bild
Skolan för
datavetenskap
och kommunikation
KTH / CSC / Kurser / DD1340 / inda08 / Kursanalys

Kursanalys: Introduktion till datalogi, inda08

Kursdata

Tid: period 1-4 läsåret 2008-2009

Poängantal: 18hp

Examination: inlämningsuppgifter, lappskrivning

Föreläsningar: 48 timmar

Kursledare och föreläsare: Stefan Nilsson, Johan Gustafsson, Elin Palm

Övningsassistenter:Adam Renberg, Andreas Pålsson, Bengt Sennblad, Cecilia Roes, Ingemar Markström, Jonas Carlsson, Jonas Sundberg, Marcus Dicander, Martin Frost, Martin Hwasser, Stefan Nilsson, Tobias Widén.

Antal elever som gjort något synligt på kursen: 163

Godkända: 114 (2009-07-02)

Prestations- och examinationsgrad: 70%

Kurslitteratur

 • David J. Barnes and Michael Kölling: Objects First with Java, third edition, Pearson Education, 2006.
 • Jon Kleinberg and Éva Tardos: Algorithm Design.

Mål

Efter fullgjord kurs ska kursdeltagare kunna

 • använda vanligt förekommande datorverktyg och då speciellt datormiljöerna på D,
 • designa och implementera enkla program,
 • lösa problem med hjälp av programmering,
 • analysera, välja, använda och implementera grundläggande algoritmer och datastrukturer,
 • delta i professionell programmeringsverksamhet och känna till programmerarens olika roller och uppgifter,
 • analysera och ta ställning till samhälleliga och etiska konsekvenser av datatekniska tillämpningar

i syfte att

 • effektivt utnyttja datorer i sina fortsatta studier och i arbetslivet,
 • hitta och använda rätt teknik för ett givet problem,
 • gå fortsättningskurser inom datalogi och numerisk analys.

Förändringar denna kursomgång

Ny kursbok för algoritmdelen. Omarbetade hemuppgifter. Ny etikdel. Nytt webbmaterial om algoritmer och datastrukturer som inte täcks av den nya kursboken. Eclipse valfritt under andra halvan av kursen.

Planerade förändringar inför nästa kursomgång

Uppdatera introdelen: tre labbar i stället för fem, betygsättning som premierar att man klar i tid. Inga gästföreläsare på introkursen.

Behålla kursboken om programmering men utveckla ny kurslitteratur för algoritmdelen på webben.

Använda Eclipse under kursens andra halva.

Eventuellt använda versionshanteringssystem för uppgiftsinlämning under kursens andra halva.

Copyright © Sidansvarig: Stefan Nilsson <snilsson@nada.kth.se>
Uppdaterad 2009-07-02