bild
Skolan för
datavetenskap
och kommunikation
KTH / CSC / Kurser / DD1341 / inda11 / Höstens uppgifter

Introduktion till datalogi

Höstens uppgifter

För samtliga hemuppgifter gäller att du kan bli godkänd även om du gör enstaka fel eller misstag. Du måste dock alltid försöka lösa samtliga deluppgifter och du måste vara beredd att muntligt redovisa lösningen/lösningsförslaget på den obligatoriska övningen.

Det går inte att lämna in uppgifter i efterhand. Om du någon gång har förhinder att närvara så meddela din övningsassistent i förväg så att ni kan komma överens om en alternativ examination.

- Alla uppgifter på den här kursen måste lämnas in med följande försättsblad (pdf, tex).
- Uppgifterna ska lämnas in på papper. E-post accepteras ej.
- Samtliga papper ska häftas samman eller lämnas in i en plastficka.
- Handskriven text accepteras ej.

Copyright © Sidansvarig: Stefan Nilsson <snilsson@nada.kth.se>
Uppdaterad 2012-08-14