bild
Skolan för
datavetenskap
och kommunikation
KTH / CSC / Kurser / DD1341 / inda11 / Kursanalys

Kursanalys: Introduktion till datalogi, inda11

Kursdata

Tid: period 1-4 läsåret 2011-2012

Poängantal: 16hp

Examination: inlämningsuppgifter, lappskrivning

Föreläsningar: 48 timmar

Kursledare och föreläsare: Stefan Nilsson

Övningsassistenter:Stefan Nilsson, Carl Björkman, Peter Boström, Fredrik Stockman, Linus Hansson, Markus Pettersson, Ingemar Markström, Miran Ali, Jevgenij Tsoi, Marcus Dicander, Lucas Taubert.

Antal registrerade på kursen: 187

Antal som gjort något synligt på kursen: 180

Godkända: 159 (2012-06-14)

Prestations- och examinationsgrad: 88% (75%)

Kurslitteratur

 • David J. Barnes and Michael Kölling: Objects First with Java, fourth edition, Pearson Education, 2009.
 • Stefan Nilsson: Algoritmer och datastruktuter.

Mål

Efter fullgjord kurs ska kursdeltagare kunna

 • använda vanligt förekommande datorverktyg och då speciellt datormiljöerna på D,
 • designa och implementera enkla program,
 • lösa problem med hjälp av programmering,
 • analysera, välja, använda och implementera grundläggande algoritmer och datastrukturer,
 • delta i professionell programmeringsverksamhet och känna till programmerarens olika roller och uppgifter.

i syfte att

 • effektivt utnyttja datorer i sina fortsatta studier och i arbetslivet,
 • hitta och använda rätt teknik för ett givet problem,
 • gå fortsättningskurser inom datalogi och numerisk analys.

Förändringar denna kursomgång

Delvis omarbetade hemuppgifter och kursmaterial om algoritmer och datastrukturer. La till några helt nya uppgifter om grunderna i assemblerprogrammering med NIC.

Planerade förändringar inför nästa kursomgång

Ett nytt moment om parallellprogrammering kommer att ingå i kursen. Momentet kommer att bestå av tre veckouppgifter med skriftlig inlämning och muntlig redovisning enligt samma modell som resten av kursen. För att få plats så kommer jag att minska antalet övningstillfällen för slutprojektet från fyra till tre.

Det nya momentet kommer att använda programspråket Go. Uppgifterna är ännu inte klara men jag har skrivit en del av kursmaterialet i form av en introduktion till Go för javaprogrammerare: Go for java programmers.

Momentet kommer också att ges som en fristående kurs för D2. Planen är att ha separata föreläsningar samt använda assistenterna på Inda även för övningarna på den här kursen.

Kursenkät

  Några frågor om INDA.


 1. Fick du i början av kursen klart för dig vad kursens mål var?

  1. 77% (58 st) Ja.
  2. 19% (14 st) Tveksam.
  3. 3% (2 st) Nej.


 2. Tycker du att kursen är intressant och meningsfull?

  1. 73% (55 st) Ja, mycket.
  2. 20% (15 st) Ja.
  3. 3% (2 st) Neutral.
  4. 3% (2 st) Inte särskilt.
  5. 0% (0 st) Nej.


 3. Tycker du att dina förkunskaper var tillräckliga när kursen startade?

  1. 80% (60 st) Ja.
  2. 5% (4 st) Tveksam.
  3. 13% (10 st) Nej.


  Ev. kommentarer:

  Första kanske 4 uppgifterna var bekväm nivå sen sprang det väldigt väldigt fort upp i svårighet!
  ---
  Mina förkunskaper var ju Programmering A, B och C från gymnasiet, samt KTH:s webbaserade introkurs, vilket kändes tillräckligt. Jag känner dock att INDA-kursen förmodligen hade varit mycket svårstartad utan några som helst förkunskaper i grundläggande programmering, vilket kursen heller ej kräver. Kanske vore en frivillig, separat introkurs under mottagningsveckorna för totala nybörjare, likt den i matematik, något att tänka på?
  ---
  Har läst programmering a&b (c ) på gymnasiet, samt kth's förberedande kurs i programmering (python). Gymnasieprogrammeringen var till stor hjälp för att komma igång snabbt.
  ---
  Jag hade inga som helst förkunskaper, utöver ca 12 års stenhård datorvana. Om man fullkomligt saknar teknisk begåvning kan det vara svårt, men då har man valt helt fel linje.
  ---
  Hade vissa förkunskaper men kom snabbt fram till att jag behövde jobba hårt varje vecka för att hänga med, vilket bara var bra!
  ---
  Hade programmerat lite tidigare så jag hade koll på grunderna, även om jag inte gjort någon java.
  ---
  Jag kunde java sedan innan så det var rätt så lätt.
  ---
  Lätt att komma igång, trots mina obefintliga programmeringskunskaper.
  ---
  Det hade varit bra att kunna lite mer om ordo osv. men på det stora hela så räckte mina förkunskaper.
  ---
  Hade hållt på med C på egen hand
  ---
  Hade aldrig varit i kontakt med programmering innan.
  ---
  Lätt den bästa kursen hittils!
  ---
  Hade läst tom. Programmering C på gymnasiet så de första månaderna var ganska enkla.
  ---
  Aldrig programmerat
  ---
  Även om man hade programmerat innan så var det oftast utan förståelse, vilket den här kursen bidrog med.
  ---
  Jag hade experimenterat mycket i python, men även tittat lite på C .
  ---
  Inga förkunskaper krävdes.
  ---
  Alla kunde följa med oavsett förkunskaper
  ---
  Hade hyfsade förkunskaper i java så kursen var mycket enkel.
  ---
  Denna kurs bör satsa mer på bokmatrial, fanns nästan inget att hitta i boken för hela vårterminen.
  ---
  Hade nästan inga förkunskaper, men då man kunde välja en "icke plusgrupp" i början där alla hade små eller inga förkunskaper om programmering så kunde man introduceras till ämnet i lagom takt.
  ---
  Ja, men vissa av de senare uppgifterna ställde lite väl höga krav för en nybörjare, även om det ledde till att jag utvecklades väldigt snabbt som programmerare.
  ---
  Hade begränsade förkunskaper, lägger man ner tid och arbete så går det bra...
  ---
  Hade tidigare läst till Programmering C i C


 4. Vad tycker du om kursboken Objects First with Java?

  1. 32% (24 st) Mycket bra.
  2. 33% (25 st) Bra.
  3. 24% (18 st) Hyfsad.
  4. 5% (4 st) Mindre bra.
  5. 1% (1 st) Dålig.
  6. 3% (2 st) Har inte använt den.

  Ev. kommentar om boken:

  Mycket fluff, men det är jättemysigt ibland. Speciellt när man saknar förkunskaper.
  ---
  Bra i början, i slutet mindre användbar
  ---
  Bra som nybörjarlitteratur tillsammans med bluej. Bra exempel och kul att man lär sig teori genom att göra projekt. På det sättet blir det lätt att förstå vad man kan använda olika tekniker till.
  ---
  Den var genomgående och man kunde använda den om man var osäker på något, t.ex. ett begrepp inom programmeringen.
  ---
  BlueJ! :)
  ---
  Väldigt pedagogisk. Jag gillar att den ger en bra start för nybörjare.
  ---
  Bra pedagogiska uppgifter. För kontinuerligt ett resonemang som läsaren kan hänga med på, om bra kodstil, svårigheter, tips mm.
  ---
  Jättebra bok, förklarar på ett klart och förståeligt samt med bra övningar.
  ---
  Helt okej!
  ---
  Passade inte med BlueJ för mig som var van vid programmering.
  ---
  Väldigt bra när man väl behövde den
  ---
  Kunde som sagt redan Java så jag vet inte riktigt hur bra boken är ur ett nybörjarperspektiv. BlueJ blev jag mest frustrerad över, det hade varit bättre att börja med någon bättre texthanterare/miljö.
  ---
  Den är inledningsvis väldigt tydlig, med bra kodexempel i boken och till bluej. När boken började bli sämre (kring kapitel 7-8) så innehöll indan mest övningar utanför bokens spektrum, så det var väldigt bra. Man kanske kan hitta en lärobok som räcker året ut.
  ---
  Den är bra att börja med, men efter kanske halva första terminen så är den inte lika vettig, samma sak med BlueJ.
  ---
  Det var nästan synnd att vi slutade arbeta med uppgifterna i den. Samtidigt så var det väldigt bra att förstå hur olika typer av förbyggda klasser i java fungerar.
  ---
  den skulle kunna ta upp lite mer anående övergång till andra IDE's som tillexempel eclipse och förklara vad som menas med mainmetod, vilket var lite mer an hemma studier för min del för att lyckas knäcka.
  ---
  Väldigt pedagogisk
  ---
  Uppgifter bör vara mer på den nivå, var lite för avancerat ibland, vilket boken inte hade.
  ---
  Var är "hello world"? :(
  ---
  Bra introduktion till Java och programmering överlag.
  ---
  Mycket bra och pedagogisk bok.
  ---
  Hade många intressanta uppgifter och en del bra exempel, men oftast kunde man inte använda den särskilt mycket i uppgifterna vi faktiskt gjorde.


 5. Vad tycker du om kursmaterialet om algoritmer?

  1. 12% (9 st) Mycket bra.
  2. 48% (36 st) Bra.
  3. 24% (18 st) Hyfsad.
  4. 8% (6 st) Mindre bra.
  5. 4% (3 st) Dålig.
  6. 3% (2 st) Har inte använt den.

  Ev. kommentar:

  Det var mycket enklare att förstå på föreläsningarna än informationen på kurshemsidan.
  ---
  Jag skulle vilja ha en eller ett par PDF-er med användbara algoritmer på kurshemsidan. SOm en mycket simpel resursdatabas.
  ---
  Det har varit bra och intressant läsning.
  ---
  Mycket av kursmaterialet var inte så givande. Istället fick man söka upp information på egen hand.
  ---
  Materialet behöver vara lite mer beskrivande och pedagogiskt på vissa avsnitt (ex. Grafer och Quicksort).
  ---
  Lite luddigt förklart - korta texter med få exempel. "Ingen mening är överflödig" - det får det gärna vara om man ska förstå.
  ---
  oklara uppgiftsbeskrivningar
  ---
  Det var lite luddigt skrivet. Fick jobba ganska mycket med det för att förstå.
  ---
  Korta och koncisa texter, vilket uppskattas!
  ---
  Jag tycker personligen att jag hade lite svårt för algoritmerna, kurs-materialet är bra men det krävdes flera genomgångar av denna för att förstå ordentligt.
  ---
  Vissa bitar kan vara svåra att förstå, speciellt det om grafer.
  ---
  Har inte hittat nåt dåligt alls med kursmaterialet
  ---
  Lite väl korta förklaringar ibland.
  ---
  Väldigt bra. Gör inga ändringar!
  ---
  Jättebra att vi får lära oss om algoritmer, men beskrivningarna på kurshemsidan får gärna förbättras!
  ---
  Hur tråkigt det än hade varit hade det nog varit bra om inda-assen körde några räkneexempel på tavlan på tidskomplexitet, följt av ett papper med typ 10 tal om det till nästa vecka. Känns som en så pass viktig sak att alla ska ha full koll på det.
  ---
  avancerad text
  ---
  Som jag förstår det är materialet medvetet gjort för att det ska vara svårtolkat, som en tankenöt ungefär. Beteckningar saknas m.m. Men ska man ha det som en övning i att klura ut saker / söka på internet borde det finnas små mini-uppgifter med facit så att man nångång kan känna sig säker på det. Eller att vi får en rejäl pedagogisk förklaring i efterhand när vi försökt. Som det är nu har jag gissat mig till saker och känner mig allmänt osäker. Vi fick inte särskilt mycket feedback på övningarna heller. Mästarsatsen var det inte många som förstod förklaringen av.
  ---
  Vissa texter (till exempel den om induktionsbevis) var något otydlig på vissa ställen och var därför ganska svår att ta till sig.
  ---
  Ganska dåliga definitioner och instruerande texter utanför boken.
  ---
  Lite otydlig och emellanåt svårförståelig.
  ---
  Ibland lite svårt att sätta sig in i som nybörjare.
  ---
  Var lite för lite material


 6. Vad tycker du om hemuppgifterna?

  1. 35% (26 st) Mycket bra.
  2. 48% (36 st) Bra.
  3. 15% (11 st) Hyfsade.
  4. 1% (1 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåliga.

  Ev. kommentar om hemuppgifterna:

  Väldigt krävande.
  ---
  Jag har inget att jämföra med men jag tycker att de var lärorika.
  ---
  Ett par av dem har vart fullkomligt meningslösa, men jag har lärt mig shitloads, så jag ska väl inte klaga.
  ---
  Jag tyckte att de sista uppgifterna på vårterminen förutom projektet var lite väl svåra. Kanske inte svåra när man väl förstod hur man skulle göra men hade önskat med förkunskap om hur man skulle koda och inte bara hur man förstår själva uppgiften.
  ---
  I början var det lite väl enkla uppgifter för de som programmerat tidigare. Sedan har de varit givande. De har krävt ganska mycket arbete, speciellt nu på våren. Man har lärt sig något nytt varje vecka.
  ---
  Många av de senare hemuppgifterna var väldigt lärorika, vilket jag gillar.
  ---
  Lite mycket algoritmer och datastrukturer - mindre "programmering"
  ---
  Har lärt mig jättemycket på dem.
  ---
  Känns trevligt att ha implementerat klassiska datastrukturer; ger förståelse.
  ---
  Väldigt lärorika och bra övningar.
  ---
  De steg i svårighetsgrad i en lagom takt och jag lärde mig otroligt mycket under året.
  ---
  Ibland för svåra.
  ---
  Mer feedback
  ---
  Lite sega i början, andra terminen mycket bra.
  ---
  Bra, man lär sig mycket
  ---
  Bra med kontinuerliga inlämningar som uppmuntrar en att studera under hela kursens gång, vilket underlättar inlärning.
  ---
  Vid BlueJ perioden önskade jag en hemuppgift där vi själva fick skapa klasserna från scratch, istället för att redigera någonting från projects.
  Annars mycket bra.

  ---
  De flesta uppgifterna har varit mycket givande och av rimlig svårighetsgrad, men bitvis så har kraven för en nybörjare varit aningen höga, åtminstone med avseende på given info och uppgiftsförklaringar.
  ---
  Lite miljönojja fick man av den onödiga pappersåtgången.
  ---
  lite info om uppgifterna som inte var med i boken, missade du en föreläsning blev det jobbigt
  ---
  Bästa examinationsformen! Ger bra koppling till hur det är i arbetslivet där en uppgift ska lösas med tillgång till alla hjälpmedel.
  ---
  Ofta oklara instruktioner. Man fick länkar till teoriavsnitt som kändes oklara hur de skulle appliceras på själva uppgiften. Det är bra att tänka själv, men lite mer relevanta exempel tror jag skulle underlätta för många.


 7. Vad tycker du om projektet?

  1. 52% (39 st) Mycket bra.
  2. 35% (26 st) Bra.
  3. 7% (5 st) Hyfsat.
  4. 4% (3 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.

  Ev. kommentar om projektet:

  Helt plötsligen ska vi kunna göra GUIn utan att haft en uppgift om det innan.
  ---
  Egentligen hade detta varit betydligt mer motiverande att ägna tid åt om projektet graderades i en skala ā A-F.
  ---
  VArför rapport innan kodinlämning? Gör åt andra hållet.
  ---
  Jättekul och vi har lärt oss tillräckligt för att kunna göra ett vettigt projekt!
  ---
  Mycket roligt och lärande att göra ett helt projekt från början till slut. Det har krävt att man planerat och organiserat projektet väl, och jag känner att jag har fått större insyn i vad som krävs för att ett projekt med flera personer som är inblandade.
  ---
  Projektet är ett kul sätt att avsluta kursen på tycker jag.
  ---
  Mycket kul, intressant och lärorik uppgift!
  ---
  Kul att få välja själv vad man vill göra och sedan se hur väl man kan genomföra det.
  ---
  Kunde ha varit fler föreläsningar som berörde projektet. Jag skulle gärna höra mer om bra programdesign, exempel på klassuppdelning, konkreta tips tagna från lärarens egna erfarenheter, osv.
  ---
  Jättebra för att man stöter på så många fler nya saker och utmaningar när man jobbar sig fram med en egen idé. Man tar också avstånd från bokens stöd och tvingas leta hjälp på annat håll, tänka självständigt och hitta lösningar.
  ---
  Vore kul om man kunde fått lite feedback på uppgifterna.
  ---
  Inga tydliga kriterier för godkänt.
  ---
  Projektet kom lite från ingenstans. Själv hade jag läst på om GUI för android innan jag gjorde mitt projekt, men för många andra kom det som en blixt från klar himmel (med android och swing o.s.v.). Jag hade inte klagat om det betygsatts A-E med tanke på hur mycket tid man la ner på det.
  ---
  Kunde varit bättre feedback
  ---
  Kul att få vara lite kreativ och se vad man kan göra!
  ---
  Väldigt lärorikt, mycket nyttigt att få skriva ett Helt projekt från början och lära sig konsekvenserna av att inte klassuppdela osv.
  ---
  Konstig tidsplan, varför ska slutrapporten in så tidigt!?
  ---
  Mindre bra, gruppuppgifter är alltid dåliga.
  ---
  Här lärde man sig mest.
  ---
  Lite för tidigt med slutrapporten så pass tidigt, i övrigt mycket roligt och utmanande!
  ---
  Extremt utvecklande att tillsammans med en annan kunna få bestämma och genomföra ett projekt. Ett utmärkt avslut på kursen.
  ---
  Lite konstigt att skriva slutrapport 2 veckor innan inlämning av kod.

  Ångrar mig att jag valde ett spel. Det blev mycket läsa i andra biblioteks API istället för att tillämpa kunskaper inom algoritmer eller datastrukturer.
  ((Alltså behövs det mer inspiration inför projektet))

  ---
  Jätteskumt att från planeringen till slutrapporten är drygt en vecka. Sedan är det två veckors dötid till att själva koden ska lämnas in. Bättre vore att ha en extra lägesrapport och sedan kod slutrapport på samma gång.
  ---
  Projektet borde betygsättas F-A
  ---
  Mycket givande, men aningen konstig disponering av uppgiftsinlämningarna, då man var tvungen att vara i princip klar med en prototyp långt innan arbetet skulle lämnas in. Även uppsatsen skulle slutföras lite väl tidigt i arbetets skede.
  ---
  Utnämningen av grupper kunde varit bättre. T ex genom att låta oss presentera våra idéer eller vilken typ av program vi ville göra och sedan para ihop likasinnade programmerare.


 8. Hur stor del av föreläsningarna har du varit på?

  1. 17% (13 st) Mindre än 20%.
  2. 4% (3 st) 20-40%.
  3. 12% (9 st) 40-60%.
  4. 13% (10 st) 60-80%.
  5. 51% (38 st) Mer än 80%.


 9. Vad tycker du om föreläsningarna pedagogiskt sett?

  1. 36% (27 st) Mycket bra.
  2. 41% (31 st) Bra.
  3. 12% (9 st) Acceptabelt.
  4. 3% (2 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 7% (5 st) Har inte deltagit.

  Ev. kommentar (gärna konstruktiv):

  Snilsson är en fantastisk pedagog, keep up the good work!
  ---
  Skulle kunna vara mer inriktat på de faktiska hemuppgifterna.
  ---
  Fantastiskt bra.
  ---
  JAg tycker att de ibland slutit iväg lite som småflummiga. Hade mått bra av mer struktur.
  ---
  Toppenbra föreläsare! Mycket pedagogisk och duktigt på sitt område.
  ---
  Kanske inte så konstruktivt; men de har varit väldigt bra! Fortsätt så.
  ---
  Läste mest vad som stod på hemsidan - det kan jag gör själv.
  ---
  Tyckte att dom rätt ofta blev tråkiga, vilket ledde till att jag slutade gå på dom.
  ---
  Ibland så tycker jag att det borde vara mindre fokus på de lätta bitarna, som ändå förklaras bra i boken, och lite mer om de sakerna som är svåra, oftast t ex tidskomplexitet och rekursion.
  ---
  Tydligt lättförståeligt upplägg. Ganska lågt tempo, men det är bara bra!
  ---
  Bra struktur och sammanhang. Intressant och bra framförande av kursmaterialet.
  ---
  Snilsson är världens bästa föreläsare.
  ---
  Föreläsningarna är väldigt bra. Anledningen till att jag inte gick så mycket var att jag inte behövde, pga förkunskaper.
  ---
  Mer trolleri!!!!
  ---
  Riktigt roliga och intressanta föreläsningar, känns inte som man fastnar i en evighetsloop till skillnad från andra föreläsningar.
  ---
  Utmärkt föreläsare
  ---
  Jag är en mycket lat människa som väldigt gärna undviker föreläsningar, men jag har försökt att gå på så många INDA-föreläsningar som möjligt. Stefan Nilsson är en fantastisk föreläsare fylld med entusiasm som smittar av sig.
  ---
  Varje gång jag har gått på föreläsningarna så har det känts som om jag har kunnat ta till mig saker av värde, men när jag väl sitter med min hemuppgift så var föreläsningsinfon långt ifrån nivån på uppgiften. Föreläsningarna är väldigt pedagogiska, men det känns inte som dom räcker till svårighetsmässigt.
  ---
  Som tidigare elev uppenbarligen också sagt, snudd på överpedagogiska... men väldigt bra!
  ---
  Roligt att snilsson inte bara tar upp material som fokuserar på kursen, t.ex. Sandy Bridge och Go.
  ---
  Kunde handla mer om hemuppgifterna.
  ---
  Kanske lite för mycket sidospår ibland, dvs att ibland så hade inte föreläsningen mycket koppling med de egentliga problemen i veckans uppgift, (till viss del men inte på det som jag ansåg vara det svåra i uppgiften)
  ---
  Det är bra om man får höra sånt som inte står i boken. Erfarenheter från utveckling och arbetsliv är också bra. Kanske man kunde ha små programmerings-problem (typ som en matteuppgift) där föreläsaren förklarar hur man tänker steg för steg. Eller vanliga fel nybörjare gör.
  ---
  Mer intressanta än nyttiga för uppgifterna
  ---
  Pedagogiken kan bli lite underlig när man ska "undvika" att avslöja hur man ska göra upp inlämningsuppgiften under föreläsningen.
  ---
  Bra struktur osv. Väldigt simpla om man har förkunskaper.
  ---
  Enda jag saknade var lite mer trollerikonster, i övrigt mycket bra!
  ---
  Föreläsaren verkar intresserad och kan förklara och berätta på ett engagerande sätt.
  ---
  Bra föreläsningar, dock så skulle de kunna gå in djupare på kunskaperna som krävs för att faktiskt klara av hemuppgifterna.
  ---
  I början var uppgifterna väl definierade och föreläsningarna handlade om ganska mycket som inte var helt relevant för uppgifterna. På slutet var uppgifterna (nästan) helt omöjliga att förstå, då var man tvungen att gå på föreläsningarna som då gav perfekt med info för att lösa uppgiften. Bra tycker jag!
  ---
  Lite oklart egentligen, det kändes som att föreläsningarna berättade om programmering på en väldigt simpel nivå, när man sedan skulle göra sin uppgift kändes det inte som att föreläsningen hjälpte så mycket. Men föreläsningarna var bra på att ge en idé om konceptet på uppgiften.


 10. Förbereder du dig till föreläsningarna (läser igenom relevanta avsnitt i boken etc)?

  1. 1% (1 st) Ja, alltid.
  2. 9% (7 st) Ofta.
  3. 27% (20 st) Ibland.
  4. 25% (19 st) Sällan.
  5. 35% (26 st) Aldrig.


 11. Vad tycker du om övningarna pedagogiskt sett?

  1. 41% (31 st) Mycket bra.
  2. 32% (24 st) Bra.
  3. 9% (7 st) Acceptabelt.
  4. 12% (9 st) Mindre bra.
  5. 3% (2 st) Dåligt.

  Ev. kommentar (gärna konstruktiv):

  Skulle vilja ha mer teoretiska utsvävningar på temat tips&tricks.
  ---
  Jag skulle önska att övningsledaren gick igenom nästa veckas uppgift i alla fall en liten stund på lektionsslutet...
  ---
  Jag hade önskat lite mer diskussioner om koden vi gjort och genomgång av nästa veckas uppgifter.
  ---
  Man gör/lär sig i princip ingenting på övningarna. Det enda man gör är att diskutera inlämningsuppgiften, vilket inte var särskilt givande för mig.
  ---
  Det vore roligt ifall det kunde ha varit mer diskussioner där alla får chans att delta, t.ex. presentera ett problem och fråga gruppen hur man bäst löser detta (denna fråga har inget egentligt svar utan fungerar bra för att se olika sätt man kan lösa en uppgift på).
  ---
  I början var de lite enformiga, alla hade löst alla uppgifter på exakt samma sätt. Blev bättre i slutet dock.
  ---
  Alldeles för framtvingat med tavelpresentationen då det ofta inte uppstår någon diskussion.
  - Mer analys och kommentarer på koden från assen. (får gärna vara mer kritisk)
  - Genomgång och tips från assen
  - Mer feedback på hemuppgifterna! Får ingen feedback alls sålänge inte något är FEL.

  ---
  Bra diskussioner och lösningsanalyser i gruppen.
  ---
  Jag är jättenöjd med övningarna, som har varit intressanta och lärorika, och min asse valde att prata om sådant som han förstod att folk tyckte var svårt - vilket var en jättebra anpassning.
  ---
  Ibland kändes det som om vår asse kunde ha läst på lite mer om algoritmen som personen skulle berätta om. Pedagogiskt sätt var personen dock grym :)
  ---
  Mycket av tiden satt man bara och såg på någon som skrev på tavlan.
  ---
  Önskade att dem var lite mer seriösa...Saknas feedback
  ---
  Ger aldrig någonting, resten av gruppen babblar om irreleventa saker,
  ---
  Kul med möjlighet att prata om lite mer avancerade ämnen.(gäller plusgrupp)
  ---
  Bra med äldre elever som har läst kursen innan och dessutom ofta har kunskap inom andra språk.
  ---
  Går väldigt sakta att visa saker på svarttavla, kan vi inte använda projektorn mer?

  Till exempel att labassistenten förbereder något att visa kring hemuppgiften, eller en student som redovisar kod/frågar om kod genom projektorn.

  Annars var övningarna bra, kändes bättre när vi blev färre och alla kände varandra.

  ---
  Bra övningar.
  ---
  Kunde ha haft något mer fokus på hur man bör presentera programeringsproblem muntligt. Att tyst skriva kod på tavlan lär inte funka under ett möte i arbetslivet.
  ---
  Lär sig mer i samarbete med andra, lär sig också mer när man tvingas förklara vad man gjort för någon som inte förstår. Dessutom bra övning i att stå och presentera för en större grupp. Utmärkt!
  ---


 12. Får du den hjälp du behöver på labbarna (är handledarna kunniga, lättillgängliga, vänliga)?

  1. 11% (8 st) Javisst.
  2. 20% (15 st) Javars.
  3. 8% (6 st) Acceptabelt.
  4. 4% (3 st) Sällan.
  5. 1% (1 st) Aldrig.
  6. 55% (41 st) Har inte deltagit.

  Ev. kommentar:

  Svårt att veta vad eller förmedla vad man behöver hjälp med...
  ---
  Vissa handledare var jätteduktiga. På vissa labbar fick man vänta 40 minuter på hjälp, då hann man inte få så mycket hjälp på en labb. Vissa handledare var inte tillräckligt pålästa om vad vi höll på med.
  ---
  Inte så lättillgängliga, men annars bra.
  ---
  Har inte behövt. Har kunnat få hjälp av kurskamrat eller lärt mig under föreläsningarna.
  ---
  Handledaren är sällan bättre än jag själv på att programmera
  ---
  De är duktiga men upptäckte snabbt att det gick bättre om jag satt med det själv och sökte på nätet.
  ---
  Tycker inte att jag har haft behov av att gå på labbarna.
  ---
  Upplever att det har gått bra utan labbarna.
  ---
  Har inte utnyttjat labbarna förutom under uppstartsperioden.
  ---
  Jag har varit på många labbar, men aldrig bett handledarna om hjälp.
  ---
  Det är ändå svårt att genom en kort frågestund lösa ett problem, jag tycker det har varit lättare att få hjälp av andra elever.
  ---
  Var inte på allt för många övningar.
  ---
  Behövde själv ingen hjälp som inte gick att hitta i Java-dokumentionen.
  ---
  i början var det för mycket folk för att få någon hjälp, och mot slutat när det var färre folk så var inte assarna alltid på plats.
  ---
  För dåliga på att förklara helt enkelt.
  ---
  Ibland kan de inte hjälpa till med ett problem, men oftast har de funkat bra.
  ---
  Vissa gånger kan dock handledarna vara osäkra på hur mycket det får hjälpa en med.
  ---
  Hade gärna haft mer tid labbar på vårterminen
  ---
  Deltog oftast inte, men de gånger jag suttit i datorsalarna under labbtid så har handledarna varit väldigt trevliga och måna om att hjälpa till


 13. Hur stor del av din totala studietid har du ägnat åt den här kursen?

  1. 5% (4 st) Mindre än 10%.
  2. 27% (20 st) 10-30%.
  3. 47% (35 st) 30-50%.
  4. 15% (11 st) 50-70%.
  5. 5% (4 st) Mer än 70%.


 14. Kursen är på 16hp. Vad tycker du om det jämfört med andra kursers poängantal?

  1. 88% (66 st) Lagom med 16hp.
  2. 4% (3 st) Borde vara mindre.
  3. 7% (5 st) Borde vara mer.


 15. Förslag till förbättringar av kursen:

  De första uppgifterna är nästan för enkla för att sedan väldigt snabbt bli väldigt svåra för en som aldrig programmerat förut, men ändå tycka sig förstå koncepten.
  ---
  Ställ högre krav på handledare och övningsassar.
  ---
  Gärna fler projekt av typen "börja från scratch". Vissa av hemuppgifterna innehöll alldeles för lite egenproducerad kod, utan bestod mer i att förstå ett visst koncept.
  ---
  Ingen åsikt
  ---
  Mer genomgång av uppgifterna så man verkligen förstår vad man ska göra. Kanske något mindre sökalgoritmer/listor osv...
  ---
  Jag uppfattade tidskomplexitet som ett någorlunda svårt avsnitt. Fler upprepade exempel, både genomgående och icke genomgående, skulle ha hjälpt till.
  ---
  Nätverks programmering skulle inte vara fel att ha med
  ---
  Mer pedagogik. Ge ut info tidigt om en person på YouTube som heter thenewboston. Han har en massa Java Tutorials.
  ---
  Har egentligen inga förslag, även om man kanske borde ta fram nåt extramaterial som plusgrupperna kan roa sig med i början. Nåt lite utanför ämnet men som gör att man inte dör av tristess när man ska berätta hur man deklarerar en int
  ---
  Inget att påpeka förutom att jag önskar att man fick mer personlig feedback på sitt programmerande.
  ---
  Nej
  ---
  Personligen hade jag velat se mer av GUI:n och versionshanterare, projekt och dylikt, men å andra sidan vet jag inte vad man skulle plocka bort då istället.
  ---
  Om man måste ha en inlämmning direkt efter jul så kom gärna ut med info om den mycket tidigare. I år hamnade vi som var på dÅre i en väldigt knasig situation...
  ---
  Övningarna var inte alltid något att hänga i julgranen. Som jag skrev ovan: Mycket dötid.
  ---
  Mer team-orienterad programmering. Lära oss använda verktyg som git/mercurial, och använda de genom kursen.
  ---
  Mer komplingar till teoretiska delar, blev alldeles för mycket leta upp själv.
  ---
  Det är väl svårt att införa, men för de som redan programmerat en hel del tidigare var det mesta materialet repition, kanske finns någon möjlighet att diversifiera plusgrupperna ännu mer?
  ---
  Projektets slutrapport skulle denna gång lämnas in två veckor innan själva koden skulle lämnas in. Det kändes som det var lite för lite tid mellan det att projektet startade till det att man skulle visa upp det och diskutera vad som gick annorlunda mot hur man trodde. Så att få mer utvecklingstid innan slutrapporten skulle in vore nog en förbättring.
  ---
  Ta gärna hjälp av KATTIS. T.ex. som att testa att datastrukturer och algoritmer fungerar. Postfix-kalkylatorn och BFS-programmet passar utmärkt in här.
  ---
  Använd python eller scheme, eller dylikt (se ledande CS departments i USA).
  ---
  Det som skulle kunna förbättras avser främst de senare uppgifterna för kursen, där boken spelade mindre roll. En del av uppgifterna krävde väldigt mycket eget informationssökande för att klara av, så jag skulle då gärna haft föreläsningar som gick in mer på djupet. Förklaringen av de senare uppgifterna skulle också kunna göras tydligare, då det många gånger kunde uppstå oklarheter med veckans hemuppgift. Sedan så hade uppgiften med NIC lite väl hög svårighetsgrad för nybörjare i programmering, och jag upplevde också att andra nybörjare kände likadant kring detta.
  ---
  Använde BlueJ alldelles för länge, borde börjat med eclipse mycket tidigare, tycker att det gick lite för långsamt i början av kursen (första månaderna) jag hade inga förkunskaper, men sedan blev det bättre, Skulle uppskatta om man lade in moment där man hade lärarledd undervisning i datorsal
  ---
  skippa assembler! mycket dåligt med information och svårt att få hjälp
  ---
  Alla övningsassistenter borde utvärderas. Kursen beror mycket på dem och vissa är inte lämpade att lära ut.


 16. Ytterligare kommentarer om kursen:

  Bra
  ---
  Bra föreläsare!
  ---
  Jag har lärt mig extremt mycket men också varit frustrerad många gånger av att jag inte förstår vad jag ska skriva för kod. Men av det lär man sig visserligen så efter allt är avklarat har jag ändå mitt A och har lärt mig jättemycket!
  ---
  Det var roligt, men jag lärde mig inte så mycket mer om programering i sig.
  ---
  Absolut den mest intressanta kursen som vi läst än så länge. Den var väldigt lärorik och kul.
  ---
  Har gett en stabil grund som programmerare! Hoppas på liknande upplägg i kommande data-kurser!
  ---
  Kommer inte på något mer.
  ---
  Nej
  ---
  Roligaste kursen hittills, och det känns som man kommer ha användning utav det man lärt sig.
  ---
  helt klart ettans bästa kurs! mest lärorik samt intressant.
  ---
  Hade väldigt mycket förkunskaper så jag kan inte säga hur svår den var.
  ---
  Borde lägas mer tyngd på denna kurs, mer övningar, bättre labbar. Jag valde linjen för programmering, å får jag sitta o köra datakommen istället..
  ---
  En bra kurs från början till slut, helt utan några dåliga sidor.
  ---
  Väl genomförd kurs och en utmärkt introduktion till programmering.
  ---
  Bra och givande kurs för nybörjare och vana programmerare. Det som skulle kunna förbättras är svårighetsgraden på en del av de senare uppgifterna, vilket skulle kunna lösas genom att ge mer information på förläsningar (eller tydligt hänvisa till annan info), samt vissa uppgiftsbeskrivningar var aningen oklara eller tvetydiga.
  ---
  Angående krav på github i kommande omgångar så vill jag bara meddela att det varit en hel del strul med att få folk att komma igång med det. JAg tycker absolut att det bör bli obligatoriskt men jag tror att det isf behövs en mer grundlig genomgång av precis hur det fungerar under föreläsning. Svåra moment är t ex hur man skapar sig en ssh nyckel, om man ska forka eller lägga till kollaboratörer på samma projekt. Hur man hanterar en konflikt i koden.

  Stort tack till Snilsson för en enormt rolig kurs!

  ---
  Borde egentligen dela upp kursen i två kurser tycker jag. ty om man inte gör 2 av läxorna på hösten så spelar det ingen roll hur man presterar på resten av kursen, man kan ändå inte få högsta betyg. Tycker att det vore rättvisare ur betygssynpunkt, dock får det gärna vara samma kurs rent praktiskt (samma lärare osv.)
  ---
  Hoppas det blir mer av detta upplägg på andra kurser i programmering/datalogi längre fram istället för traditionella tentor osv. Labbar är också en bra examinationsform om gjort seriöst. Kan inte tänka mig bättre...
  ---
  Snilsson är en mycket duktig och pedagogisk lärare. Tack vare honom lever den.

Copyright © Sidansvarig: Stefan Nilsson <snilsson@nada.kth.se>
Uppdaterad 2012-06-14