bild
Skolan för
datavetenskap
och kommunikation
KTH / CSC / Kurser / DD1341 / inda10 / Föreläsningar

Introduktion till datalogi

Föreläsningar

Planerat innehåll på föreläsningar våren 2011.

 • F1: (P8) Loopinvariant, induktion, rekursion. Arv.
 • F2: (P9) Länkade listor. Metodpolymorfism.
 • F3: (P10) Gränssnitt, abstrakta klasser. Stack.
 • F4: Hashtabell.
 • F5: Binära sökträd.
 • F6: Quicksort.
 • F7: Grafer, djupetförstsökning.
 • F8: Grafer. Filer i Java.
 • F9: (P11) Grafiska användargränssnitt.
 • F10: Projekt.
 • F11: Repetition, reserv.
 • F12: Repetition, reserv.

Planerat innehåll på föreläsningar hösten 2010. P är programmeringsboken (Barnes och Kölling).

 • F1: Introduktion.
 • F2 (P1) Objekt och klasser.
 • F3 (P2.1-2.9) Klassdefinitioner: fält, konstruktorer, metoder, parametrar, tilldelning.
 • F4 (P2.10-2.17) Klassdefinitioner: villkorssatser, lokala variabler.
 • F5 (P3) Abstraktion och modularisering.
 • F6 (P4.1-4.9) Datastrukturer: lista.
 • F7 (P4.10-4.12) Datastrukturer: vektor. Rekursiva algoritmer.
 • F8 (P5) Biblioteksklasser, dokumentation. Programkorrekthet.
 • F9 (P6) Testning. Analys av algoritmer.
 • F10 (P7.1-7) Programdesign. Asymptotisk notation.
 • F11 (P7.8-7.15) Programdesign.
 • F12: Reserv. Projekt.
Copyright © Sidansvarig: Stefan Nilsson <snilsson@nada.kth.se>
Uppdaterad 2011-02-04