bild
Skolan för
datavetenskap
och kommunikation
KTH / CSC / Kurser / DD1340 / inda09 / Kursanalys

Kursanalys: Introduktion till datalogi, inda09

Kursdata

Tid: period 1-4 läsåret 2009-2010

Poängantal: 18hp

Examination: inlämningsuppgifter, lappskrivning

Föreläsningar: 48 timmar

Kursledare och föreläsare: Stefan Nilsson, Johan Gustafsson, Lars Lindblom

Övningsassistenter:Adam Renberg, Andreas Pålsson, Cecilia Roes, Emre Berge Ergenekon, Ingemar Markström, Joel Westberg, Jonas Sundberg, Linus Lindgren, Marcus Dicander, Martin Frost, Petter Eriksson, Stefan Nilsson, Tobias Widén.

Antal registrerade på kursen: 182

Godkända: 117 (2010-07-01)

Prestations- och examinationsgrad: 64%

Kurslitteratur

  • David J. Barnes and Michael Kölling: Objects First with Java, third edition, Pearson Education, 2006.

Mål

Efter fullgjord kurs ska kursdeltagare kunna

  • använda vanligt förekommande datorverktyg och då speciellt datormiljöerna på D,
  • designa och implementera enkla program,
  • lösa problem med hjälp av programmering,
  • analysera, välja, använda och implementera grundläggande algoritmer och datastrukturer,
  • delta i professionell programmeringsverksamhet och känna till programmerarens olika roller och uppgifter,
  • analysera och ta ställning till samhälleliga och etiska konsekvenser av datatekniska tillämpningar

i syfte att

  • effektivt utnyttja datorer i sina fortsatta studier och i arbetslivet,
  • hitta och använda rätt teknik för ett givet problem,
  • gå fortsättningskurser inom datalogi och numerisk analys.

Förändringar denna kursomgång

Delvis omarbetade hemuppgifter. Något modifierad etikdel. Nytt webbmaterial om algoritmer och datastrukturer som ersätter den gamla kursboken. Eclipse under andra halvan av kursen.

Planerade förändringar inför nästa kursomgång

Etikdelen kommer att flyttas till en annan kurs.

Copyright © Sidansvarig: Stefan Nilsson <snilsson@nada.kth.se>
Uppdaterad 2010-07-01