bild
Skolan för
datavetenskap
och kommunikation
KTH / CSC / Kurser / 2D1352 / adk07

Tidigare aktuell information om ADK

Labbredovisningstillfälle 30 augusti 2007 kl 13-15
Den som har labbar kvar att redovisa kan göra det den 30 augusti 2007 i Grå sal med början klockan 13.15. Nästa tillfälle blir ordinare labbarna för kursomgången våren 2008.

Omtenta 28 augusti 2007
Tentalydelse
Det kommer att bli en teoriomtenta i ADK den 28 augusti 2007 klockan 9-11 i sal D3. I slutet av efterföljande vecka kommer det att anordnas munta. Anmälan görs på teoritentan. Den som vill gå upp på muntan måste ha godkänt på teoritentan den 28 augusti (och ha högre betyg än 3 på minst två av dom inrapporterade kursmomenten och minst betyg 3 på det tredje).

Var snäll och fyll i kursenkäten!
Om du ägnar någon eller några få minuter åt att fylla i kursenkäten så blir kursledaren så glad så glad.

Tryck här för att hämta kursenkäten:

Teoritentan 16 maj 2007
Tentan är rättad och resultaten är inrapporterade i res. Tentan kan hämtas ut på Nadas expedition från och med 21 maj. Gränsen för komplettering var 12 poäng.
Tentalydelse och lösningsförslag.

Omredovisning av mästarprov 2
Den som inte har godkänt på mästarprov 2 ska göra labb 4 (OBS! Ny formulering!) och redovisa muntligt 30 maj mellan klockan 13 och 17.

Tryck här för att hämta bokningslistan:
Den som redovisat labb 4 ska fylla i en enkel utvärdering av labben. Tryck här för att hämta labb 4-enkäten:

Bokning av tid för muntlig tenta
För att boka munta krävs att du har minst betyg 4 på två av dom betygsatta momenten och minst betyg 3 på det tredje. På muntan, som tar ungefär en och en halv timme, får du som hjälpmedel ta med kurs-PM och årets kursbok, ingenting annat.

Tryck här för att hämta bokningslistan:

Omredovisning av mästarprov 1
Den som inte har godkänt på mästarprov 1 ska göra en ny uppgift och redovisa skriftligt och muntligt 16 maj mellan klockan 13 och 17. OBS! Nu rättad formulering!

Tryck här för att hämta bokningslistan:

Mästarprov 2 Lösningar till mästarprov 2 finns nu tillgängliga.

Tre preciseringar av uppgift 2 i mästarprov 2:

  • Låt medelbetyget my ges med en decimal i indata (till exempel 3,5 eller 4,0).
  • Man ska ta minst P poäng valfria kurser och få minst medelbetyg my.
  • Gör det naturliga antagandet att Ai,3<=Ai,4<=Ai,5.
Precisering av uppgift 3 i mästarprov 2: Tidskomplexiteten för reduktionen, förutom anropen till beslutsproblemsalgoritmen, ska vara polynomisk i n och M, där M är största talet i indata.

Teoritentan:

  • Teoritentan 16 maj klockan 9.00-13.00 är i sal F1 (och inte D1 som det stått i schemat).

Extra labbredovisning 14 maj
Måndag 14 maj klockan 9-12 är det extra redovisningstillfälle för alla ADK-labbar i Spelhallen. Det är också redovisningstillfälle för den frivilliga extralabben labb 4 som ger en bonuspoäng på teoritentan.

Den som redovisat labb 4 ska fylla i en enkel utvärdering av labben. Tryck här för att hämta labb 4-enkäten:

Dags att boka in tid för mästarprovsredovisning!
Ge kommandot bok new adk07
Om bok-kommandot inte finns måste du skriva module add resultat först. Du kan behöva ge bok-kommandot från datorn hippograff för att det ska fungera (ge kommandot telnet hippograff).

Tre preciseringar av uppgift 2 i mästarprov 2:

  • Låt medelbetyget my ges med en decimal i indata (till exempel 3,5 eller 4,0).
  • Man ska ta minst P poäng valfria kurser och få minst medelbetyg my.
  • Gör det naturliga antagandet att Ai,3<=Ai,4<=Ai,5.
Precisering av uppgift 3 i mästarprov 2: Tidskomplexiteten för reduktionen, förutom anropen till beslutsproblemsalgoritmen, ska vara polynomisk i n och M, där M är största talet i indata.

Mästarprov 2 finns nu tillgängligt.

Salsändringar och en schemaändring:

  • Övningen 22 mars 13-15 är i salarna D32,D35,D41 (ytterligare en sal var angiven i schemat, men det är bara tre grupper).
  • Föreläsningen 26 april 10-12 flyttas till 3 maj 10-12, sal D2. Anledningen är att Viggo är på konferens i Danmark den 26 april.
  • Teoritentan 16 maj klockan 9.00-13.00 är i sal F1 (och inte D1 som det stått i schemat).
Mästarprov 1 Lösningar till mästarprov 1 finns nu tillgängliga.

Exempelprogram till steg 1 i labb 2
På katalogen /info/adk07/labb2/exempelprogram/ finns ett exempelprogram (givet i såväl Java, C som C++) som visar hur in- och utmatningen i första steget i labb 2 ska hanteras.

Föreläsningsanteckningar till ADK-föreläsningar 9-22 säljs nu på Nadas expedition för 20 kr.

Dags att anmäla sig till muntlig mästarprovsredovisning
Boka in tid för mästarprovsredovisning idag! Ge kommandot bok new adk07
Om bok-kommandot inte finns måste du skriva module add resultat först.

Mästarprov 1 finns nu tillgängligt.

Lösningar ska lämnas in senast 26 februari. Som kösystem vid terminalövningarna i ADK/SUALKO används SimaManager. Kösystemet startas med kommandot sm. Sedan väljer man kursen "adk" och kan ställa sig i kö för redovisning eller hjälp mycket enkelt.

På övningen den 1 februari blir det tillfälle att redovisa teoriuppgifterna i labb 1. Själva redovisningen blir muntlig, men du ska också lämna in korta skriftliga lösningar vid övningen. Svaren till alla uppgifterna får plats på en sida. Det är tillåtet att labbgruppen skriver en gemensam lösning, men varje person måste ta med en egen kopia av den till övningen. Teoriuppgifterna är frivilliga, men den som redovisar dom får en bonuspoäng till tentan.

Den 1 och 2 februari är första labbpassen i adk. Välj vilket av labbpassen du vill komma på. Om du vill jobba hemma eller på andra tider går det naturligtvis bra. Fördelen med dom schemalagda labbpassen är att det finns labbhandledare som man kan fråga.

Dom tre länkar om effektiv Java som Stefan Nilsson berättade om på föreläsning 2 finns nu på kursens länksida.

Dags att checka in på kursen! Ge kommandot
res checkin adk07
på någon av skolans Unixdatorer.

Du bör också ge kommandot
course join adk07
för att automatiskt få kursens inställningar och information från kursledaren.

Copyright © Sidansvarig: Viggo Kann <viggo@nada.kth.se>
Uppdaterad 2007-09-11