bild
Skolan för
datavetenskap
och kommunikation
KTH / CSC / Kurser / DD1350 / logik12 / Hemtal

Logik för dataloger, logik12

Hemtal

Hemtalen har syftet att aktivera studenterna att arbeta och öva på kursmaterialet. Fyra hemtal skall utföras hemma, och sedan kamraträttas under respektive övningstillfället (se nedan och Övningar). Varje hemtal ger 1 bonuspoäng till tentan, om kamraträttad och inlämnad vid rätta övningstillfället. Hemtalen ska skrivas läsbart och fint. Häfta gärna om flersidigt. Ange namn och personnummer tydligt ovan på första sidan. För att hemtalen ska bli godkända krävs lösningar utan större fel på samtliga uppgifter (tanken är att ni ska göra ert bästa).

OBS: Kamraträttnigen ingår i hemtalen.
OBS: Vi har inga resurser att erbjuda separat kamraträttning utanför de givna tillfällen.

Kamraträttningen sker i början av respektive övningstillfället och har syftet att (utom själva rättningen) lära studenterna att läsa andra personers bevis. Den som rättar skriver "Rättat av:" ovan på första sidan och skriver tydligt sitt namn och sin bedömning (Pass eller Fail). Efter insamlingen av kamraträttade hemtalen går det inte längre att lämna in några hemtal. Hemtalen kommer inte att bli rättade av assistenterna. Efter registerering av bonuspoäng i Rapp (se till att ni finn med i Rapp!) blir hemtalen delade ut tillbaka till studenterna.

Nr.
Datum
Tema
1
18/9  (Ö2)
Satslogik: Naturlig deduktion
2
2/10 (Ö3)
Satslogik: Semantik;
Predikatlogik: Syntax
3
15/11 (Ö6)
Strukturell induktion
4
29/11 (Ö7)
Temporallogik
Copyright © Sidansvarig: Dilian Gurov <dilian@csc.kth.se>
Uppdaterad 2012-08-16