaringarna av begrepp
  ---
  Har knappt använt den, men att lära ut OO med figurer och ett bra IDE är bra poänger.
  ---
  Vi upptäckte att man kunde tolka bokens uppgifter lite olika. En del är luddigt skrivna och man vet inte riktigt vad författarna egentligen vill att man ska göra. I övrigt mycket bra och lättläst.
  ---
  BlueJ är säkert jättebra när man tidigt lär sig OO, och nu tyckte jag att BlueJ hängde med lite väl långt in i kursen.


 5. Vad tycker du om kursboken Algorithm Design?

  1. 3% (1 st) Mycket bra.
  2. 28% (11 st) Bra.
  3. 43% (17 st) Hyfsad.
  4. 13% (5 st) Mindre bra.
  5. 13% (5 st) Dålig.
  6. 3% (1 st) Har inte använt den.

  Ev. kommentar om boken:

  Svårt otydligt pseudospråk, onödigt krångliga formuleringar,...
  ---
  Boken är inte alls tokig, men ofta krävdes (för min del) lite bredvidläsning på nätet för att förstå algoritmerna ordentligt. Länktips till visualiseringar och liknande kanske skulle kunna finnas på kurssidan (även om de flesta säker kan googla fram det själva).
  ---
  Ganska krånglig och inte så välbeskrivande.
  ---
  Svårt språk, men det var meningen.
  ---
  Använde nästan inte den alls. Enda anledningen till att köpa den var för att få tillgång till läxuppgifter. Allt som behövde läsas i den står på hundra ställen på internet.
  ---
  Svårläst, onödigt krångliga förklaringar på sina ställen. Kladdiga kodexempel på sina ställen.
  ---
  Är lite svår läst
  ---
  va inte alltid helt lätt att förstå allt pga den svåra engelskan och skrivsättet, sedan de flesta sidor var en "wall of text" som blir jobbig att läsa
  ---
  Mycket intressant och man fattade hur saker och ting fungerade. Dock så var deras pseudo-kod inte allt för givande i alla fall.
  ---
  Inte pedagogisk alls.
  Känns ungefär som att läsa en formelsamling. Alldeles för byråkratisk, tyckte jag.

  ---
  För många kan algoritmer vara något nytt och jag tror den här boken inte är tillräckligt bra på "bryta isen" för dessa. Dock är den mycket bra när man vant sig vid språket och tänket.
  ---
  Lite väl teoretisk, det var intressant när man väl hade förstått grunderna. Men det tog väldigt lång tid att lära sig grunderna från boken.
  ---
  Kanske en aningen tung för en intro kurs.
  ---
  Det var ingen engagerande bok.
  ---
  Har bara kollat upp uppgifter i boken inte läst kaptilerna så kan inte bedöma boken.
  ---
  Boken har svåra förklaringar över många sidor som kan göras mycket enklare och överskådligare. Jag använd internet och i synnerhet wikipedia för att få en överblick vad det handlade om och få grunderna tillgodosedda. Sedan slog jag upp saker i boken om jag behövde.
  ---
  Kändes i jämförelse med Objects First rätt stel
  ---
  Hög nivå, ibland lite svaga förklaringar (eller iaf tillkrånglade). Roligt att bara bläddra fram en datastruktur/algoritm och läsa om den.
  ---
  Lite tungläst, men OK om man inte går för fort fram.
  ---
  Väldigt seg att läsa, till skillnad från Objects First där allt flöt på och engelskan nästan var för simpel.
  ---
  Väldigt tung i början, gick knappt att läsa. Ve och fasa gick genom hela övningsgruppen när det var algoritmuppgifter på g.
  Läsbarheten förbättrades eftersom vi härdades av akademisk engelska. Nu är i alla fall jag miljöskadad och lyckas läsa sådana böcker. Tack (?)

  ---
  Den var ganska svår att förstå ibland, och uppgifterna i boken var lätta att tolka felaktigt...


 6. Vad tycker du om hemuppgifterna?

  1. 48% (19 st) Mycket bra.
  2. 43% (17 st) Bra.
  3. 10% (4 st) Hyfsade.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåliga.

  Ev. kommentar om hemuppgifterna:

  De var kanske något omjämna, det vill säga ena vecka var det jättemycket och nästa var det nästan inget. Bättre med en jämn nivå.
  ---
  Det varierade. T.ex. QuickSort-uppgiften var mycket bra. Vårterminens uppgifter var överlag bättre än höstens.
  ---
  Quicksortuppgiften var mest intressant. lite tråkigt att man aldrig fick skriva något från scratch innan projektet.
  ---
  lärde sig mycket på varje uppgift
  ---
  De 2-3 första var inte så kul när man skulle lära sig hur BlueJ fungerade. Men i övrigt har de varit givande! Något att tänka på tills nästa år är att inte lägga övningen dagen efter föreläsningen, det är ett riktigt stressmoment!
  ---
  Otroligt lärorika. Jag har lärt mig so oerhört mycket på dessa uppgifter.
  ---
  Lite jobbigt att man måste klara av alla på vårterminen för att få A i betyg.
  ---
  En del var lite väl svåra andra lite väl lätta, framförallt algoritm uppgifter kändes lite tunga emelleanåt.
  ---
  Kanske lite färre java uppgifter och mer algortimer.
  ---
  det var lite svårt att komma igång ibland om föreläsningen inte hade hållits än, så det blev väldigt tight för A gruppen oftast.
  ---
  Hade uppskattat om det generellt var tydligare instruktioner. Ex. uppgifterna i punktform.
  ---
  På grund av tidsbrist i början av våren missade jag så mycket att jag inte kom igång.
  ---
  Väldigt bra hemuppgifter som man lärde sig riktigt mycket på. Quicksort var dock extremt lätt att köra fast på, tror jag satt totalt 6-7 nätter och testade.
  ---
  Det var ett jättebra sätt att grunda betyget på. Är man flitig och har självdisciplin får man högt betyg helt enkelt.


 7. Vad tycker du om projektet?

  1. 48% (19 st) Mycket bra.
  2. 40% (16 st) Bra.
  3. 10% (4 st) Hyfsat.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.

  Ev. kommentar om projektet:

  Skoj och lärorikt. Kunde kanske varit längre för att göra ett lite större projekt.
  ---
  Lärorikt.
  ---
  Det borde ha funnits mer tid i början för planering och feedback från övningsassen. Så hade trolilgen projektet blivit bättre
  ---
  lite dåligt med tid, och inte nån speciell uppföljning / redovisning av ett projekt.
  ---
  Lärorikt! Inte bara i java programmering utan även i sammarbete och saker runt om kring. Dock så borde det varit en uppgift innan där man ska skriva ett GUI. Ty det är mycket besvärligt när det är första gången och man inte har en aning om hur saker och ting fungerar.
  ---
  Lite rörigt och stressigt, men det är kul att genomföra ett helt projekt från början till slut istället för att göra enstaka uppgifter.
  ---
  Det hade varit roligt med mer tid åt presentationerna och sedan en naturlig plats att sedan få se varandras projekt.
  ---
  Förutom eclipse var allting bra.
  ---
  Kunde ha legat under någon annan vecka, men själva projekt vara jättebra.
  ---
  Väldigt roligt och intressant. Man lärde sig en hel del
  ---
  Här lärde jag mig verkligen mycket. Hade gärna sett flera mindre projektarbeten genom hela kursen.
  ---
  Valfriheten uppskattas!
  ---
  Har inte gjort projekt uppgiften
  ---
  Det känns lite konstigt att spara grupparbete och Swing till det sista momentet, då det blir lite trögt att komma igång och man måste läsa massor av API/tutorials för att kunna göra någonting grafiskt. Någon GUI-läxa och mindre grupparbete får gärna integreras i läxorna innan det är dags för projektet.
  ---
  Lite ont om tid då många andra kurser äter upp tiden just nu, men kraven uppfattade i alla fall jag som väldigt låga för godkänt.
  ---
  Det var väldigt konstigt att lämna in slutrapporten innan vi var klara med den färdiga koden.
  Däremot saknade jag innehåll i kursen om hur man planerar ett projekt bättre. Paketstrukturen, UML-diagram osv...


 8. Hur stor del av föreläsningarna har du varit på?

  1. 8% (3 st) Mindre än 20%.
  2. 8% (3 st) 20-40%.
  3. 10% (4 st) 40-60%.
  4. 20% (8 st) 60-80%.
  5. 55% (22 st) Mer än 80%.


 9. Vad tycker du om föreläsningarna pedagogiskt sett?

  1. 48% (19 st) Mycket bra.
  2. 38% (15 st) Bra.
  3. 10% (4 st) Acceptabelt.
  4. 3% (1 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 3% (1 st) Har inte deltagit.

  Ev. kommentar (gärna konstruktiv):

  Möjligtvis lite väl grundläggande ibland (det händer att saker ältas för mycket), istället för att ägna mer tid åt intressantare saker. Men samtidigt väldigt svårt att lägga nivån "rätt", såklart.
  ---
  Bra förklarat, lagom tempo, men kunde vara intressant att grotta ner sig lite mer tekniskt, var ifs inte på de sista under projektet då all tid gick till det.
  ---
  Mot slutet blev det lite mycket "det får ni läsa er till", "java tutorials är bra". I övrigt har det varit mycket givande anser jag!
  ---
  Min studieteknik kretsar mycket kring egna studier, men Stefan inspirerade oss som normalt läser helt på egen hand att ändå gå och lyssna på honom. Väldigt roligt!
  ---
  Väldigt bra föreläsningar, gick inte på så många för att jag redan kunde det mesta.
  ---
  Jag kommer inte på så mycket som kan förbättras pedagogiskt.
  ---
  Kunde ha lagt lite mer tid på att prata om hemuppgifterna.
  ---
  För mycket genomgång av det som står i boken, gärna att föreläsningarna hade kompletterat eller gett större insikt i programmering rent allmänt, och inte så mycket bilder på innehållet i boken.
  ---
  Bra att du listar alla rubriker i början som kommer tas upp under föreläsningen. Fortsätt med det!

  Föresläsningarna har annars varit en berg och dalbana. Vissa har varit mycket givande andra inte alls. Ibland känns det som att du inte har förberett dig så mycket och då har föreläsningarna varit mindre bra.

  ---
  När herr Nilsson svarar på frågorna som ställs känns det ibland som att han tar ut några nyckelord och berättar mer om dom, istället för att svara på frågan som faktiskt ställdes. Jag förstår att du inte vill göra föreläsningarna till en debattsession, men att kunna ställa frågor är bra :)
  ---
  Väldigt bra föreläsningar, såg dock ett tydligt mönster av formsvacka vid tidiga mornar.

  Försöka schemalägga till lite bekvämare tider?

  ---
  Bästa föreläsningarna på KTH! Blandar nytta med nöje :)


 10. Förbereder du dig till föreläsningarna (läser igenom relevanta avsnitt i boken etc)?

  1. 5% (2 st) Ja, alltid.
  2. 18% (7 st) Ofta.
  3. 33% (13 st) Ibland.
  4. 13% (5 st) Sällan.
  5. 33% (13 st) Aldrig.


 11. Vad tycker du om övningarna pedagogiskt sett?

  1. 45% (18 st) Mycket bra.
  2. 18% (7 st) Bra.
  3. 20% (8 st) Acceptabelt.
  4. 13% (5 st) Mindre bra.
  5. 5% (2 st) Dåligt.

  Ev. kommentar (gärna konstruktiv):

  Att skriva kod på tavlan som under hösten känns lite 1800tal, och vårens uppgifter var för svåra, långa, omfattande för några ordentliga genomgångar...
  ---
  X var mycket kunnig och bra.
  ---
  intressanta diskussioner, bra grupp duktig assistent.
  ---
  Tycker att på slutet var det väldigt lite att gå igenom på övningarna
  ---
  min lärare på övningar va rent ut sagt urkass pedagogiskt sett, mycket ointressant och väldigt orelevanta ämnen.
  ---
  Bra när läraren förklarade hur det verkligen var. Även att man inte bara höll sig till uppgiften utan även tillät sig driva av lite från just det ämnet (notera nu att det fortfarande var inom dataområdet)! Dock att alla skulle upp och redovisa känns inte som nödvändigt. De 2-3 första övningarna när man gick igenom vad som hände när man tryckte på olika ställen i BlueJ känndes onödigt.
  ---
  Mycket debatt mellan elev och lärare, kändes som en bra chans att få svar på alla frågor. Mycket mer djupgående och personligt dessutom. Man såg alltid fram emot veckans övning.
  ---
  X hade svar på i stort sett varenda Javarelaterad fråga under hela kursen och var dessutom mycket passande och duktig som lärare.
  ---
  Samma sak här.
  ---
  Asse var en aningen snurrig men framförallt var schemat dåligt lagt för a grupperna.
  ---
  Lärarna borde gå lite djupare in på algoritmer. Och förbereda oss inför kommande läxor.
  ---
  Övningarna har nästan bara varit redovisning av hemuppgifter. När assen har haft genomgångar har han nästan alltid gått igenom saker som inte är aktuella och som han själv tycker är häftiga men som inte har med aktuellt kursmoment att göra med. Jag har inte lärt mig någonting på övningarna.
  Övningarna känns osynkade. Jag har hört från kursare att deras grupper har haft meningsfulla genomgångar av aktuella avsnitt.

  Jag skulle vilja att övningarna enbart tar upp saker som har med föreläsningen att göra. Som med mattekurserna t.ex. där de går igenom föreläsningsinnehållet långsammare och på ett annat sätt. Där man kan ställa mer frågor.

  Varför använder ni inte doktorander eller liknande för övningarna? Jag tycker inte att det är ok att de som går i 2:an på Data ska kunna assa... Ställ högre krav på övningsassistenterna!

  ---
  X äger!
  ---
  X's anekdoter är klockrena! :D

  Förklarade och redde ut missförstånd i dialog med gruppen, mycket bra!


 12. Får du den hjälp du behöver på labbarna (är handledarna kunniga, lättillgängliga, vänliga)?

  1. 15% (6 st) Javisst.
  2. 13% (5 st) Javars.
  3. 15% (6 st) Acceptabelt.
  4. 5% (2 st) Sällan.
  5. 0% (0 st) Aldrig.
  6. 53% (21 st) Har inte deltagit.

  Ev. kommentar:

  Har fått en hel del hjälp på labbarna, och nästan alltid bra...
  ---
  Ibland fans det tendens till att de inte var så intresserade. Labbarna låg för nära inpå redovisningarna!!!
  ---
  labbar?
  ---
  Har inte varit där så ofta
  ---
  Var oftast inte på labbarna, för de låg ofta lite konstigt på schemat.
  ---
  Har endast varit på en och då var det inga problem.
  ---
  Labbarna var inte bra placerade för de som var i grupp 1-6, så det var inte alltid man kunde gå på labben för hjälp, eftersom övningen ofta var efter lunch samma dag.
  ---
  För få handledare.
  ---
  Har aldrig egentligen haft behov av labbtillfällena.
  ---
  Det kändes jättetryggt att labbtillfällena fanns där, men jag behövde bara gå dit någon enstaka gång.


 13. Tycker du att etikmomentet var intressant och meningsfullt?

  1. 5% (2 st) Ja, mycket.
  2. 23% (9 st) Ja.
  3. 18% (7 st) Neutral.
  4. 23% (9 st) Inte särskilt.
  5. 30% (12 st) Nej.

  Ev. kommentarer:

  Bizzzart att det gick att skita i alla föreläsningarna, inte ens läsa igenom kompendiet och svara på 4 frågor (max en timme) och gå på ett litet rollspel. Varför inte mer krav på eleverna ?
  ---
  Kalle tog upp intressanta saker, men tyvärr krockade några av föreläsningarna med labbarna i Digital Design-kursen.
  ---
  Men PowerPoint-presentationerna kunde bytts ut mot något bättre.
  ---
  Etikgrejen kändas ganska krystad. Gick inte på föreläsningarna, gjorde inlämningsuppgiten på en halvtimme. Lärde mig inget, var inte intresserad.
  ---
  Passade inte in i resten av kursen. (Utöver problemet att det inte var intressant och meningsfullt.)
  ---
  Men det kändes väldigt ihop tryckt.
  ---
  Alltför teoretiskt.
  ---
  Kanske går att fila lite på men själva iden var bra. Föreläsaren var ibland lite väl filosofisk.
  ---
  Det blev lite trist då detta inte ingår som en hel kurs. Man hade kanske varit mer aktiv annars.
  ---
  Etikmomentet hade nog med fördel genomförts i mindre grupper, t.ex. de grupper som man hade vid redovisningstillfället. På så sätt kan man få ut mer av diskussionen kring vad etik är. Grupper om 20-30 personer för en diskussion gör att alla är lite stela och det blir inget vettigt sagt eller gjort.
  ---
  Deltog ej
  ---
  Egentligen inte, det var mycket etikteori.
  Förstod inte riktigt varför det var nyttigt att veta, men när jag sedan läste i kompendiet klarnade en del. Det finns dock inte en chans att man läser och lär sig hela kompendiet på den tid man får på sig att försöka.


 14. Vad tycker du om etikövningen - rollspel?

  1. 13% (5 st) Mycket bra.
  2. 18% (7 st) Bra.
  3. 40% (16 st) Acceptabelt.
  4. 15% (6 st) Mindre bra.
  5. 13% (5 st) Dåligt.

  Ev. kommentar (gärna konstruktiv):

  Jag själv borde dock föreberätt mig bättre.
  ---
  Den fungerade ganska bra praktiskt men ämnet är gammalt.
  ---
  Slöseri med tid. Rollerna man tilldelades och frågorna man skulle tänka över passade inte alls in i sammanhanget man skulle prata, vilket ledde till förvirring. Verkade inte vara planerat över huvud taget.

  Ämnet var inte heller särskilt originellt.

  ---
  Gillar att debattera så det var roligt av den anledningen, ändrade dock min uppfattning om ämnet då jag redan är väldigt insatt.
  ---
  Det var riktigt roligt
  ---
  Intressant och lärorikt
  ---
  För stora grupper för att kunskapen skall konkretiseras till en intresseväckande diskussion.
  ---
  Det hade varit bättre om man i förväg fick veta om vilken rollkaraktär man skulle spela. Då hade man kunnat förbereda sig bättre. Nu var det tydligt att flera inte hade läst igenom förberedelsehäftet och pratade i princip ingenting på rollspelet.
  ---
  Gillade övningsledarens genomgång efter övningen. Själva debatten var lite för tillgjord för att vara givande. Inte tillräckl
  ---
  Deltog ej
  ---
  Mycket underhållande, väldigt jobbigt att förbereda sig när man inte visste vilken roll man skulle få dock.


 15. Vad tycker du om kompendiet Teknik och Etik?

  1. 10% (4 st) Mycket bra.
  2. 38% (15 st) Hyfsat.
  3. 13% (5 st) Mindre bra.
  4. 8% (3 st) Dåligt.
  5. 33% (13 st) Har inte använt det.

  Ev. kommentar om boken:

  Meningslöst. Behövde kanske läsa en eller två sidor i det för att kunna göra inlämningsuppgiften.
  ---
  Väldigt omfattande, läste bara igenom det som behövdes för att svara på frågorna...
  ---
  För långt för att hinna med under den korta tid som etikmomentet är.
  ---
  Det var hyfsat lättillgängligt.
  ---
  Otroligt väluppdaterat.
  ---
  Bra, väldigt pedagogiskt, om än förmodligen tråkigt om man inte är intresserad av filosofi.
  ---
  Roligt och tankeskapande :) Ledde till många roliga debatter i min studiekamratsgrupp.
  ---
  Hade läst minst hälften av artiklarna tidigare, så det gav inte så stor utdelning för mig. Dock var det ett bra urval av artiklar för den som inte var insatt i frågan tidigare.
  ---
  Bra om det fanns tid att läsa allt ordentligt.
  ---
  Lite väl saftigt...


 16. Hur stor del av din totala studietid har du ägnat åt den här kursen?

  1. 3% (1 st) Mindre än 10%.
  2. 25% (10 st) 10-30%.
  3. 40% (16 st) 30-50%.
  4. 25% (10 st) 50-70%.
  5. 8% (3 st) Mer än 70%.


 17. Kursen är på 18hp. Vad tycker du om det jämfört med andra kursers poängantal?

  1. 90% (36 st) Lagom med 18hp.
  2. 3% (1 st) Borde vara mindre.
  3. 8% (3 st) Borde vara mer.


 18. Förslag till förbättringar av kursen:

  Föreläsningarna ligger ibland lite väl nära redovisningstillfällena. Kanske är detta avsiktligt för att vi inte ska få för mycket "gratis" när vi löser programmeringsuppgifterna, men jag tycker ändå att det kunde vara lite större marginaler (detta gäller även labbarna förmodar jag).
  ---
  Återigen, labbarna ligger för nära redovisningarna!
  ---
  Ha föreläsningarna första skoldagen i veckan och alla övningar den sista skoldagen i veckan.
  ---
  Hitta ett nytt ämne för etikmomentet.
  ---
  Inte följa boken riktigt lika hårt, man kan t.ex få lära sig att skriva ett program från scratch tidigare. Kunde varit intressant med lite mer genomgångar på trådning/nätverk.
  ---
  Mindre javaspecifika övningar/föreläsningar. Större fokus på algoritmer.
  ---
  Ibland är det väldigt dåligt med tid mellan Föreläsning och inlämning, ofta dagen före och ibland samma dag. Likaså med labbarna, de låg ofta på samma dag som övningen beroende på vilken grupp man går i. Föreläsningen borde vara en vecka före inlämning om den skall vara till nytta. Är den dagen före så måste man i alla fall göra det mesta innan. Likaså med labbarna.
  ---
  övningsuppgifterna på hemsidan, beskrivningen av dem var ofta inte alls bra, man var tvungen att gå på föreläsningen för att förstå vad man skulle göra, annars kunde 5-6 timmar gå till att bara försöka förstå vad man skulle göra. Projektet borde vara en lite större del, och lite bättre presentation/redovisning av det.
  ---
  Övningen bör komma minst 2 dagar efter föreläsningen. Det blev ont om tid att göra läxan efter en föreläsning
  ---
  Ändra så att man kan missa åtminstone en hemuppgift på våren också alternativt att man får missa totalt en hemuppgift under båda terminerna.
  ---
  Föröska schema lägga bägge grupperna på ungefär samma dag.
  ---
  inte ha föreläsningen så sent, blir jobbigt för A gruppen
  ---
  Ta bort/gör om etikmomentet. Arbeta fram ett bättre schema.
  Lektion måndag
  Labb tisdag
  Övning ons/tors/fre

  ---
  18 hp är en lång kurs, och beroende på om man tycker om avbrott/förnyelse eller inte så kan kursen bli lång. Jag hade till exempel föredragit upplägget att man har en gemensam kurs som innehåller Java-introduktionen, och sedan väljer man ett inriktningsspår på vårterminen. Vissa delar av kursen är till exempel svåra att relatera till arbetslivet, och eftersom att många jobbar vid sidan av studierna tror jag att man skulle kunna ha mer nytta av att välja olika inriktningar beroende på vad man är intresserad av och vilket syfte man har med att läsa datateknik öht.
  ---
  Det borde finnas en grupp för extraavancerade
  ---
  Schemat har varit fruktansvärt dåligt. Föreläsning en dag och sedan ska man ha lab och övning med redovisning dagen efter. Det har gjort att jag har börjat med uppgiften i god tid och i princip redan varit klar innan föreläsningen. Jag har sällan vågat lämna något att fråga om på labben för då har man bara lunchen på sig att fixa det... Hur stressigt som helst. Föreläsning måndag, lab onsdag OCH torsdag, övning fredag hade varit bra.

  Fler handledare till labbarna.

  Lägga upp bra föreläsningsanteckningar som ligger på kurshemsidan. De ska på ett pedagogiskt sätt gå igenom materialet kortfattat, överskådligt och lättförståeligt.

  Mer pedagogiska och kompetenta handledare till labbar och övningar. Ställ högre krav på dem. Helst minst doktorander.

  Ett enhetligt sätt att skicka in sin kod och hemuppgifter. SVN kanske?

  Kolla efter fusk! Jag känner till flera som har fuskat och kopierat kod rakt av. Detta känns dock som att det är resultatet av ett alltför stressat schema med föreläsningar, lab och övning alltför tätt inpå. Informera mer om hederskodexen i början och kanske även kontinuerligt.

  Istället för att lägga etikmomentet sist så skulle jag gärna vilja ha det kontinuerligt under hela kursen med en föreläsning då och då. Hade gärna sett att den också tog upp områdena kodkopiering, virus, trojaner, intrång och mjukvaruföretags (oetiska?/omoraliska?) handlingar som händer just nu/precis hänt.

  Det hade varit kul om de viktigaste/största licenserna förklarades. Tänker på både proprietära och foss.

  ---
  Lär ut Haskell eller LISP (om det funkar för Stanford/MIT/Edinburgh kan det funka för KTH).
  ---
  Ha föreläsningarna innan man börjat med läxorna. Som det låg nu så var man vissa veckor klar med läxan innan föreläsningen, och andra veckor var man tvungen att vänta någon dag på föreläsningen för att kunna göra det sista.
  Den bästa lösningen vore, enligt mig, att ha övningarna på onsdag/torsdag och föreläsningen på fredag.

  ---
  En tidsinventering av etikdelen vore på sin plats.
  ---
  En mycket viktig sak som jag vill poängtera är att föreläsningarna verkligen låg _alldeles_ för nära inpå hemuppgiftsinlämningarna. Vi är många som har irriterat oss på detta. Det vore mycket bättre att helt enkelt förskjuta föreläsningarna en vecka bakåt. Kändes fånigt att göra hemuppgifter om något vi inte lärt oss än, och detta förstörde privata veckoplaneringen ganska mycket.


 19. Ytterligare kommentarer om kursen:

  Saker jag irriterat mig på:

  Lämna in utskrifter av alla uppgifter. Det är det dummaste jag varit med om, varför ska vi skövla regnskogar i onödan. Learn to read på en skärm...

  Sent utlagda labbar...

  För mycket strul med labbar som blivit svårare än nödvändigt pga generics, kanske dags att uppdatera labbarna lite och inte bara recycla förra (förrförrförrförra ?) årets labbar.

  Men förutom det har jag haft mycket stor behållning av kursen, kunnig och inspirerande föreläsare och givande labbar.

  ---
  mycket bra och lärorik kurs!
  ---
  Roligaste kursen hittills :)
  ---
  Roligtaste kursen i år.
  ---
  Mycket bra start på utbildningen innehållsmässigt.
  ---
  mycket bra baskurs i programmering, man har lärt sig väldigt mycket.
  ---
  Kursen känns naturlig och stegrar i lagom snabb takt. Mycket bra innehåll!
  ---
  Den roligaste intressantaste och mest välgenomförda kursen under hela året!
  ---
  Nope
  ---
  ev C#
  ---
  Väldigt bra kurs, den enda som jag verkligen känt att jag kommer ha nytta av efter att utbildningen är slut.
  ---
  Har lärt mig jättemycket och har redan nu under sommarlovet nytta av kursen då jag sitter och filar på mina egna små projekt :)

Copyright © Sidansvarig: Stefan Nilsson <snilsson@nada.kth.se>
Uppdaterad 2008-11-03