bild
Skolan för
datavetenskap
och kommunikation
KTH / CSC / Kurser / DD1340 / inda09 / Etik

Introduktion till datalogi

Etik

Kursledare: Johan Gustafsson, johangus@kth.se.

Föreläsningar:

Litteratur:

Inlämningsuppgift:

Momentet examineras med en skriflig inlämningsuppgift och en muntlig redovisning. Uppgifterna lämnas in vid övningen:

  • Grupp 1-3: Mån 3/5, 15-17, E51, E52.
  • Grupp 4-6: Ons 5/5, 15-17, E51, E52.
  • Grupp 7-12: Tor 6/5, 8-10, E51, E52, E53.
Välj i första hand den dag som anges ovan och fördela er jämnt mellan de tre bokade salarna.

Momentet betygssätts med G/U. De rättade uppgifterna kommer ni att kunna hämta på expedition på Delphi (bottenvåningen E-huset).

Copyright © Sidansvarig: Stefan Nilsson <snilsson@nada.kth.se>
Uppdaterad 2010-05-10