Kurs datae07 [NADA, KTH]                        2007-10-30
Henrik Eriksson

Datalogilaboration 3 - Språk

Varning: den här laborationen är mycket omfattande, och man måste ha löst dom flesta problemen i förväg om man ska hinna klart under labbpasset.

Texthantering är laborationens tema och det handlar om program som översätter svenska meningar till följande hemliga språk.

Skapa en fil sprak.py med följande innehåll:
def star(inrad):
  utrad = "Stjärnspråket: *"
  for tkn in inrad:
    utrad += tkn
    utrad += "*"
  return utrad

inrad = raw_input("Din mening: ")
print star(inrad)
Provkör och kolla att du får följande ekoeffekt:
Din mening: Star Programmer Sally
Stjärnspråket: *S*t*a*r* *P*r*o*g*r*a*m*m*e*r* *S*a*l*l*y*
Test gärna med andra meningar. Innan du går vidare måste du förstå precis hur programmet fungerar.

Viskningsspråket

Sist i programmet ska nu satsen print visk(inrad) läggas till och du ska skriva en def visk(inrad) som filtrerar bort vokaler, så här (utskriften från stjärnspråket får gärna finnas kvar) :
Din mening: Får jag viska ditt namn?
Viskspråket: Fr jg vsk dtt nmn?

Hottentottspråket

Det här språket testar om bokstaven är en konsonant och skriver i så fall ut den två gånger med o emellan.
Din mening: Att vara eller inte vara...
Hottentottspråket: Atottot vovarora elolloleror inontote vovarora...

Fyllespråket

Fyllespråket är som hottentottspråket men skriver i stället ut vokaler dubbelt med f emellan
Din mening: Blankett för ifyllan
Fyllespråket: Blafankefett föför ififyfyllafan

Kinaspråket

Kinaspråket byter alla l mot r och tvärtom.
Din mening: Prickig korv på fralla...
Kinaspråket: Plickig kolv på flarra...

Bebisspråket

Bebisar säger bara första stavelsen i varje ord, men i gengäld säger dom den tre gånger.
Din mening: Näringsrik mat är god
Bebisspråket: NäNäNä mamama äää gogogo
Dela upp raden i ord med inrad.split(), som sen gås igenom av en for-slinga. Stega igenom ordet tills du hittar en vokal och använd dess index för att skära ut första stavelsen.

Allspråket

I detta språk kuperar man ordet före första vokalen och sätter "all" efter.
Din mening: fin vinter som fan
Allspråket: infall intervall omsall anfall

Fikonspråket

I detta språk kuperar man ordet efter första vokalen, sätter "fi" före och "kon" efter.
Din mening: smink är inne
Fikonspråket: finksmikon firäkon finneikon
Den överambitiösa och smöriga kursdeltagaren gör nu som extrauppgift en meny.:
Vilket språk önskas?
1 Stjärn 2 Visk 3 Hott 4 Fylle
5 Kina  6 Bebis 7 All 8 Fikon
5
Din mening: blankett för ifyllan
Kinaspråket: brankett föl ifyrran

Försök till sist få underskrift av en lärare.

Utsökt jobbat av ..................................... intygar.............................. den .................