bild
Skolan för
datavetenskap
och kommunikation
KTH / CSC / Kurser / DD1341 / inda10 / Kursanalys

Kursanalys: Introduktion till datalogi, inda10

Kursdata

Tid: period 1-4 läsåret 2010-2011

Poängantal: 16hp

Examination: inlämningsuppgifter, lappskrivning

Föreläsningar: 48 timmar

Kursledare och föreläsare: Stefan Nilsson

Övningsassistenter:Stefan Nilsson, Carl Björkman, Peter Boström, Fredrik Stockman, Jonas Carlsson, Linus Hansson, Kerstin Alquist, Ingemar Markström, Miran Ali, Adam Renberg, Cecilia Roes, Lucas Taubert.

Antal registrerade på kursen: 199

Godkända: 149 (2011-06-21)

Prestations- och examinationsgrad: 75%

Kurslitteratur

 • David J. Barnes and Michael Kölling: Objects First with Java, fourth edition, Pearson Education, 2009.

Mål

Efter fullgjord kurs ska kursdeltagare kunna

 • använda vanligt förekommande datorverktyg och då speciellt datormiljöerna på D,
 • designa och implementera enkla program,
 • lösa problem med hjälp av programmering,
 • analysera, välja, använda och implementera grundläggande algoritmer och datastrukturer,
 • delta i professionell programmeringsverksamhet och känna till programmerarens olika roller och uppgifter.

i syfte att

 • effektivt utnyttja datorer i sina fortsatta studier och i arbetslivet,
 • hitta och använda rätt teknik för ett givet problem,
 • gå fortsättningskurser inom datalogi och numerisk analys.

Förändringar denna kursomgång

Delvis omarbetade hemuppgifter. Nytt webbmaterial om algoritmer och datastrukturer som ersätter den gamla kursboken. Eclipse obligatorisk under andra halvan av kursen.

Planerade förändringar inför nästa kursomgång

Inga större ändringar är planerade inför nästa kursomgång.

Kursenkät

  Några frågor om INDA.


 1. Fick du i början av kursen klart för dig vad kursens mål var?

  1. 72% (31 st) Ja.
  2. 28% (12 st) Tveksam.
  3. 0% (0 st) Nej.


 2. Tycker du att kursen är intressant och meningsfull?

  1. 79% (34 st) Ja, mycket.
  2. 16% (7 st) Ja.
  3. 5% (2 st) Neutral.
  4. 0% (0 st) Inte särskilt.
  5. 0% (0 st) Nej.


 3. Tycker du att dina förkunskaper var tillräckliga när kursen startade?

  1. 77% (33 st) Ja.
  2. 5% (2 st) Tveksam.
  3. 19% (8 st) Nej.


  Ev. kommentarer:

  Första kanske 4 uppgifterna var bekväm nivå sen sprang det väldigt väldigt fort upp i svårighet!
  ---
  Mina förkunskaper var ju Programmering A, B och C från gymnasiet, samt KTH:s webbaserade introkurs, vilket kändes tillräckligt. Jag känner dock att INDA-kursen förmodligen hade varit mycket svårstartad utan några som helst förkunskaper i grundläggande programmering, vilket kursen heller ej kräver. Kanske vore en frivillig, separat introkurs under mottagningsveckorna för totala nybörjare, likt den i matematik, något att tänka på?
  ---
  Har läst programmering a&b (c ) på gymnasiet, samt kth's förberedande kurs i programmering (python). Gymnasieprogrammeringen var till stor hjälp för att komma igång snabbt.
  ---
  Jag hade inga som helst förkunskaper, utöver ca 12 års stenhård datorvana. Om man fullkomligt saknar teknisk begåvning kan det vara svårt, men då har man valt helt fel linje.
  ---
  Hade vissa förkunskaper men kom snabbt fram till att jag behövde jobba hårt varje vecka för att hänga med, vilket bara var bra!
  ---
  Hade programmerat lite tidigare så jag hade koll på grunderna, även om jag inte gjort någon java.
  ---
  Jag kunde java sedan innan så det var rätt så lätt.
  ---
  Lätt att komma igång, trots mina obefintliga programmeringskunskaper.
  ---
  Det hade varit bra att kunna lite mer om ordo osv. men på det stora hela så räckte mina förkunskaper.
  ---
  Hade hållt på med C på egen hand
  ---
  Hade aldrig varit i kontakt med programmering innan.
  ---
  Lätt den bästa kursen hittils!
  ---
  Hade läst tom. Programmering C på gymnasiet så de första månaderna var ganska enkla.
  ---
  Aldrig programmerat
  ---
  Även om man hade programmerat innan så var det oftast utan förståelse, vilket den här kursen bidrog med.
  ---
  Jag hade experimenterat mycket i python, men även tittat lite på C .
  ---
  Inga förkunskaper krävdes.


 4. Vad tycker du om kursboken Objects First with Java?

  1. 28% (12 st) Mycket bra.
  2. 37% (16 st) Bra.
  3. 26% (11 st) Hyfsad.
  4. 7% (3 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dålig.
  6. 2% (1 st) Har inte använt den.

  Ev. kommentar om boken:

  Mycket fluff, men det är jättemysigt ibland. Speciellt när man saknar förkunskaper.
  ---
  Bra i början, i slutet mindre användbar
  ---
  Bra som nybörjarlitteratur tillsammans med bluej. Bra exempel och kul att man lär sig teori genom att göra projekt. På det sättet blir det lätt att förstå vad man kan använda olika tekniker till.
  ---
  Den var genomgående och man kunde använda den om man var osäker på något, t.ex. ett begrepp inom programmeringen.
  ---
  BlueJ! :)
  ---
  Väldigt pedagogisk. Jag gillar att den ger en bra start för nybörjare.
  ---
  Bra pedagogiska uppgifter. För kontinuerligt ett resonemang som läsaren kan hänga med på, om bra kodstil, svårigheter, tips mm.
  ---
  Jättebra bok, förklarar på ett klart och förståeligt samt med bra övningar.
  ---
  Helt okej!
  ---
  Passade inte med BlueJ för mig som var van vid programmering.
  ---
  Väldigt bra när man väl behövde den
  ---
  Kunde som sagt redan Java så jag vet inte riktigt hur bra boken är ur ett nybörjarperspektiv. BlueJ blev jag mest frustrerad över, det hade varit bättre att börja med någon bättre texthanterare/miljö.
  ---
  Den är inledningsvis väldigt tydlig, med bra kodexempel i boken och till bluej. När boken började bli sämre (kring kapitel 7-8) så innehöll indan mest övningar utanför bokens spektrum, så det var väldigt bra. Man kanske kan hitta en lärobok som räcker året ut.
  ---
  Den är bra att börja med, men efter kanske halva första terminen så är den inte lika vettig, samma sak med BlueJ.
  ---
  Det var nästan synnd att vi slutade arbeta med uppgifterna i den. Samtidigt så var det väldigt bra att förstå hur olika typer av förbyggda klasser i java fungerar.


 5. Vad tycker du om kursmaterialet om algoritmer?

  1. 12% (5 st) Mycket bra.
  2. 49% (21 st) Bra.
  3. 26% (11 st) Hyfsad.
  4. 9% (4 st) Mindre bra.
  5. 5% (2 st) Dålig.
  6. 0% (0 st) Har inte använt den.

  Ev. kommentar:

  Det var mycket enklare att förstå på föreläsningarna än informationen på kurshemsidan.
  ---
  Jag skulle vilja ha en eller ett par PDF-er med användbara algoritmer på kurshemsidan. SOm en mycket simpel resursdatabas.
  ---
  Det har varit bra och intressant läsning.
  ---
  Mycket av kursmaterialet var inte så givande. Istället fick man söka upp information på egen hand.
  ---
  Materialet behöver vara lite mer beskrivande och pedagogiskt på vissa avsnitt (ex. Grafer och Quicksort).
  ---
  Lite luddigt förklart - korta texter med få exempel. "Ingen mening är överflödig" - det får det gärna vara om man ska förstå.
  ---
  oklara uppgiftsbeskrivningar
  ---
  Det var lite luddigt skrivet. Fick jobba ganska mycket med det för att förstå.
  ---
  Korta och koncisa texter, vilket uppskattas!
  ---
  Jag tycker personligen att jag hade lite svårt för algoritmerna, kurs-materialet är bra men det krävdes flera genomgångar av denna för att förstå ordentligt.
  ---
  Vissa bitar kan vara svåra att förstå, speciellt det om grafer.
  ---
  Har inte hittat nåt dåligt alls med kursmaterialet
  ---
  Lite väl korta förklaringar ibland.
  ---
  Väldigt bra. Gör inga ändringar!
  ---
  Jättebra att vi får lära oss om algoritmer, men beskrivningarna på kurshemsidan får gärna förbättras!
  ---
  Hur tråkigt det än hade varit hade det nog varit bra om inda-assen körde några räkneexempel på tavlan på tidskomplexitet, följt av ett papper med typ 10 tal om det till nästa vecka. Känns som en så pass viktig sak att alla ska ha full koll på det.


 6. Vad tycker du om hemuppgifterna?

  1. 35% (15 st) Mycket bra.
  2. 53% (23 st) Bra.
  3. 12% (5 st) Hyfsade.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåliga.

  Ev. kommentar om hemuppgifterna:

  Väldigt krävande.
  ---
  Jag har inget att jämföra med men jag tycker att de var lärorika.
  ---
  Ett par av dem har vart fullkomligt meningslösa, men jag har lärt mig shitloads, så jag ska väl inte klaga.
  ---
  Jag tyckte att de sista uppgifterna på vårterminen förutom projektet var lite väl svåra. Kanske inte svåra när man väl förstod hur man skulle göra men hade önskat med förkunskap om hur man skulle koda och inte bara hur man förstår själva uppgiften.
  ---
  I början var det lite väl enkla uppgifter för de som programmerat tidigare. Sedan har de varit givande. De har krävt ganska mycket arbete, speciellt nu på våren. Man har lärt sig något nytt varje vecka.
  ---
  Många av de senare hemuppgifterna var väldigt lärorika, vilket jag gillar.
  ---
  Lite mycket algoritmer och datastrukturer - mindre "programmering"
  ---
  Har lärt mig jättemycket på dem.
  ---
  Känns trevligt att ha implementerat klassiska datastrukturer; ger förståelse.
  ---
  Väldigt lärorika och bra övningar.
  ---
  De steg i svårighetsgrad i en lagom takt och jag lärde mig otroligt mycket under året.
  ---
  Ibland för svåra.


 7. Vad tycker du om projektet?

  1. 58% (25 st) Mycket bra.
  2. 33% (14 st) Bra.
  3. 7% (3 st) Hyfsat.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.

  Ev. kommentar om projektet:

  Helt plötsligen ska vi kunna göra GUIn utan att haft en uppgift om det innan.
  ---
  Egentligen hade detta varit betydligt mer motiverande att ägna tid åt om projektet graderades i en skala ā A-F.
  ---
  VArför rapport innan kodinlämning? Gör åt andra hållet.
  ---
  Jättekul och vi har lärt oss tillräckligt för att kunna göra ett vettigt projekt!
  ---
  Mycket roligt och lärande att göra ett helt projekt från början till slut. Det har krävt att man planerat och organiserat projektet väl, och jag känner att jag har fått större insyn i vad som krävs för att ett projekt med flera personer som är inblandade.
  ---
  Projektet är ett kul sätt att avsluta kursen på tycker jag.
  ---
  Mycket kul, intressant och lärorik uppgift!
  ---
  Kul att få välja själv vad man vill göra och sedan se hur väl man kan genomföra det.
  ---
  Kunde ha varit fler föreläsningar som berörde projektet. Jag skulle gärna höra mer om bra programdesign, exempel på klassuppdelning, konkreta tips tagna från lärarens egna erfarenheter, osv.
  ---
  Jättebra för att man stöter på så många fler nya saker och utmaningar när man jobbar sig fram med en egen idé. Man tar också avstånd från bokens stöd och tvingas leta hjälp på annat håll, tänka självständigt och hitta lösningar.
  ---
  Vore kul om man kunde fått lite feedback på uppgifterna.
  ---
  Inga tydliga kriterier för godkänt.
  ---
  Projektet kom lite från ingenstans. Själv hade jag läst på om GUI för android innan jag gjorde mitt projekt, men för många andra kom det som en blixt från klar himmel (med android och swing o.s.v.). Jag hade inte klagat om det betygsatts A-E med tanke på hur mycket tid man la ner på det.
  ---
  Kunde varit bättre feedback
  ---
  Kul att få vara lite kreativ och se vad man kan göra!


 8. Hur stor del av föreläsningarna har du varit på?

  1. 19% (8 st) Mindre än 20%.
  2. 2% (1 st) 20-40%.
  3. 2% (1 st) 40-60%.
  4. 12% (5 st) 60-80%.
  5. 63% (27 st) Mer än 80%.


 9. Vad tycker du om föreläsningarna pedagogiskt sett?

  1. 37% (16 st) Mycket bra.
  2. 37% (16 st) Bra.
  3. 14% (6 st) Acceptabelt.
  4. 2% (1 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 9% (4 st) Har inte deltagit.

  Ev. kommentar (gärna konstruktiv):

  Snilsson är en fantastisk pedagog, keep up the good work!
  ---
  Skulle kunna vara mer inriktat på de faktiska hemuppgifterna.
  ---
  Fantastiskt bra.
  ---
  JAg tycker att de ibland slutit iväg lite som småflummiga. Hade mått bra av mer struktur.
  ---
  Toppenbra föreläsare! Mycket pedagogisk och duktigt på sitt område.
  ---
  Kanske inte så konstruktivt; men de har varit väldigt bra! Fortsätt så.
  ---
  Läste mest vad som stod på hemsidan - det kan jag gör själv.
  ---
  Tyckte att dom rätt ofta blev tråkiga, vilket ledde till att jag slutade gå på dom.
  ---
  Ibland så tycker jag att det borde vara mindre fokus på de lätta bitarna, som ändå förklaras bra i boken, och lite mer om de sakerna som är svåra, oftast t ex tidskomplexitet och rekursion.
  ---
  Tydligt lättförståeligt upplägg. Ganska lågt tempo, men det är bara bra!
  ---
  Bra struktur och sammanhang. Intressant och bra framförande av kursmaterialet.
  ---
  Snilsson är världens bästa föreläsare.
  ---
  Föreläsningarna är väldigt bra. Anledningen till att jag inte gick så mycket var att jag inte behövde, pga förkunskaper.
  ---
  Mer trolleri!!!!
  ---
  Riktigt roliga och intressanta föreläsningar, känns inte som man fastnar i en evighetsloop till skillnad från andra föreläsningar.
  ---
  Utmärkt föreläsare
  ---
  Jag är en mycket lat människa som väldigt gärna undviker föreläsningar, men jag har försökt att gå på så många INDA-föreläsningar som möjligt. Stefan Nilsson är en fantastisk föreläsare fylld med entusiasm som smittar av sig.
  ---
  Varje gång jag har gått på föreläsningarna så har det känts som om jag har kunnat ta till mig saker av värde, men när jag väl sitter med min hemuppgift så var föreläsningsinfon långt ifrån nivån på uppgiften. Föreläsningarna är väldigt pedagogiska, men det känns inte som dom räcker till svårighetsmässigt.
  ---
  Som tidigare elev uppenbarligen också sagt, snudd på överpedagogiska... men väldigt bra!
  ---
  Roligt att snilsson inte bara tar upp material som fokuserar på kursen, t.ex. Sandy Bridge och Go.
  ---
  Kunde handla mer om hemuppgifterna.


 10. Förbereder du dig till föreläsningarna (läser igenom relevanta avsnitt i boken etc)?

  1. 2% (1 st) Ja, alltid.
  2. 7% (3 st) Ofta.
  3. 28% (12 st) Ibland.
  4. 26% (11 st) Sällan.
  5. 35% (15 st) Aldrig.


 11. Vad tycker du om övningarna pedagogiskt sett?

  1. 42% (18 st) Mycket bra.
  2. 37% (16 st) Bra.
  3. 9% (4 st) Acceptabelt.
  4. 12% (5 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.

  Ev. kommentar (gärna konstruktiv):

  Skulle vilja ha mer teoretiska utsvävningar på temat tips&tricks.
  ---
  Jag skulle önska att övningsledaren gick igenom nästa veckas uppgift i alla fall en liten stund på lektionsslutet...
  ---
  Jag hade önskat lite mer diskussioner om koden vi gjort och genomgång av nästa veckas uppgifter.
  ---
  Man gör/lär sig i princip ingenting på övningarna. Det enda man gör är att diskutera inlämningsuppgiften, vilket inte var särskilt givande för mig.
  ---
  Det vore roligt ifall det kunde ha varit mer diskussioner där alla får chans att delta, t.ex. presentera ett problem och fråga gruppen hur man bäst löser detta (denna fråga har inget egentligt svar utan fungerar bra för att se olika sätt man kan lösa en uppgift på).
  ---
  I början var de lite enformiga, alla hade löst alla uppgifter på exakt samma sätt. Blev bättre i slutet dock.
  ---
  X = great!
  ---
  Alldeles för framtvingat med tavelpresentationen då det ofta inte uppstår någon diskussion.
  - Mer analys och kommentarer på koden från assen. (får gärna vara mer kritisk)
  - Genomgång och tips från assen
  - Mer feedback på hemuppgifterna! Får ingen feedback alls sålänge inte något är FEL.

  ---
  Bra diskussioner och lösningsanalyser i gruppen.
  ---
  X Renberg är mycket bra!
  ---
  X for the win!!!
  ---
  X är en väldigt duktig övningsassistent! Hans gåtor uppskattas också! Två kluriga gåtor fick mig faktiskt att förstå hur rekursiva algoritmer fungerar!
  ---
  Utmärkt asse (X)
  ---
  X är en helt underbar assistent!
  ---
  X har varit en väldigt bra asse som på ett väldigt pedagogiskt sätt har förberett oss inför nästa veckas uppgift. Dessutom är han väldigt rolig.
  ---
  Jag är jättenöjd med övningarna, som har varit intressanta och lärorika, och min asse valde att prata om sådant som han förstod att folk tyckte var svårt - vilket var en jättebra anpassning.
  ---
  Ibland kändes det som om vår asse kunde ha läst på lite mer om algoritmen som personen skulle berätta om. Pedagogiskt sätt var personen dock grym :)
  ---
  Mycket av tiden satt man bara och såg på någon som skrev på tavlan.


 12. Får du den hjälp du behöver på labbarna (är handledarna kunniga, lättillgängliga, vänliga)?

  1. 9% (4 st) Javisst.
  2. 21% (9 st) Javars.
  3. 12% (5 st) Acceptabelt.
  4. 5% (2 st) Sällan.
  5. 2% (1 st) Aldrig.
  6. 51% (22 st) Har inte deltagit.

  Ev. kommentar:

  Svårt att veta vad eller förmedla vad man behöver hjälp med...
  ---
  Vissa handledare var jätteduktiga. På vissa labbar fick man vänta 40 minuter på hjälp, då hann man inte få så mycket hjälp på en labb. Vissa handledare var inte tillräckligt pålästa om vad vi höll på med.
  ---
  Inte så lättillgängliga, men annars bra.
  ---
  Har inte behövt. Har kunnat få hjälp av kurskamrat eller lärt mig under föreläsningarna.
  ---
  Handledaren är sällan bättre än jag själv på att programmera
  ---
  De är duktiga men upptäckte snabbt att det gick bättre om jag satt med det själv och sökte på nätet.
  ---
  Tycker inte att jag har haft behov av att gå på labbarna.
  ---
  Upplever att det har gått bra utan labbarna.
  ---
  Återigen, vi har X. Behövs det sägas mer?
  ---
  Har inte utnyttjat labbarna förutom under uppstartsperioden.
  ---
  Jag har varit på många labbar, men aldrig bett handledarna om hjälp.
  ---
  Det är ändå svårt att genom en kort frågestund lösa ett problem, jag tycker det har varit lättare att få hjälp av andra elever.
  ---
  Var inte på allt för många övningar.
  ---
  Behövde själv ingen hjälp som inte gick att hitta i Java-dokumentionen.


 13. Hur stor del av din totala studietid har du ägnat åt den här kursen?

  1. 2% (1 st) Mindre än 10%.
  2. 21% (9 st) 10-30%.
  3. 53% (23 st) 30-50%.
  4. 19% (8 st) 50-70%.
  5. 5% (2 st) Mer än 70%.


 14. Kursen är på 16hp. Vad tycker du om det jämfört med andra kursers poängantal?

  1. 86% (37 st) Lagom med 16hp.
  2. 2% (1 st) Borde vara mindre.
  3. 12% (5 st) Borde vara mer.


 15. Förslag till förbättringar av kursen:

  De första uppgifterna är nästan för enkla för att sedan väldigt snabbt bli väldigt svåra för en som aldrig programmerat förut, men ändå tycka sig förstå koncepten.
  ---
  Ställ högre krav på handledare och övningsassar.
  ---
  Gärna fler projekt av typen "börja från scratch". Vissa av hemuppgifterna innehöll alldeles för lite egenproducerad kod, utan bestod mer i att förstå ett visst koncept.
  ---
  Ingen åsikt
  ---
  Mer genomgång av uppgifterna så man verkligen förstår vad man ska göra. Kanske något mindre sökalgoritmer/listor osv...
  ---
  Jag uppfattade tidskomplexitet som ett någorlunda svårt avsnitt. Fler upprepade exempel, både genomgående och icke genomgående, skulle ha hjälpt till.
  ---
  Nätverks programmering skulle inte vara fel att ha med
  ---
  Mer pedagogik. Ge ut info tidigt om en person på YouTube som heter thenewboston. Han har en massa Java Tutorials.
  ---
  Har egentligen inga förslag, även om man kanske borde ta fram nåt extramaterial som plusgrupperna kan roa sig med i början. Nåt lite utanför ämnet men som gör att man inte dör av tristess när man ska berätta hur man deklarerar en int
  ---
  Inget att påpeka förutom att jag önskar att man fick mer personlig feedback på sitt programmerande.
  ---
  Nej
  ---
  Personligen hade jag velat se mer av GUI:n och versionshanterare, projekt och dylikt, men å andra sidan vet jag inte vad man skulle plocka bort då istället.
  ---
  Om man måste ha en inlämmning direkt efter jul så kom gärna ut med info om den mycket tidigare. I år hamnade vi som var på dÅre i en väldigt knasig situation...
  ---
  Övningarna var inte alltid något att hänga i julgranen. Som jag skrev ovan: Mycket dötid.


 16. Ytterligare kommentarer om kursen:

  Bra
  ---
  Bra föreläsare!
  ---
  Jag har lärt mig extremt mycket men också varit frustrerad många gånger av att jag inte förstår vad jag ska skriva för kod. Men av det lär man sig visserligen så efter allt är avklarat har jag ändå mitt A och har lärt mig jättemycket!
  ---
  Det var roligt, men jag lärde mig inte så mycket mer om programering i sig.
  ---
  Absolut den mest intressanta kursen som vi läst än så länge. Den var väldigt lärorik och kul.
  ---
  Har gett en stabil grund som programmerare! Hoppas på liknande upplägg i kommande data-kurser!
  ---
  Kommer inte på något mer.
  ---
  Just ja, inför obligatoriska gåtor på alla övningar!
  ---
  Nej
  ---
  Roligaste kursen hittills, och det känns som man kommer ha användning utav det man lärt sig.

Copyright © Sidansvarig: Stefan Nilsson <snilsson@nada.kth.se>
Uppdaterad 2011-06-21