bild
Skolan för
elektroteknik
och datavetenskap
KTH / CSC / Kurser / DD1352 / adk09 / Litteratur

Kurslitteratur i ADK, våren 2009

Kurslitteraturen ska läsas på egen hand parallellt med kursen. Föreläsningar och övningar täcker endast en del av kursmaterialet.

Kursböcker

Jag har försökt minimera kostnaden för kursböcker. Därför finns det tre alternativa uppsättningar kursböcker. Vilken som passar bäst beror på om du har någon av böckerna sedan tidigare.
  1. Algorithm Design av Goodrich-Tamassia, 2001, Wiley, ISBN 978-0471383659 (Indakursboken 07/08), kompletterad med det specialtryckta supplementet Algorithms and Complexity, a supplement to Algorithm Design, 2009, Pearson Custom Publishing, ISBN 978-1847764126, som finns att köpa i kårbokhandeln för 120 kronor.
  2. Algorithm Design av Kleinberg-Tardos, 2005, Pearson, ISBN 978-0321372918 (Indakursboken 08/09), kompletterad med det specialtryckta supplementet Algorithms and Complexity, a supplement to Algorithm Design, 2009, Pearson Custom Publishing, ISBN 978-1847764126. Dessa till i ett inplastat bokpaket på kårbokhandeln.
  3. Specialtryckta kursboken för ADK07 och ADK08 Algorithms and Complexity, 2007, Pearson Custom Publication, ISBN 1-84658-626-7.
Läsanvisningar finns till alla tre alternativen. Alla tre fungerar i stort sett lika bra, men den specialtryckta kursboken från 2007/2008 saknar tyvärr index.

Kursbunt

  • Fyra laborationsuppgifter
  • Två mästarprov (individuella uppgifter) som delas ut under kursens gång
  • Övningsanteckningar
  • Två exempeltentor (2008-05-13 och 2007-05-16)
  • Föreläsningsanteckningar
  • Utdrag ur Algorithm Design av Kleinberg-Tardos
Kursbunten säljs på första föreläsningen och kan därefter köpas på studentexpeditionen på Osquars backe 2, plan 2, för 70 kr.
Copyright © Sidansvarig: Viggo Kann <viggo@nada.kth.se>
Uppdaterad 2009-01-14